تبیین و تحلیل بند ۷ و سایر بندهای مرتبط با نظام سلامت از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHP-3-3_012

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

Abstract:

زمینه و هدف: هدف این مطالعه تحلیل و راهیابی بند ۷ و سایر بندهای مرتبط با سلامت از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: این مطالعه بررسی مروری و مقایسه ای است که در مراحل جمع آوری داده ها و تحلیل از روش های کیفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های مطالعه در مورد بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت به طور خاص و سایر بندهای مرتبط به طور عام مرور شده است. امنیت غذا و درمان در شرایط عادی، پدافندی، آفندی، بحران و بلایا تحلیل شده است و جایگاه شایسته و بایسته نظام آرمانی اقتصاد مقاومتی سلامت در نظام مقدس انقلاب اسلامی، زمینه سازی برای تحقق جایگاه مرجعیتی و تمدن سازی نوین اسلامی ترسیم شده است. نتیجه گیری: اکثر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با بخش های مختلف سلامت نیز مرتبط است. اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی و اهتمام برای تحقق آن در حوزه سلامت، یک تاکتیک مقطعی برای مقابله با تحریم ها و فشارهای مقطعی اقتصادی نبوده، به عنوان یک راهبرد طولانی مدت و در تمامی شرایط (عادی - بحرانی و بلایا، آفندی و پدافندی) باید تسری داشته باشد و جایگاه آرمانی و شایسته آن زمینه سازی برای احراز مرجعیت علمی و تمدن سازی نوین اسلامی است.