تعیین مرز بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از فیلترهای فاز محلی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESPHYS-36-1_005

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

یکی از روش های تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل اندازه گیری تغییرات فاز محلی داده های میدان پتانسیل است. با استفاده از این فیلترها مرز و حدود منابع مولد بی هنجاری تعیین می شود. در این راستا روش های متفاوتی چون اندازه گیری زاویه تیلت و مشتق افقی کل زاویه تیلت وجود دارد. این فیلترها در حالت رویارویی با منابع عمیق کارایی خود را از دست می دهند. برای بهبود نتایج حاصل از کاربرد این فیلترها، تعدادی فیلتر جدید فازپایه چون مشتق قائم زاویه تیلت و زاویه تیلت هذلولوی (هایپربولیک) معرفی شده است. در این مقاله نتایج کاربرد فیلترهای متداول فازپایه و همچنین چندین فیلتر جدید فاز پایه با فیلترهای گرادیان افقی ، قائم و سیگنال تحلیلی مقایسه شده است. این فیلترها روی داده های مغناطیسی مدل و همچنین روی داده های مغناطیس هوایی چهارگوش آباده به کار برده شده است.

Authors

kamal alamdar

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد- کارشناس ارشد

Abdolhamid ansari

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد- عضو هیئت علمی