برآورد عمق و نوع توده های مولد بی هنجاری مغناطیسی با استفاده از تلفیق تابع های ویژه سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESPHYS-39-2_006

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

تابع های ویژه اویلر و سیگنال تحلیلی نقش اساسی در تفسیر خودکار داده­های میدان پتانسیل به ویژه داده های مغناطیس سنجی ایفا می کنند. در این مقاله با ترکیب این دو تابع روشی خودکار برای تفسیر داده های مغناطیس سنجی دو و سه بعدی عرضه شده است. با این روش هر دو عمق و شاخص ساختاری (نوع توده) مربوط به توده­های زیرسطحی برآورد می­شود. معادله نهایی از جای گذای مشتقات معادله اویلر در تابع سیگنال تحلیلی حاصل می­شود. این روش روی داده­های مغناطیسی مصنوعی مدل­های گوناگون و در اعماق متفاوت به کار برده شده است و در همه موارد، نتایج قابل قبولی را به دست داده است. همچنین این روش روی داده­های مغناطیس هوایی فلات ییلگارن استرالیای غربی به کار رفته که منجر به بارزسازی دایک های موجود شده است. ضمنا این روش با موفقیت روی داه­های مغناطیس سنجی زمینی نیم رخی در معدن سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) به کار رفته و نتایج آن با استفاده از مدل سازی معکوس صحت سنجی شده است.

Authors

Kamal Alamdar

دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

Abolghasem Kamkare–reouhani

دانشیار، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

Abdolhamid Ansari

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، ایران