بررسی نیازهای اساسی نظریه ی ویلیام گلاسر بر روی سربازان بومی و غیر بومی شهرستان خاش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF15_075

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1402

Abstract:

ویلیام گلاسر ،موسس ونظریه پرداز موسسه ی انتخاب، در کتاب معروف خود ،تیوری انتخاب ، بیان میکند که همه ی انسانها دارای نیازهای اساسی هستند که او این نیازها را به ۵ دسته : نیاز به بقا، نیاز به آزادی ،نیاز به تعلق، نیاز به قدرت، ونیاز به تفریح تقسیم میکند اما میزان این نیازهای اساسی در انسانهای مختلف،در شرایط و موقعیتهای مختلف ،متفاوت است. هدف این پژوهش بررسی میزان نیازهای اساسی در سربازان بومی و غیر بومی شهرستان خاش است ؛ به این منطور تعداد ۳۰سرباز با میانگین سنی .۴ ۲۳ که به صورت نمونه ی در دسترس در این پژوهش ما را یاری کردند در دو گروه بومی و غیر بومی از طریق پرسشنامه ی ۲۵ سوالی با لیکرت ۵ که به صورت کاغذی در اختیارشان قرار گرفته بود مورد بررسی قرار گرفتند سپس داده ها نمره گذاری و توسط نرم افزارSPSS ویرایش ۲۶ و توسط محققین مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج این پژوهش نشان دادند که نیاز به تفریح در سربازان بومی و نیاز به بقا در سربازان غیر بومی از شدت بیشتری برخوردار بودند. با توجه به این که منطقه ی خاش از مناطق محروم و مرزی ایران است تیم پژوهش احتمال می دهد که سربازان پس از مشاهده ی سربازان غیر بومی که از کلان شهرها با امکانات تفریحی فراوان به سربازی رفته اند پس از مقایسه این نیاز را در خود احساس میکنند.

Authors

محمد اسدی

۱.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز،ایران

محمد غیجی

۲.دکترای جغرافیا دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران،ایران