اثرات ضد دیابتیک شیر پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس IBRC-M ۱۰۷۵۴ در مدل حیوانی موش ویستار و بررسی زنده مانی باکتری در شیر در شرایط سرد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-20-138_002

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

درپژوهش حاضر بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس IBRC-M ۱۰۷۵۴ در شیر بعنوان پروبیوتیک و ارزیابی اثرات ضد التهابی آن مورد بررسی قرار گرفته است . پس از کشت باکتری در محیط MRS  , و افزودن آن به شیر ، تیمارهایی حاوی cfu/ml ۱۰۹، ۱۰۸و ۱۰۷ از شیر پروبیوتیک  تهیه شد. زنده مانی باکتری در بازه زمانی ۵ روز بررسی گردید. سپس با گاواژ شیر حاوی پروبیوتیک به موش ها ی نر نژاد Balb/C   که با استفاده از استرپتوزتوسین به دیابت مبتلا شده بودند، در مقابل موش های شاهد واثرات ضد دیابتیک شیر حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس با سنجش میزان گلوکز خون و وزن  در آنها بررسی شد.نتایج نشان داد بالاترین تعداد باکتری های زنده دردمای ۴ درجه سانتی گراد  شیر مربوط به روز اول نگهداری بوده و از روز دوم تا انتهای دوره نگهداری تعداد آن­ها اختلاف معناداری نداشت. در مجموع با گذشت زمان جمعیت باکتری های در شیر به صورت معنی داریp≤۰/۰۵) )کاهش یافت.  افزودن مایه تلقیح اولیه  cfu/ml  ۱۰۹نشان داد که در پایان روز پنجم جمعیت باکتری در شیر به میزان لازم در شیر پروبیوتیک تا پایان دوره سردخانه گذاری بود. بررسی وزن موش ها بیانگر آن است که وزن موش های شاهد در طول دوره نگهداری افزایش ولی  موش های دیابتی در این بازه زمانی ابتلا کاهش یافت . شیر به همراه باکتری لاکتوباسیلوس تلقیح شده در موش های دیابتی شده در دوز­های مختلف تلقیح منجر به کاهش معنادار (۰۵/۰>P) قند خون در دوره نگهداری ۲۱ روزه آنها شدند. این کاهش از روز چهاردهم تغذیه با شیر پروبیوتیک مشهودتر است.

