تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع و مقاومت فروروی خاک در اراضی متاثر از نمک اطراف دریاچه ارومیه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSW-33-1_008

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) و مقاومت فروروی (PR) در خاک­های متاثر از نمک اطراف دریاچه ارومیه بود. نمونه­های خاک از دو کاربری کشاورزی (۴۹ نمونه) و بایر (۵۱ نمونه) به­هم چسبیده (ha ۸۰) برای تعیین برخی متغیرهای فیزیکی و شیمیایی به­صورت شبکه­های منظم m ۱۰۰×۱۰۰ در بخش شندآباد منطقه شبستر برداشته ­شدند. متغیر Ks به روش بار ثابت یا افتان در آزمایشگاه و PR به­صورت درجا در صحرا اندازه­گیری­شد. از روش­های درون­یابی کریجینگ معمولی (OK) و وزن­دهی عکس فاصله (IDW) برای تحلیل تغییرات مکانی متغیرهای خاک استفاده گردید. ضریب همبستگی منفی و معنی­دار بین Ks با رس، جرم مخصوص ظاهری (BD)، SAR و EC و مثبت و معنی­دار بین Ks با شن، پایداری خاکدانه و کربن آلی یافت شد. این ضریب بین PR با BD مثبت و با رطوبت خاک مزرعه، منفی به­دست آمد. متغیر Ks دارای بالاترین ضریب تغییرات (۶/۱۵۵ درصد) در کاربری بایر و PR دارای کمترین دامنه تاثیر (m ۳۳۵) در بین متغیرهای خاک بود. مدل نیم­تغییرنمای کروی و نمایی با وابستگی­ مکانی قوی به­ترتیب برای Ks و PR به­دست آمد. براساس آماره­های ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب تطابق (CCC)، بین دو روش درون­یابی در برآورد Ks تفاوتی مشاهده نشد ولی در تخمین PR، روش OK به­علت داشتن RMSE کمتر و CCC بیشتر در مقایسه با روش IDW (توان ۱ و ۲) دارای دقت بالاتری بود. نقشه تغییرات مکانی نشان داد از کاربری کشاورزی به سمت کاربری بایر بر میزان BD و PR افزوده و از میزان Ks کاسته شد.

Keywords:

Authors

شکراله اصغری

دانشگاه محقق اردبیلی

محمود شهابی

دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afzali Moghadam E., Boroomand N., Jalali V.R., and Sanjari S. ...
 • Barik K., Aksakal E.L., Islam K.R., Sari S., and Angin ...
 • Blake G.R., and Hartge K.H. ۱۹۸۶a. Bulk density. p. ۳۶۳-۳۷۵. ...
 • Blake G.R., and Hartge K.H. ۱۹۸۶b. Particle density. p. ۳۷۷-۳۸۱. ...
 • Cambardella C., Moorman T., Novak J., Parkin T., Karlen D., ...
 • Dai F., Zhou Q., Lv Z., Wang X., and Liu ...
 • Danielson R,E., and Sutherland P.L. ۱۹۸۶. Porosity. p. ۴۴۳-۴۶۱. In׃ ...
 • Douaik A., Van Meirvenne M., and Toth T. ۲۰۰۵. Soil ...
 • Gardner W.H. ۱۹۸۶. Water content. p. ۴۹۳-۵۴۴. In: Klute A. ...
 • Gee G.W., and Or D. ۲۰۰۲. Particle-size analysis. p. ۲۵۵–۲۹۳. ...
 • Goovaerts P. ۱۹۹۷. Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Oxford University ...
 • GS+۵.۱. ۲۰۰۱. Gamma Design software. Plainwell, MI, USA ...
 • Hamzehpoura N., and Bogaert P. ۲۰۱۷. Improved spatiotemporal monitoring of ...
 • Hillel D. ۲۰۰۴. Environmental soil physics. New York, USA: Academic ...
 • Isaaks H.E., and Srivastava R.M. ۱۹۸۹. An Introduction to Applied ...
 • Iqbal J., Thomasson A., Jenkins JN., Owens PR., and Whisler ...
 • Kelishadi H., Mossaddeghi M.R., Hajabbasi M.A., and Ayoubi S. ۲۰۱۴. ...
 • Kilic K., Ozgoz E., and Akbas F. ۲۰۰۴. Assessment of ...
 • Klute A., and Dirksen C. ۱۹۸۶. Hydraulic conductivity and diffusivity: ...
 • Lin L.I. ۱۹۸۹. A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. ...
 • Lowery B., and Morrison JE. ۲۰۰۲. Soil penetrometer and penetrability. ...
 • Motaghian M.H., Karimi A., and Mohammadi J. ۲۰۰۸. Analysis of ...
 • Nelson D.W., and Sommers L.E. ۱۹۸۲. Total carbon, organic carbon, ...
 • Richards L.A. ۱۹۵۴. Diagnosis and improvement of saline and alkali ...
 • Sheng J., Maa L., Jiang P., Li B., Huang F., ...
 • Tajik F. ۲۰۰۴. Evaluation of aggregates stability in some regions ...
 • Wilding L.P, and Dress L.R. ۱۹۸۳. Spatial variability and pedology. ...
 • Yazdani A., Mosaddeghi M.R., Khademi H., Ayoubi S., and Khayamim ...
 • نمایش کامل مراجع