برنامه های عمرانی شهری و نیاز به تقویت زیربنایی آنها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD09_005

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1402

Abstract:

عدم مطالعه و عدم برآورد صحیح و دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای پروژههای حمل و نقل شهری توسط شهرداری شیراز، تامین اعتبار به منظور اتمام پروژهها را با مشکل مواجه ساخته و موجب طولانی شدن زمان اجرای کار، افزایش هزینه ها، نیمه تمام ماندن پروژهها و عدم بهره برداری به موقع شده است. همچنین تامین اعتبار برای پروژههایی که فاقد برنامه عملیات اجرایی مشخص هستند، موجب عدم شروع کار شده است. اعمال تغییرات مکرر در نقشههای اجرایی، احجام کار و مشخصات تعدادی از پروژهها، موجب طولانی شدن مدت اجرا، افزایش هزینهها و تاخیر در بهرهبرداری این پروژهها شده است. فقدان برنامه زمانبندی دقیق برای اجرای پروژههای شهر شیراز، اعمال نظارت دقیق از نظر تطابق عملیات انجام شده با برنامه پیشبینی شده را میسر نمیسازد. از سویی عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران موجب وقفه در اجرا، تاخیر در اتمام کار و نیز افزایش هزینهها میشود. اغلب پروژههای حمل و نقل شهری شیراز با این مشکل روبه رو هستند و در واقع یک مشکل عمومی در شهرداری شیراز است. عدم اجرای پارکینگ یا عدم تامین پارکینگ کافی در برخی از پروژهها، مشکلات ترافیکی عدیدهای را بعد از افتتاح برای محله و ایجاد خواهد کرد. لازم است واحدهای اجرایی قبل از اجرای پروژه، علاوه بر تامین پارکینگ، مجوز ساخت هم از شهرسازی برابر طرح تفصیلی، همانند سایر شهروندان اخذ نمایند. تغییر مدیریت و اعمال تغییرات در نقشهها و مشخصات فنی پروژههای حمل و نقل شهری شیراز، علاوه بر اتلاف منابع و طولانی شدن زمان اجرا موجب افزایش قیمت تمام شده پروژههای عمرانی میشود. با توجه به لزوم ارزیابی ریسک های حسابداری در تامین مالی جهت توسعه زیرساخت های حمل و نقل شهری حوزه شهرداری کلانشهر شیراز و با توجه به اینکه مطالعاتی که در ایران و با توجه به ویژگی های خاص پروژه های شهر شیراز به عنوان یکی از پنج کلانشهر کشور هنوز هم انگشت-شمار است و دارای با پتانسیلهای فراوان می باشد، صورت نگرفته است، نیاز به مطالعه بیشتر در این زمینه احساس می شود. برای این مهم از تحلیل سلسله مراتبی AHP بهره برده شده است. شایان ذکر است که این فرآیند یکی از جامع ترین روشهای طراحی شده برای تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص هایی که توسط تصمیم گیرندگان تعیین می گردد، به کار گرفته می شود. فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی و کمی را به طور همزمان امکان پذیر می سازد. در نهایت نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شده است.

Keywords:

واژه های کلیدی: بهسازی حمل و نقل , حمل و نقل پایدار , شریان حیاتی ارتباطات , حمل و نقل شهری , کلانشهر شیراز , مدل زوجی.

Authors

منصوره رضائی

۱- کارشناس کنترل دفترچه های محاسباتی سازه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز و کارشناس ارشد مهندسی عمران، شیراز، ایران

سیدمجید انجوی امیری

۲- کارشناس کنترل صلاحیت و ظرفیت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز، کارشناس مهندسی عمران، شیراز، ایران