بازنمایی ارتش در سینمای ترکیه؛ تحلیل محتوایی فیلم «داغ ۲»

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCRU-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1402

Abstract:

امروزه و با اهمیت یافتن رسانه ها، کشورهای مختلف می کوشند تا مبتنی بر دانش ارتباطات جمعی و با فرایند بازنمایی، وجهه ای مثبت از خویش در ذهن و قلب مردم کشورشان و سایر کشورها بسازند. یکی از مفاهیم به شدت مهم در این قلمرو، قدرت و اقتدار است که پیوند تنگاتنگی با کنشگران این عرصه یعنی ارتش دارد. تلاش های پیچیده کشورها برای حداکثرسازی منفعت خویش در عرصه سیاست های داخلی و خارجی که منوط به وجود بیشینه ای از امنیت و اقتدار نیروهای مسلح است، لذا از طریق به کارگیری هوشمندانه از رسانه ها و بازنمایی هنرمندانه محقق می شود. این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش تحلیل نشانه شناختی سطوح سه گانه جان فیسک بر یکی از فیلم های سینمای مهم و مورد اقبال ترکیه ای با نام داغ۲ تمرکز کند و به چگونگی بازنمایی ارتش ترکیه بپردازد. یافته ها نشان می دهد که ۵ محور مورد اصلی بازنمایی شده شامل رویکرد نوعثمانی، ملی-گرایی، برخورد انسانی در مواجهه با شهروندان غیر ترکیه ای، استفاده از نمادهای دینی، و توانمندی و اقتدار ارتش ترکیه مورد توجه بوده و توانسته است، تلفیقی هوشمندانه از سیاست اعلامی و اعمالی ترکیه در منطقه و در راستای اقناع افکار عمومی را در پی داشته باشد.

Authors

محمد حسین شعاعی

استادیار گروه ارتباطات و رسانه،دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق ع،تهران، ایران

جواد صبوری کزج

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع