برآورد مرز توده های مغناطیسی با استفاده از گرادیان افقی بی هنجاری شبه گرانی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESPHYS-37-1_001

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

با استفاده از رابطه پواسون بین پتانسیل گرانی و پتانسیل مغناطیسی می توان بی هنجاری های مغناطیس سنجی و گرانی سنجی را به هم تبدیل کرد. تولید بی هنجاری گرانی از روی بی هنجاری مغناطیسی تبدیل شبه گرانی (Pseudogravity Transformation) و تولید بی هنجاری مغناطیسی از روی بی هنجاری گرانی تبدیل شبه مغناطیس (Pseudomagnetic Transformation) نام دارد. تبدیل شبه گرانی یک فیلتر، خطی است که معمولا در حوزه بسامد روی داده های مغناطیسی اعمال می شود و ابزاری مفید در تفسیر بی هنجاری های مغناطیسی است چون در بیشتر موارد تفسیر و کمی کردن بی هنجاری های گرانی راحت تر است. اگر گرادیان افقی بی هنجاری شبه گرانی محاسبه شود، بیشینه مقدار گرادیان افقی مشخص کننده مرز ولبه های توده مولد بی هنجاری مغناطیسی خواهد بود. این روش روی داده های مغناطیسی مصنوعی مدل استوانه قائم و همچنین روی داده های مغناطیسی واقعی محدوده ای در منطقه گل گهر سیرجان به کار رفته است. کاربرد این روش روی بی هنجاری مغناطیسی سنگ آهن گل گهر سیرجان توده ای به پهنای ۳۰ متر را مشخص کرده است.

Authors

Kamal Alamdar

دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

Abdolhamid Ansari

عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد