نمونه برداری و آماده سازی نمونه های بیولوژیکی به منظور سنجش عناصر فلزی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMTC04_047

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402

Abstract:

طی سالهای اخیر فعالیتهای طبیعی و انسانی توانسته میزان زیادی الاینده های فلزی را وارد اکوستم های اسی نمایند. این آلاینده ها قادرند که در طول زنجیره غذایی بصورت تجمعی افزایش پیدا کنند در این مقاله بدلیل اهمیت موضوع روش نمونه برداری آب ، رسوبات سطحی و نمونه ماهی بر اساس روشهای استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ صورت گرفت و مراحل آماده سازی استخراج نمونه های آبی هضم شیمیایی نمونه های رسوب و بافت خوراکی ماهی به منظور ارزیابی کمی عناصر فلزی (CNC Pb Cu مورد بررسی قرار گرفت هدف اصلی در این مقاله نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها بوده که جهت این کار سه مرحله عملیات کاری شامل آماده سازی ظروف نمونه برداری آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه و مرحله اخر انالیز دستگاهی طبق دستور العمل ابرو ۱۷۰۲۵ صورت می گیرد نمونه برداری آن با استفاده از ظروف پلی ایتلینی ، نمونه برداری رسوب با استفاده از دستگاه گرپ و صید نمونه های ماهی با استفاده از ادوات صید صورت گرفت کلیه ظروف و تجهیزات نمونه برداری به تفکیک نوع نمونه آب، رسوب و بافت عضله ماهی ۲۴ ساعت قبل از نمونه برداری کاملا شتو و اسید شوئی و آماده بازی شد نمونه های آبی به روش استخراج مایع مایع با استفاده از خلال ایزو میل بوتیل کون و معرف کمپلکس دهنده امونیم پیرولدین دنیو کار بامات (MIBK APDC و نمونه های رسوب به روش رفلاکس باز با استفاده از مخلوط سه اسید HNO H.SO HCLO) و نمونه های بافت عضله ماهی به روش مخلوط دو اسیند HNO HCL با استفاده از هیتر چند خانه هات پلیت آماده سازی و پس از پایان آماده سازی نمونه ها با بکارگیری از دستگاههای جذب اتمی موجود از قبیل AAS.GFAASICP OES میزان غلظت عناصر فلزی مورد نظر تعیین می گردد.

Keywords:

عناصر فلزی , نمونه رسوب , ماهی , ایزو ۱۷۰۳۵ ظروف نمونه برداری هات پلیت

Authors

هادی بابائی

سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، پژوهشکده آبزی پروری آ بهای داخلی ، بندر انزلی ، ایران

فاطمه حمدی

گروه شیمی ، دانشکده علوپایه ،دانشگاه علم صنعت، تهران، ایران

حجت محسن پور

سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، پژوهشکده آبزی پروری آ بهای داخلی ، بندر انزلی ، ایران