کاربرد فیلتر فازی محلی تعمیم یافته در برآورد مرز بی هنجاری های مغناطیسی، بررسی موردی:کانسار آهن تیغه نوآب (بیرجند)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESPHYS-39-3_014

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

برجسته سازی مرز یکی از مهم ترین مراحل و اهداف در تفسیر داده های مغناطیسی است. دو مورد از پیچیدگی های داده های مغناطیسی، ادغام اثر بی هنجاری های مجاور و قرار گرفتن دو توده با عمق ها یا خواص مغناطیسی متفاوت که ایجاد یک بی هنجاری ضعیف و یک بی هنجاری قوی در کنار یکدیگر می کنند، است. بسیاری از روش هایی که برای برآورد و برجسته سازی مرز از آنها استفاده می شود در موارد پیش گفته با مشکل مواجه هستند و نمی توانند به خوبی مرز توده ها را برجسته کنند (ازجمله مشتق افقی، سیگنال تحلیلی و مانند آن). برای برجسته سازی هم زمان مرز بی هنجاری های ضعیف و قوی، در سال های اخیر از فیلترهای کسری که حاصل از نسبت بین مشتق های افقی و قائم هستند، استفاده شده است. در این مقاله این روش ها که با عنوان روش های فازی شناخته می شوند (مانند زاویه تیلت، تتا و سایر موارد) مورد بررسی قرار گرفته است و با اعمال روی داده های مصنوعی محدودیت های آنها بررسی می شود. علاوه بر آن فیلتر های فاز محلی تعمیم یافته که نتایج بهتری نسبت به روش های فازی دارند معرفی شده اند. فیلتر های فاز محلی تعمیم یافته عملکرد قابل قبولی در تفکیک و برآورد مرز توده های مجاور هم دارند. در نهایت این روش ها روی داده های مغناطیسی کانسار تیغه نوآب اعمال و از گمانه های اکتشافی حفاری شده در منطقه برای اعتبارسنجی نتایج استفاده شده است.

Authors

Moslem Fatehi

دانشجوی دکترای مهندسی معدن - اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

Gholam Hossein Norouzi

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران

Meysam Abedi

دانشجوی دکترای مهندسی معدن – اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران