تبیین عوامل موثر بر آسیب پذیری خانوارهای کشاورز در شرایط خشکسالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAEEJ-18-0_009

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

Abstract:

شرایط نامساعد اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جوامع روستایی، سبب آسیب­ پذیری بیشتر آن ها در برابر خشکسالی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر آسیب پذیری خانوار کشاورز در هنگام رویارویی با خشکسالی است. جامعه آماری تحقیق، ۳۳۲۹ خانوار کشاورز ساکن دهستان درودفرامان بودند که از میان آن ها، ۱۷۲ خانوار، با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله ­ای، به­ عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشنامه­ ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تایید شد. بر اساس یافته­ های پژوهش، خانوارهای کشاورز در سه طبقه کمتر آسیب­ پذیر (۲۱/۵ درصد)، متوسط آسیب ­پذیر (۵۵/۲ درصد) و بیشتر آسیب­ پذیر (۲۳/۳ درصد) قرار گرفتند. هم­چنین، بر اساس نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک­ طرفه، آسیب­ پذیری خانوارهای کشاورز از منظر مولفه­ های سازنده توان سازگاری و حساسیت مانند سطح سواد سرپرست خانوار، میانگین میزان اراضی زراعی و باغی ملکی، نرخ آبیاری، تعداد ماشین آلات کشاورزی، تعداد افراد بیکار خانوار کشاورز، تعداد افراد مهاجر خانوار کشاورز، میزان آب آبیاری مورد استفاده و میزان اراضی زراعی و باغی خسارت دیده از خشکسالی با یکدیگر متفاوت بود. این بدان معنا است که میزان آسیب ­پذیری خانوار کشاورز تحت تاثیر این مولفه ­ها قرار دارد. دستاوردهای حاصل از این پژوهش، به برنامه ریزان مبارزه با خشکسالی کمک می­کند تا اعتبارات محدود خشکسالی را به روستاهای دارای آسیب ­پذیری بیشتر اختصاص دهند.

Authors

حسین کوهستانی عین الدین

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

طاهره ملکی

دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

مرضیه کشاورز

استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور فیروز آباد فارس، فیروز آباد، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • خبرگزاری کشاورزی ایران، ایانا. (۱۳۹۱). قابل دسترس در آدرس اینترنتی: ...
 • زرافشانی، ک.، و شرفی، ل. (۱۳۹۱). بررسی راهبردهای مدیریت خشکسالی ...
 • سازمان هواشناسی کرمانشاه. (۱۳۹۷). آمار بارندگی زراعی سال جاری (۱۳۹۷-۱۳۹۶). ...
 • راهکارهای مقابله با پدیده خشک سالی در کشورهای اسلامی نمونه موردی ایران (شهرستان فردوس) [مقاله کنفرانسی]
 • صالح، الف.، و مختاری، د. (۱۳۸۶). اثرات و پیامدهای اقتصادی ...
 • کرمی، ع. (۱۳۸۸). مدیریت خشکسالی و نقش نظام دانش و ...
 • ملکی، ط. (۱۳۹۲). سنجش آسیب پذیری خانوار کشاورز در برابر ...
 • هاشمی نیا، بی نام. (۱۳۸۳). مدیریت آب در کشاورزی. مشهد: ...
 • Adger, W. N., and Kelly, M. (۱۹۹۹). Social Vulnerability to ...
 • Antwi-Agyei, P., Dougill, A. J., Fraser, E. D., and Stringer, ...
 • Batabyal, A. A., and Beladi, H. (۲۰۰۱). Aspects of the ...
 • Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., and Wisner, B. (۱۹۹۴) ...
 • Brint, S. (۲۰۰۱). Gemeinschaft,, Rvisited: A Critique and Reconstruction of ...
 • Campbell, D., Barker, D., and McGeregor, D. (۲۰۱۰). Dealing with ...
 • Deressa, T., Hassan, R. M., and Ringler, C. (۲۰۰۸). Measuring ...
 • Eakin, H. (۲۰۰۵). Institutional change, climate risk, and rural vulnerability. ...
 • Eakin, H., and Tapia, B. (۲۰۰۸). Insights into the composition ...
 • Eriksen, S., Brown, K., Kelly, P. M. (۲۰۰۵). The dynamics ...
 • Ethlet, Ch., and Yates, R. (۲۰۰۵). Participatory vulnerability analysis: A ...
 • Fang, Y. P., Zhao, Ch., Rasul, G., and Shahriar, M. ...
 • Füssel, H. M. (۲۰۰۷). Vulnerability: A generally applicable conceptual framework ...
 • Heltberg, R., Bonch-Osmolovskiy, M. (۲۰۱۰). A Climate Vulnerability Index for ...
 • IpCC, C. C. (۲۰۰۱). The scientific basis. IPCC Third Assessment Report ...
 • IPCC. (۲۰۰۱). Climate Change ۲۰۰۱: Synthesis Report. A Contribution of ...
 • Karimi, V., Karami, E., and Keshavarz, M. (۲۰۱۸). Climate change ...
 • Linnekamp, F., Koedam, A., and Baud, I. S. A. (۲۰۱۱). ...
 • Madani, K., AghaKouchak, A., & Mirchi, A. (۲۰۱۶). Iran’s socio-economic ...
 • Mckee, T. B., Doesken, N. J., and Kelist, J. (۱۹۹۳).The ...
 • Morton, J., and Sear, C. (۲۰۰۵). Challenges for Drought Management ...
 • Morton, J., Barton, D., Collinson, C., and Heath, B. (۲۰۰۲) ...
 • Nouri J., Mansouri, N., Abbaspour, M., Karbassi, A. R., and ...
 • OKeefe, P., Westgate, K., Wisner, B. (۱۹۷۶). Taking the naturalness ...
 • Paavola, J. (۲۰۰۸). Livelihood, vulnerability and adaptation to climate change ...
 • Piya, L., Maharjan, K. L., and Joshi, N. P. (۲۰۱۲). Vulnerability ...
 • Scoones, I., Mavedzenge, B., Mombeshora, B., Mudziwo, C., Murimbarimba, F., ...
 • Secretariat, I. P. C. C. (۲۰۱۳). Intergovernmental Panel on Climate ...
 • Skoufias, E. (۲۰۰۳).Consumption smoothing in Russia. Economics of Transition, ۱۱(۱), ...
 • Smit, B., and Pilifosova, O. (۲۰۰۳). From adaptation to adaptive ...
 • Smit, B., and Wandel, J. (۲۰۰۶). Adaptation, adaptive capacity and ...
 • Swift, J. (۲۰۰۱). District-level drought contingency planning in arid districts ...
 • Wilhite D. A., Svoboda. M. D. Hayes, M. J. (۲۰۰۷). ...
 • نمایش کامل مراجع