تعیین مناطق بحرانی وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص Getis-Ord در محیط GIS، مطالعه موردی: حوضه آبریز قرناوه، استان گلستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HYD-10-36_001

تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل و شناسایی نقاط داغ وقوع زمین لغزش با استفاده از آمار مکانی و الگوریتم Getis-Ord در حوزه آبریز قرناوه استان گلستان برنامه ریزی شده است. در این راستا، فراوانی وقوع زمین لغزش براساس طبقات شیب، جهت جغرافیایی، کاربری اراضی، نوع خاک و انواع ویژگی های پهنه های لغزشی مورد تحلیل قرار گرفته است. در تعیین نقاط داغ و مناطق بحرانی، معیارهای مساحت، طول، عرض، عمق و ارتفاع پرتگاه مبنای تحلیل های مکانی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که نقاط داغ وقوع زمین لغزش در محدوده شرقی منطقه مطالعاتی قرار گرفته اند که در طبقات ارتفاعی بالا، کاربری اراضی مرتعی و شیب بالا واقع شده است. براساس یافته های پژوهش، اراضی مرتعی و جنگلی، خاک های بادی-یخچالی لسی و طبقه شیب ۵۰ تا ۷۵ درصد و جهت جغرافیایی شمالی بیش ترین تعداد وقوع زمین لغزش را به خود اختصاص داده اند. هم چنین، نقاط وقوع زمین لغزش غیرمعنی دار از نظر آماری با استفاده از روش Getis-Ord و براساس معیار مساحت زمین لغزش در مناطق میانی و پایین دست حوزه آبریز مورد مطالعه قرار دارد. تعیین نقاط بحرانی وقوع زمین لغزش و نیز تعیین عوامل موثر بر آن از طریق تحلیل نقشه های مکانی در بستر GIS امکان تعیین آستانه های موثر بر وقوع زمین لغزش را فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل نقاط بحرانی وقوع زمین لغزش می تواند به عنوان مبنای برنامه ریزی مکانی، شناسایی مناطق بحرانی و کاهش خطر مدنظر قرار گیرد. رویکرد مورد استفاده در ارزیابی خودهمبستگی مکانی مخاطرات طبیعی کاربرد دارد و در تلفیق با پهنه های مستعد خطرات چندگانه محیطی می تواند مبنای پیش بینی شدت خطر و خسارت در آینده قرار گیرد.

Authors

امیرحسین قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی، گرگان، ایران

رئوف مصطفی زاده

دانشیار گروه منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

محسن ذبیحی

دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مسعود جعفری رودسری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئودزی، شرکت آب منطقه ای گلستان، گرگان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdollahzadeh, A., Ownegh, M., Sadoddin, A., & Mostafazadeh, R. ۲۰۱۶. ...
 • Abdollahzadeh, A., Ownegh, M., Sadoddin, A., & Mostafazadeh, R. ۲۰۱۴. ...
 • Abedini, M., & Piroozi, E. ۲۰۲۰. Landslide hazard zoning with ...
 • Alavi, S. A., Behnammorshedi, H., & Ashournejad, Q. ۲۰۱۸. The ...
 • Alexander, D. ۲۰۰۵. Vulnerability to landslides. Landslide hazard and risk, ۱۷۵-۱۹۸ ...
 • Ariapour, M., Bashiri, M., & Golkarian, A. ۲۰۱۹. Modeling of ...
 • Bianchini, S., Cigna, F., Righini, G., Proietti, C., & Casagli, ...
 • Esfandiyari Darabadi, F., & Beheshti Javid, E. ۲۰۱۶. Landslides susceptibility ...
 • Ghashghaie, S., & Behzadi, S. ۲۰۱۹. Spatial statistics analysis to ...
 • Ghorbani, A., Zabihi, M., & Mostafazadeh, R. ۲۰۲۳. Determining the ...
 • Guzzetti, F. ۲۰۰۰. Landslide fatalities and the evaluation of landslide ...
 • Hafezi Moghaddas, N., Nikudel, M., & Bahrami, K. ۲۰۱۱. Evaluation ...
 • Hölbling, D., Betts, H., Spiekermann, R., & Phillips, C. ۲۰۱۶. ...
 • Jaedicke, C., Van Den Eeckhaut, M., Nadim, F., Hervás, J., ...
 • Lin, S. C., Ke, M. C., & Lo, C. M. ...
 • Lu, P., Bai, S., Tofani, V., & Casagli, N. ۲۰۱۹. ...
 • Moradi, H.R., Mohammdy, M., Pourghasemi, H.R., Mostafazadeh, R. (۲۰۱۰). Landslide ...
 • Motevalli, A., Pourghasemi, H. R., & Zabihi, M. ۲۰۱۸. Assessment ...
 • Nadian M, Mirzaei R, Soltani Mohammadi S. ۲۰۱۸. Application of ...
 • Najafi Eigdir, A., Roostaei, S., Hejazi, A., Rajabi, M., & ...
 • Ord, J.K. and Getis, A. ۱۹۹۵. Local Spatial Autocorrelation Statistics ...
 • Parker, R. N., Densmore, A. L., Rosser, N. J., De ...
 • Pokharel, B., Alvioli, M., & Lim, S. ۲۰۲۱. Assessment of ...
 • Saber Chenari K, Bahremand۱ A, Berdi Sheikh V, Bairam Komaki ...
 • Shahri, M., & Shariat Mohaymany, A. (۲۰۲۲). Identifying Spatio-temporal Patterns ...
 • Sultana, N. ۲۰۲۰. Analysis of landslide-induced fatalities and injuries in ...
 • Wu, C. ۲۰۲۲. Certainty Factor Analyses and Spatiotemporal Characteristics of ...
 • Zali, M., & Shahedi, K. ۲۰۲۱. Landslide sensitivity assessment using ...
 • نمایش کامل مراجع