بسته بندی فعال و افزایش ماندگاری روغن زیتون بکر با استفاده از فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه پلی وینیل الکل اصلاح شده با نانوذرات کلرید نقره و اسپیرولینا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-19-132_020

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

در این مطالعه فیلم زیست تخریب پذیر از پلی وینیل الکل تهیه گردید. از نانوذرات کلرید نقره و پودر جلبک اسپیرولینا برای اصلاح ساختار فیزیکوشیمیایی و ایجاد خواص آنتی اکسیدانی و فوتوکاتالیتیکی در فیلم استفاده شد. مورفولوژی سطحی فیلم مورد بررسی قرار گرفت. فیلم پلی وینیل الکل و کامپوزیت­های آن برای بسته­بندی روغن زیتون بکر استفاده شد. از طرح آماری دی-اوپتیمال برای بررسی تاثیر نوع بسته­بندی و زمان نگه­داری بر روی ویژگی­های شیمیایی، رنگی و حسی روغن استفاده شد. ویژگی­های شیمیایی (اسیدیته، عدد پرکسید، ضریب شکست و فنل کل)، ویژگی­های حسی و رنگی مورد بررسی قرار گرفت. از روش سطح پاسخ برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر روی روغن و نیز مدل­های ریاضی ایجاد شده استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد، در فیلم پلی وینیل الکل اصلاح شده با ذرات کلرید نقره و پلی وینیل الکل اصلاح شده با ذرات کلرید نقره و اسپیرولینا، وجود این ذرات در سطح فیلم کاملا مشهود بود. نتایج آنالیز شیمیایی، حسی و رنگی روغن نشان داد با افزایش زمان نگه داری روغن در همه بسته­بندی­ها، کیفیت شیمیایی، حسی و رنگی روغن کاهش پیدا کرد. عددپراکسید به عنوان مهمترین شاخص کیفیت روغن­ها در بسته­بندی معمولی در طول ۳۰ روز نگه­داری از ۱ تا ۷ (mEq O۲/Kg oil) افزایش یافت در حالیکه در روغن بسته­بندی شده با پلی وینیل الکل اصلاح­شده با کلرید نقره و جلبک اسپیرولینا این افزایش از ۱ تا ۲ (mEq O۲/Kg oil) بوده است. در حالت کلی روغن­های بسته­بندی شده با پلی وینیل الکل اصلاح شده با کلرید نقره و جلبک اسپیرولینا کمترین تغییرات کیفی را نسبت به بسته­بندی معمولی نشان دادند که نشان دهنده قابلیت این فیلم ها در کنترل کیفیت و افزایش ماندگاری روغن زیتون بکر می باشد.

