شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان با تاکید بر زندگی سالم و دسترسی به دانش و مقایسه با ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JQE-19-1_005

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

Abstract:

چکیده گستردهمعرفی:شاخص توسعه ی انسانی، شاخصی ترکیبی برای سنجیدن سه معیار  شامل زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح رفاه مناسب در زندگی است. از سال ۲۰۱۱ تاکنون، اجزای شاخص توسعه ی انسانی شامل شاخص های آموزش ترکیب شاخص میانگین سال های تحصیل برای بزرگسالان (جمعیت ۲۵ساله و بیشتر) و شاخص سال های مورد انتظار تحصیل، شاخص امید به زندگی و شاخص درآمد سرانه هستند و شاخص توسعه ی انسانی در واقع میانگین هندسی این سه شاخص است. این شاخص سالانه توسط سازمان ملل برای کشورها محاسبه می شود ولی برای ایالت ها، استان ها، شهرستان ها و مناطق در کشورها محاسبه نمی شود. لذا محققین می بایست برای اهداف مشخصی خود به محاسبه ی این شاخص برای استان ها بپردازند.متودولوژی:نبود چنین آماری در ایران نیز از جمله خلاء های آماری در کشور است که انجام پژوهش های منطقه ای و استانی را به شدت محدود و غیردقیق کرده است. برای رفع این کمبود، در این تحقیق، شاخص توسعه انسانی استان خوزستان در سال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با استفاده از جدیدترین فرمول محاسبه شده است. لازم به ذکر است شبیه سازی شاخص توسعه ی انسانی بسیار وقت گیر و دشوار است که عدم توجه به جزئیات می تواند شاخص را دچار انحراف سازد. لذا به منظور پیدا کردن حصول اطمینان از دقت محاسبات، شاخص توسعه انسانی برای کشور نیز محاسبه شده است و با شاخص توسعه انسانی محاسبه شده ی سازمان ملل برای ایران، مقایسه شده است، تا از صحت محاسبات برای شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان اطمینان حاصل شود. روش اتخاذ شده یک الگوی رفتاری هم زمان بوده که اثرات تغییرات شاخص توسعه انسانی را از طریق مولفه های شاخص توسعه انسانی سازمان ملل مد نظر قرار می دهد و به طور هم زمان آن را پیش بینی و در شاخص توسعه انسانی ملحوظ می دارد. روش برآورد، بر اساس روش حداقل مربعات پویا ارائه شده توسط استوک و واتسون (۱۹۹۳) که به منظور پیش بینی در متغیرها بسیار مفید است، می باشد.یافته­ ها:با توجه به نتایج تحقیق شاخص توسعه انسانی استان خوزستان را می توان برای دوره ی ۱۳۹۷-۱۳۶۹ شبیه سازی کرد. نتایج این شبیه سازی در جدول ۱ نشان داده شده است.جدول ۱. شبیه سازی شاخص توسعه انسانی استان خوزستانبه منظور بررسی کامل تر نتایج شبیه سازی با مقادیر داده های واقعی، نتایج محاسبه معیارهای ارزیابی شبیه سازی در جدول ۲ نشان داده شده است. این نتایج نشان از اعتبار شبیه سازی انجام شده دارد.همانطور که نتایج جدول ۱ نشان می دهد شاخص توسعه انسانی خوزستان تا سال ۱۳۸۴ روند رو به رشد و ملایمی طی شده است اما از سال ۱۳۸۵ به نظر می رسد در شاخص توسعه انسانی یک جهش و یا شکست ساختاری رخ داده است اما در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ این روند ثابت بوده است و به نوعی به نظر می رسد به مقدار باثبات خود رسیده است. همچنین بر اساس این شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان تا سال ۱۳۸۷، در سطح متوسط قرار داشته ولی از سال ۱۳۸۸ به مرحله ی بالا رسیده است.نتیجه گیری:برای سنجش این فرضیه، در این تحقیق با استفاده از فرمول جدید، شاخص توسعه انسانی استان خوزستان برای سال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص امید به زندگی و شاخص آموزش در استان خوزستان از کشور وضعیت بدتری دارد ولی شاخص درآمدی (با احتساب نفت) از مقدار مشابه کشوری اش بیشتر بوده است. با این وصف، محاسبه شاخص توسعه انسانی بدون نفت برای خوزستان نشان داد که این شاخص درآمدی از کشور وضعیت نامناسب تری دارد.براساس نتایج به دست آمده، شاخص توسعه انسانی استان خوزستان از سال ۱۳۷۵ با مقدار ۶۴/۰ از سطح متوسط به سطح بالا در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ رسیده است که رشد قابل قبولی در این شاخص است. همچنین شاخص توسعه انسانی بدون نفت استان خوزستان از شاخص مشابه کشوری کمتر است و نشان از وضعیت بدتر استان خوزستان نسبت به کشور در این زمینه دارد.نتایج شبیه سازی شاخص توسعه انسانی نشان می دهد تا سال ۱۳۸۴ روند رو به رشد و ملایمی طی شده است اما از سال ۱۳۸۴ به نظر می رسد در شاخص توسعه انسانی یک جهش و یا شکست رخ داده است. همچنین بر اساس این شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان تا سال ۱۳۸۸، در سطح متوسط قرار داشته که بعد از سال ۱۳۸۹ به مرحله ی بالا رسیده است.

Authors

سید امین منصوری

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

سید مرتضی افقه

دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

حسین آقایی جنت مکان

دانشیار حقوق، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

شیوا شریف زاده اهوازی

کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afghah, S. M., Ahangari, A., & Askari por, H. (۲۰۲۰). ...
 • Asefzade, S., Jahandideh, S., & Arefeh, M. (۲۰۱۳). Relationship between ...
 • Basu, S. (۱۹۹۷). The conservatism principle and the asymmetric timeliness ...
 • Bhanojirao, V. (۱۹۹۱). Human development report ۱۹۹۰: review and assessment. ...
 • Frazier, J. (۱۹۹۷). Sustainable development: modern elixir or sack dress? ...
 • Gujrati, D. (۲۰۰۴). Basic Econometrics. United States Military Academy, West ...
 • Haq, M. (۲۰۰۰). Human development in South Asia ۱۹۹۹: The ...
 • Hesari, A. (۲۰۱۵). Human Development Index, Challenges and Its Value ...
 • Lee, J. W., & Barro, R. J. (۲۰۰۱). Schooling quality ...
 • Nawrocki, D. (۲۰۰۱). Finance and Monte Carlo Simulation. Journal of ...
 • Nayak, P. (۲۰۰۸). Human Development in North East India. Growth ...
 • Ramirez, A., Ranis, G., & Stewart, F. (۱۹۹۷). Economic growth ...
 • saeed Asefzadeh, Mehran Alijanzadeh, & Marjan Nasiri asl. (۲۰۱۳). Correlation ...
 • Sen, A. (۲۰۰۰). Development as freedom. DEVELOPMENT IN PRACTICE-OXFORD-, ۱۰(۲), ...
 • Stanton, E. A. (۲۰۰۷). The human development index: A history. ...
 • Streeten, P. (۱۹۸۱). First things first: meeting basic human needs ...
 • Zanganeh, M. (۲۰۱۶). Evaluation and Analysis of Human Development Indices ...
 • نمایش کامل مراجع