Authors

Mahrokh Mozafari

Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Tehran- Iran

MOZHGAN EMTYAZJOO

Azad Islamic university North Tehran Branch

Amir ali Anvar

Marine science and technology ,Islamic Azad university north Tehran branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • [[۱] Betoret, E.; Betoret, N.; Vidal, D. & Fito, P.(۲۰۱۱). ...
  • Mekkes, M. C., Weenen, T. C., Brummer, R. J., & ...
  • Pech-Canul, A.C., Ortega,D., García-Triana,A., González-Silva,N.& Solis-Oviedo,R.L. (۲۰۲۰). Brief Review of ...
  • Mengual, L., Roura, P., Serra, M., Montasell, M., Prieto, G. ...
  • Sáez-Lara, M., Robles-Sanchez, C., Ruiz-Ojeda, F., Plaza-Diaz, J., & Gil, ...
  • Thushara, R. M., Gangadaran, S., Solati, Z., & Moghadasian, M. ...
  • Wollowski, I., Rechkemmer, G., & Pool-Zobel, B. L. (۲۰۰۱). Protective ...
  • Sheehan, V. M., Ross, P. & Fitzgerald, G. F. (۲۰۰۷). ...
  • Farnworth, E., Mainville, I., Desjardins, M.-P., Gardner, N., Fliss, I. ...
  • Afzaal, M., Khan, A.U., Saeed, F., Ahmed, A., Haseeb Ahmad, ...
  • Strowski, M.Z.(۲۰۰۹). Wiedenmann B. Probiotic carbohydrates reduce intestinal permeability andinflammation ...
  • Laitinen, K., Poussa, T. & Isolauri, E. (۲۰۰۸). Probiotics And ...
  • Lye, H.-S., Kuan, C.-Y., Ewe, J.-A., Fung, W.-Y. & Liong, ...
  • Harisa, G., Taha, E., Khalil, A. & Salem, M. (۲۰۰۹). ...
  • Franz, M.J.(۲۰۰۴). Medical nutrition therapy for diabetes mellitus and hypoglycemia ...
  • Hoseinzadeh, M.& Hadizadeh, M. (۲۰۰۵). Harrison Principles of Internal Medicine ...
  • Evans, J.L., Goldfine, I.D., Maddux, B.A.& Grodsky GM. (۲۰۰۲). Oxidative ...
  • Saeedi, P., Petersohn,I., Salpea,P., Malanda,B., Karuranga,S., Unwin,N., Colagiuri,S., Guariguata,L., Motala,A.A., ...
  • Esteghamaeti, A., Gouya, M.D., MPH, Abbasi, M., Delavari, A., Alikhani,S., ...
  • Razmposh, A., Ejtahed, H.A., Mirmiran, P.&javadi,M., (۲۰۱۷). The role of ...
  • Shokryazdan P, Sieo CC, Kalavathy R, Liang JB, Alitheen NB, ...
  • Hawaz, E.(۲۰۱۴) Isolation and identification of probiotic lactic acid bacteria ...
  • Das, K., Tiwari, R. K. S.& Shrivastava, D. K.(۲۰۱۴) Techniques ...
  • Davari, S.,Talaei, S., Soltani, M., Allaei, H.,Sallami,M.,(۲۰۱۴). Effect of co-administration ...
  • Farzadi, L., Khaki, A., Ouladsahebmadarek, E., Ghadamkheir, E., & Khaki, ...
  • Shapiro, K., & Gong, W. C. (۲۰۰۲). Natural products used ...
  • Deeds, M.C., Anderson, J.M., Armstrong, A.S., Gastineau, D.A, Hiddinga, H.J., ...
  • Ejtahed.H.A., Mohtadi nya.,J., Homayoni rad,E., Neya far,M., Asghari jafarabadi., M., ...
  • Omidi,B., Fazeli , M., Amozegar ,M.A., Mortazavi, P.(۲۰۱۳). Investigation of ...
  • Shah, N. P. (۲۰۰۰). Probiotic bacteria: selective enumeration and survival ...
  • Barona, M., Roy, D., & Vuillemard, J. C. (۲۰۰۰). Biochemical ...
  • Sanders, M. E., Walker, D. C., Walker, K. M., Aoyama, ...
  • Badkooyeh, H., Jafari .P., Akbari, N., (۲۰۱۵). Consideration the effect ...
  • Bäckhed, F., Ding, H., Wang, T., Hooper, L. V., Koh, ...
  • Everard, A., & Cani, P. D. (۲۰۱۳). Diabetes, obesity and ...
  • Bejar, W., Hamden, K., Salah, R. B. & Chouayekh, H. ...
  • Yun, S., Park, H. & Kang, J. (۲۰۰۹). Effect of ...
