سیاست گذاری در صنایع خلاق رسانه ای در جهت رشد اقتصاد کشور ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCRU-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1402

Abstract:

چکیدهبا توجه به رشد روز افزون فناوری و همچنین پیشرفت در فضای دیجیتال، صنایع خلاق رسانه ای به عنوان یکی از صنایع بزرگ و موثر در جهان شناخته می شوند؛ که به عبارتی این صنایع می توانند به عنوان یک منبع عظیم درآمد برای کشورها باشند.فقدان سیاست های صحیح و اصولی با نگاه به مختصات کشور ایران و همچنین از طرفی ضعف هایی که در رابطه با سیاست های مقطعی در حوزه صنایع خلاق رسانه ای در این سال ها دیده شده، این پژوهش را برآن داشت تا به ارائه سیاستگذاری صنایع خلاق رسانه ای در جهت رشد اقتصادی کشور ایران اهتمام ورزد.این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شبکه مضامین به روش تحلیل مضمون در ۳ مضمون فراگیر،۱۰ مضمون سازمان دهنده و ۶۷ مضمون پایه از میان ۱۵ مصاحبه با خبرگان و مطلعین کلیدی استخراج شدند و براساس نظریه ها و مدل هایی در حوزه صنایع خلاق رسانه ای با رویکرد اقتصادی تجزیه و تحلیل شده اند. در نهایت باید بیان کرد، چهار ضلعی حمکرانی کشور، صنعتگران، دانشگاهیان و خلاقان باید به توسعه صنایع خلاق رسانه ای توجه ، هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند و سرمایه گذاری مادی و معنوی لازم را در این صنایع انجام دهند دهند

Keywords:

Authors

علیرضا زارع شهرآبادی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران (نویسنده مسئول)

سید مجید مطهری نژاد

استادیار گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه امام صادق (علیه السلام)