اثر تناوب زراعی در تلفیق با کنترل شیمیایی بر ترکیب جمعیت و تراکم علف های هرز مزارع گندم استان گلستان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAFHC-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1402

Abstract:

به منظور بررسی اثر تناوب زراعی در تلفیق با کنترل شیمیایی بر ترکیب جمعیت و تراکم علف های هرز مزارع گندم، آزمایشی با استفاده از گیاهان کلزا، باقلا، خلر، سویا، ذرت، پنبه، ارزن در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با سه تکرار به مدت پنج سال (۸۵-۱۳۸۱) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. در این تحقیق، گیاهان تناوبی به عنوان کرت های اصلی و دو تیمار کنترل شیمیایی و عدم کنترل علف های هرز نیز به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شد. انتخاب علف کش ها به نحوی صورت گرفت تا اثر آن ها روی محصول بعدی و نیز ذخیره بذر خاک حداقل باشد. یک ماه قبل از برداشت هر محصول، تنوع و تراکم علف های هرز در محل های نمونه برداری ثبت شد. نتایج نشان داد که اعمال تناوب، جمعیت علف های هرز بهاره را حدود ۳۶ درصد کاهش داد. اعمال تناوب زراعی مشروط بر این که درکشت های تابستانه، گیاه ذرت نیز در نظر گرفته شده باشد، می تواند تراکم علف های هرز پاییزه را نیز به طور معنی داری کاهش دهد. نتایج نشان داد که تناوب گندم/ذرت با حدود ۳۳ درصد کاهش جمعیت مجموع علف های هرز، بیش از نظام تناوبی که در آن هر پنج سال یک بار ذرت کشت می شود، موثر است. مبارزه شیمیایی علیرغم تاثیر خود در هر سال، به تنهایی قادر به کاهش جمعیت علف های هرز در دوره زمانی این آزمایش (پنج سال) نبود. این روش مبارزه با علف های هرز وقتی موثر است که تمام گزینه های محصولات کشت تابستانی نظیر ذرت، سویا، پنبه و آیش در تناوب در نظر گرفته شوند.

Keywords:

تناوب زراعی , کنترل شیمیایی , گندم و مدیریت تلفیقی علف های هرز

Authors

ناصر باقرانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان

عباسعلی نوری نیا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان