تاثیر فرهنگ سازمانی مبتنی بر جمع گرایی بر تعهد در سازمان های دولتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-55_019

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1402

Abstract:

این پژوهش به بررسی اثرات یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر جمع گرایی در فضای سازمان های دولتی بر تعهد کارکنان (EC) از سه جنبه عاطفی، هنجاری و تداوم می پردازد. نمونه شامل ۲۱۴ سازمان دولتی در اسپانیا بود، و داده ها با مدل معادله ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که گسترش جمع گرایی در سازمان های دولتی برای سطوح بالاتر تعهد کارکنان مطلوب است. این تعهد در انگیزه کارکنان برای باقی ماندن در سازمان مشاهده می شود، تا خدمات خود را بر اساس دلبستگی عاطفی ارائه کنند. این پژوهش به گسترش منابع مطالعاتی HRM به صورت های مختلف می پردازد. در ابتدا، دیدگاه گسترده تری درباره نظریه تبادل اجتماعی مد نظر قرار می گیرد، که بر اهمیت EC در برنامه ریزی برای HRM در بخش خصوصی تاکید دارد. سپس، محیط فرهنگی (یعنی فرهنگ سازمانی مبتنی بر جمع گرایی) نهادهای دولتی به عنوان عوامل تعیین کننده سیاست های ایجاد تعهد یا سیاست های حاکم بر کارکنان دولتی مورد استفاده قرار می گیرند.

Keywords:

سازمان های دولتی , تعهد کارکنان , فرهنگ سازمانی مبتنی بر جمع گرایی , SEM , اسپانیا.

Authors

مهناز فاتحی کرجو

۱- کارشناسی ارشد مدیریت مالی