استفاده از ابزار بهینهسازی GP توسعه یافته برای بهره برداری چندهدفه از مخازن در شرایط تغییر اقلیم

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-46-3_004

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

استفاده از روشها و ابزارهای بهینهسازی برای بهرهبرداری چندهدفه از مخزن در شرایط تغییر اقلیم امری اجتنابناپذیر است. در این تحقیق از برنامهریزی ژنتیک چندهدفه (MO-GP) برای استخراج قواعد بهرهبرداری بهینه چندهدفه مخزن آیدوغموش در استان آذربایجان شرقی، در شرایط تغییر اقلیم، استفاده شد. این قواعد با دو هدف کمینهسازی آسیبپذیری و بیشینهسازی اطمینانپذیری در شرایط پایه (بازه ۱۹۸۷ ۲۰۰۰) و شرایط تغییر اقلیم (بازه ۲۰۲۶ ۲۰۳۹) استخراج شدند. نتایج نشان داد محدوده تغییرات شاخص آسیبپذیری در شرایط پایه و تغییر اقلیم، به ترتیب، برابر ۱۶ تا ۴۱ درصد و ۱۱ تا ۳۵ درصد و محدوده تغییرات شاخص اطمینانپذیری در شرایط پایه و تغییر اقلیم، به ترتیب، برابر ۴۶ تا ۷۸ درصد و ۳۰ تا ۷۷ درصد است. به منظور بررسی بیشتر، دو گزینه توسعه قواعد در بازه بهرهبرداری پایه بر اساس شرایط پایه و توسعه قواعد در بازه بهرهبرداری تغییر اقلیم بر اساس شرایط تغییر اقلیم در نظر گرفته میشوند. به منظور بررسی عملکرد مخزن در تامین تقاضا، مقادیر تابع هدف به ازای نقطه پارتو (اطمینانپذیری ۷۵%) در دو گزینه تحت بررسی مقایسه شدند. نتایج نشان داد گزینه دوم نسبت به گزینه اول عملکرد بهتری دارد.

Keywords:

Optimization tools , climate change , reliability , Decision rules , Solutions' quality and distribution

Authors

پریسا سادات آشفته

Ph. D. Candidate, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

امید بزرگ حداد

Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ashofteh, P. S., Bozorg Haddad, O., and Mariño, M. A. ...
 • Ashofteh, P. S., Bozorg Haddad, O., and Mariño, M. A. ...
 • Ashofteh, P. S., Bozorg Haddad, O., Akbari-Alashti, H., and Mariño, ...
 • Deb, K., Agrawal, S., Pratap, A., and Meyarivan, T. (۲۰۰۰). ...
 • Jakeman A. J. and Hornberger G. M. (۱۹۹۳).“How much complexity ...
 • Raje, D. and Mujumdar, P. P. (۲۰۱۰). “Reservoir performance under ...
 • Reddy, M. J. and Kumar, D. N. (۲۰۰۸). “Evolving strategies ...
 • Rezapour Tabari, M. M. and Soltani, J. (۲۰۱۲). “Multi-objective optimal ...
 • Silva, S. (۲۰۰۷). “GPLAB: A genetic programming toolbox for Matlab, ...
 • Sivapragasam, C., Mahewaran, R., and Venkatesh, V. (۲۰۰۸). “Genetic programming ...
 • Sivapragasam, C., Vasudevan, G., Maran, J., Bose, C., Kaza, S., ...
 • Wang, W. C., Chau, K. W., Cheng, C. T., and ...
 • Wilby, R. L. and Harris, I. (۲۰۰۶). “A framework for ...
 • Yang, C. Ch., Chang, L. Ch., Chen, Ch. Sh., and ...
 • نمایش کامل مراجع