سنتز زئولیت ZSM-۵ و بررسی تاثیر پارامترهای زمان ماند و زمان سنتز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSICONF08_004

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

زئولیت سنتزی ZSM-۵ از خانواده ی پنتاسیل و دارای چهارچوب ساختاری MFI است و به دلیل میزان سیلیکای بالا دارای اهمیت تجاری است. در این مقاله سنتز زئولیت ZSM-۵ با روش هیدروترمال و شرایط سنتز با ساختار Al:۰/۱۶NaOH:۱۰۰EtoH:۴۹۵H۲O:۲۵Si و دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد طی زمانی های مختلف انجام گردید. بررسی دو پارامتر مهم زمان سنتز و زمان پیری برای بهینه سازی سنتز صورت گرفت. زمان پیری در مدت ۱۲ و ۲۴ ساعت و همچنین زمان سنتز در مدت ۱۲ و ۲۴ و ۴۸ ساعت بررسی گردید. برای این منظور از دو آنالیز XRD و SEM استفاده گردید. با توجه به نتایج آنالیز مشاهده گردید سنتز در شرایط ۱۲ ساعت زمان پیری و ۴۸ ساعت زمان سنتز دارای درصد بلورینگی بیشتری نسبت به به سایر شرایط بوده و بهینه ترین شرایط سنتز می باشد.

Authors

ابراهیم قلیزاده

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران

فرشاد عرفان هرزندی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران

زهرا پاشایی باروق

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ایران