  • Firouzi, S., Barakatun-Nisak, M. Y., Ismail, A., Majid, H. A., ...
  • Razmpoosh, E., Javadi, M., Ejtahed, H. S., & Mirmiran, P. ...
  • [[۱] Betoret, E.; Betoret, N.; Vidal, D. & Fito, P.(۲۰۱۱). ...
  • Mekkes, M. C., Weenen, T. C., Brummer, R. J., & ...
  • Pech-Canul, A.C., Ortega,D., García-Triana,A., González-Silva,N.& Solis-Oviedo,R.L. (۲۰۲۰). Brief Review of ...
  • Mengual, L., Roura, P., Serra, M., Montasell, M., Prieto, G. ...
  • Sáez-Lara, M., Robles-Sanchez, C., Ruiz-Ojeda, F., Plaza-Diaz, J., & Gil, ...
  • Thushara, R. M., Gangadaran, S., Solati, Z., & Moghadasian, M. ...
  • Wollowski, I., Rechkemmer, G., & Pool-Zobel, B. L. (۲۰۰۱). Protective ...
  • Sheehan, V. M., Ross, P. & Fitzgerald, G. F. (۲۰۰۷). ...
  • Farnworth, E., Mainville, I., Desjardins, M.-P., Gardner, N., Fliss, I. ...
  • Afzaal, M., Khan, A.U., Saeed, F., Ahmed, A., Haseeb Ahmad, ...
  • Strowski, M.Z.(۲۰۰۹). Wiedenmann B. Probiotic carbohydrates reduce intestinal permeability andinflammation ...
  • Laitinen, K., Poussa, T. & Isolauri, E. (۲۰۰۸). Probiotics And ...
  • Lye, H.-S., Kuan, C.-Y., Ewe, J.-A., Fung, W.-Y. & Liong, ...
  • Harisa, G., Taha, E., Khalil, A. & Salem, M. (۲۰۰۹). ...
  • Franz, M.J.(۲۰۰۴). Medical nutrition therapy for diabetes mellitus and hypoglycemia ...
  • Hoseinzadeh, M.& Hadizadeh, M. (۲۰۰۵). Harrison Principles of Internal Medicine ...
  • Evans, J.L., Goldfine, I.D., Maddux, B.A.& Grodsky GM. (۲۰۰۲). Oxidative ...
  • Saeedi, P., Petersohn,I., Salpea,P., Malanda,B., Karuranga,S., Unwin,N., Colagiuri,S., Guariguata,L., Motala,A.A., ...
  • Esteghamaeti, A., Gouya, M.D., MPH, Abbasi, M., Delavari, A., Alikhani,S., ...
  • Razmposh, A., Ejtahed, H.A., Mirmiran, P.&javadi,M., (۲۰۱۷). The role of ...
  • Shokryazdan P, Sieo CC, Kalavathy R, Liang JB, Alitheen NB, ...
  • Hawaz, E.(۲۰۱۴) Isolation and identification of probiotic lactic acid bacteria ...
  • Das, K., Tiwari, R. K. S.& Shrivastava, D. K.(۲۰۱۴) Techniques ...
  • Davari, S.,Talaei, S., Soltani, M., Allaei, H.,Sallami,M.,(۲۰۱۴). Effect of co-administration ...
  • Farzadi, L., Khaki, A., Ouladsahebmadarek, E., Ghadamkheir, E., & Khaki, ...
  • Shapiro, K., & Gong, W. C. (۲۰۰۲). Natural products used ...
  • Deeds, M.C., Anderson, J.M., Armstrong, A.S., Gastineau, D.A, Hiddinga, H.J., ...
  • Ejtahed.H.A., Mohtadi nya.,J., Homayoni rad,E., Neya far,M., Asghari jafarabadi., M., ...
  • Omidi,B., Fazeli , M., Amozegar ,M.A., Mortazavi, P.(۲۰۱۳). Investigation of ...
  • Shah, N. P. (۲۰۰۰). Probiotic bacteria: selective enumeration and survival ...
  • Barona, M., Roy, D., & Vuillemard, J. C. (۲۰۰۰). Biochemical ...
  • Sanders, M. E., Walker, D. C., Walker, K. M., Aoyama, ...
  • Badkooyeh, H., Jafari .P., Akbari, N., (۲۰۱۵). Consideration the effect ...
  • Bäckhed, F., Ding, H., Wang, T., Hooper, L. V., Koh, ...
  • Everard, A., & Cani, P. D. (۲۰۱۳). Diabetes, obesity and ...
  • Bejar, W., Hamden, K., Salah, R. B. & Chouayekh, H. ...
  • Yun, S., Park, H. & Kang, J. (۲۰۰۹). Effect of ...
  • Firouzi, S., Barakatun-Nisak, M. Y., Ismail, A., Majid, H. A., ...
  • Razmpoosh, E., Javadi, M., Ejtahed, H. S., & Mirmiran, P. ...
  • نمایش کامل مراجع