اثرات تکانه های مخارج دولت بر بهره وری نهاده ها، و ترجیحات مصرف کنندگان در ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JQE-17-3_001

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

Abstract:

نقش تکانه­های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه­گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه­های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده­های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۷ در ایران می­پردازد. به طور خاص اثرات تکانه­های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه­گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش­ سرمایه­گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به­گونه­ای­ طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش­ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره­وری نهاده­های تولید ­و ترجیحات مصرف­کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تاثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره­وری بنگاه­ها و وابستگی ترجیحات مصرف­کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی­هایی از­ قبیل داشتن پایه­های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش­های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه­ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه­های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تاثیر مستقیم دارد. از آزمون­های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع­های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه­سازی متغیرها و تکانه­ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می­رسد. واکنش­های آنی تکانه­های مصرف دولت و سرمایه­گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه­گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه­های مصرف و سرمایه­گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان­ می­دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره­وری بنگاه­ها می­شود. همچنین، ترجیحات مصرف­کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می­شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی­ وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می­­شود. تکانه­ی مثبت سرمایه­گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می­شود. همچنین یک رابطه­ی مکملی بین سرمایه­گذاری­های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه­گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت­ها باعث افزایش سرمایه­گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه­گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته­­ها، توجه به نقش سیاست­های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیت به نظر می­­رسد.

Authors

کریم اسلاملوئیان

استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

حسن توکلی

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ai, C. & Cassou, S. P. (۱۹۹۵). A normative analysis ...
 • Akpan, U. A. & Atan, J. A. (۲۰۱۵). Macroeconomic effects ...
 • Aschauer, D. A. (۱۹۸۵). Fiscal policy and aggregate demand. American ...
 • Aschauer, D. A. (۱۹۸۹). Is public expenditure productive? Journal of ...
 • Bahrami, J. & Rafei, M. (۲۰۱۴). Fiscal reaction appropriate in ...
 • Bahrami, J. & Sadatghoreishi, N. (۲۰۱۱). Monetary policy analysis in ...
 • Bailey, M. J. (۱۹۷۱). National Income and the Price Level, ...
 • Bi, H., Shen, W., Shu-Chun & Yang, S. (۲۰۱۶). Fiscal ...
 • Blanchard, O. J. & Kahn, C. M. (۱۹۸۰). The solution ...
 • Brooks, S. & Gelman, A. (۱۹۹۸). General methods for monitoring ...
 • Central Bank of Islamic Republic of Iran (۲۰۱۹). Annual report. ...
 • D´auria, F. (۲۰۱۵). The effects of fiscal shocks in a ...
 • Dixit, A. K. & Stiglitz, J. E. (۱۹۷۷). Monopolistic competition ...
 • Esfandiyari, M., Dahmarde, N. & Kavand, H. (۲۰۱۳). Dual labor ...
 • Eslamloueyan, K. & Mehralian, S. (۲۰۱۵). The impact of fiscal ...
 • Fotros, M., Tavakolian, H. & Maabudi, R. (۲۰۱۵). The impact ...
 • Gali, J., Valles, J. & Lopez-Salido, J. D. (۲۰۰۷). Understanding ...
 • Gordon, R. J. (۱۹۹۰). What is new-keynesian economics? Journal of ...
 • Hemati, M., Pedram, M. & Tavakolian, H. (۲۰۱۶). The role ...
 • Horvath, M. (۲۰۰۹). The effects of government spending shocks on ...
 • Karras, G. (۱۹۹۴). Government spending and private consumption: Some international ...
 • Komeyjani, A. & Tavakolian, H. (۲۰۱۲). Monetary-dominated monetary policy and ...
 • Linnemann, L. & Schabert, A. (۲۰۰۴). Can fiscal spending stimulate ...
 • Lynde, C. & Richmond, J. (۱۹۹۳). Public capital and total ...
 • Mehrara, M. & Ahmadzade, A. (۲۰۰۹). Investigating the role of ...
 • Mehregan, N. & Daliri, H. (۲۰۱۳). Banks response to monetary ...
 • Moshiri, S., Bagheripormehr, S. & Mousavinik, S. H. (۲۰۱۱). Investigating ...
 • Mountford, A. and Uhlig, H. (۲۰۰۸). What are the effects ...
 • Naderan, E. & Fuladi, M. (۲۰۰۲). Providing a general equilibrium ...
 • Posada-Escobar, R. A. & Monteiro, G. (۲۰۱۵). Long-run growth and ...
 • Prokopenko, J. (۱۹۹۲). Productivity management. Switzerland: International Labour Organisation ...
 • Ramey, V. A. & Shapiro, M. D. (۱۹۹۸). Costly capital ...
 • Ravn, M., Schmitt-Grohe, S. & Uribe, M. (۲۰۰۶). Deep habits. ...
 • Samimi, J. A. (۱۹۹۲). Public sector economics ۲. First Edition. ...
 • Shahabadi, A. (۲۰۱۰). The role of total factor productivity growth ...
 • Shahmoradi, A. & Sarem, M. (۲۰۱۳). Optimal monetary policy and ...
 • Solow, R. M. (۱۹۵۶). A contribution to the theory of ...
 • Turnovsky, S. J. (۲۰۰۴). The transitional dynamics of fiscal policy: ...
 • Yunesi, A., Ghafari, H., Purkazemi, M. & Khodadadkashi, F. (۲۰۱۶). ...
 • نمایش کامل مراجع