Authors

Aref Erfani

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

Mir Khalil Pirouzifard

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

sajad pirsa

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Jimenez-Lopez, C., Carpena, M., Lourenço-Lopes, C., Gallardo-Gomez, M., Lorenzo, J.M., ...
 • Pristouri, G., Badeka, A. and Kontominas, M.G., ۲۰۱۰. Effect of ...
 • Dabbou, S., Gharbi, I., Brahmi, F., Nakbi, A. and Hammami, ...
 • Koidis, A. and Boskou, D., ۲۰۱۵. Virgin olive oil: losses ...
 • Allouche, Y., Jiménez, A., Gaforio, J.J., Uceda, M. and Beltrán, ...
 • Conte, L., Milani, A., Calligaris, S., Rovellini, P., Lucci, P. ...
 • Jabraili, A., Pirsa, S., Pirouzifard, M.K. and Amiri, S., ۲۰۲۱. ...
 • Meydanju, N., Pirsa, S. and Farzi, J., ۲۰۲۲. Biodegradable film ...
 • Pirsa, S., ۲۰۲۱. Nanocomposite base on carboxymethylcellulose hydrogel: Simultaneous absorbent ...
 • Yorghanlu, R.A., Hemmati, H. and Pirsa, S., ۲۰۲۲. Production of ...
 • Tang, S. and Zheng, J., ۲۰۱۸. Antibacterial activity of silver ...
 • Yin, I.X., Zhang, J., Zhao, I.S., Mei, M.L., Li, Q. ...
 • Pirsa, S. and Mohammadi, B., ۲۰۲۱. Conducting/biodegradable chitosan-polyaniline film; Antioxidant, ...
 • Kabir, S.R., Dai, Z., Nurujjaman, M., Cui, X., Asaduzzaman, A.K.M., ...
 • Volkan, M., Stokes, D.L. and Vo-Dinh, T., ۲۰۰۵. A sol–gel ...
 • Andrade, L.M., Andrade, C.J., Dias, M., Nascimento, C. and Mendes, ...
 • El-Beltagi, H.S., Dhawi, F., Ashoush, I.S. and Ramadan, K., ۲۰۲۰. ...
 • Sengupta, S., Koley, H., Dutta, S. and Bhowal, J., ۲۰۱۸. ...
 • Shabkhiz, M.A., Pirouzifard, M.K., Pirsa, S. and Mahdavinia, G.R., ۲۰۲۱. ...
 • Ghasemizad, S., Pirsa, S., Amiri, S. and Abdosatari, P., ۲۰۲۲. ...
 • Daei, S., Mohtarami, F. and Pirsa, S., ۲۰۲۲. A biodegradable ...
 • Joseph, K.S., Bolla, S., Joshi, K., Bhat, M., Naik, K., ...
 • Petrauskaite, V., De Greyt, W., Kellens, M. and Huyghebaert, A., ...
 • AOCS, ۱۹۹۸, ۱۹۹۸ & ۲۰۰۹. Official methods and recommended practices ...
 • Malherbi, N.M., Grando, R.C., Fakhouri, F.M., Velasco, J.I., Tormen, L., ...
 • Nogueira, D., Marasca, N.S., Latorres, J.M., Costa, J.A.V. and Martins, ...
 • Martillanes, S., Rocha-Pimienta, J., Cabrera-Bañegil, M., Martín-Vertedor, D. and Delgado-Adámez, ...
 • Rababah, T., Hao, F., Yang, W., Eriefej, K. and Al-Omoush, ...
 • Stoll, L., Silva, A.M.D., Iahnke, A.O.E.S., Costa, T.M.H., Flores, S.H. ...
 • Chavoshizadeh, S., Pirsa, S. and Mohtarami, F., ۲۰۲۰. Sesame oil ...
 • Jimenez-Lopez, C., Carpena, M., Lourenço-Lopes, C., Gallardo-Gomez, M., Lorenzo, J.M., ...
 • Pristouri, G., Badeka, A. and Kontominas, M.G., ۲۰۱۰. Effect of ...
 • Dabbou, S., Gharbi, I., Brahmi, F., Nakbi, A. and Hammami, ...
 • Koidis, A. and Boskou, D., ۲۰۱۵. Virgin olive oil: losses ...
 • Allouche, Y., Jiménez, A., Gaforio, J.J., Uceda, M. and Beltrán, ...
 • Conte, L., Milani, A., Calligaris, S., Rovellini, P., Lucci, P. ...
 • Jabraili, A., Pirsa, S., Pirouzifard, M.K. and Amiri, S., ۲۰۲۱. ...
 • Meydanju, N., Pirsa, S. and Farzi, J., ۲۰۲۲. Biodegradable film ...
 • Pirsa, S., ۲۰۲۱. Nanocomposite base on carboxymethylcellulose hydrogel: Simultaneous absorbent ...
 • Yorghanlu, R.A., Hemmati, H. and Pirsa, S., ۲۰۲۲. Production of ...
 • Tang, S. and Zheng, J., ۲۰۱۸. Antibacterial activity of silver ...
 • Yin, I.X., Zhang, J., Zhao, I.S., Mei, M.L., Li, Q. ...
 • Pirsa, S. and Mohammadi, B., ۲۰۲۱. Conducting/biodegradable chitosan-polyaniline film; Antioxidant, ...
 • Kabir, S.R., Dai, Z., Nurujjaman, M., Cui, X., Asaduzzaman, A.K.M., ...
 • Volkan, M., Stokes, D.L. and Vo-Dinh, T., ۲۰۰۵. A sol–gel ...
 • Andrade, L.M., Andrade, C.J., Dias, M., Nascimento, C. and Mendes, ...
 • El-Beltagi, H.S., Dhawi, F., Ashoush, I.S. and Ramadan, K., ۲۰۲۰. ...
 • Sengupta, S., Koley, H., Dutta, S. and Bhowal, J., ۲۰۱۸. ...
 • Shabkhiz, M.A., Pirouzifard, M.K., Pirsa, S. and Mahdavinia, G.R., ۲۰۲۱. ...
 • Ghasemizad, S., Pirsa, S., Amiri, S. and Abdosatari, P., ۲۰۲۲. ...
 • Daei, S., Mohtarami, F. and Pirsa, S., ۲۰۲۲. A biodegradable ...
 • Joseph, K.S., Bolla, S., Joshi, K., Bhat, M., Naik, K., ...
 • Petrauskaite, V., De Greyt, W., Kellens, M. and Huyghebaert, A., ...
 • AOCS, ۱۹۹۸, ۱۹۹۸ & ۲۰۰۹. Official methods and recommended practices ...
 • Malherbi, N.M., Grando, R.C., Fakhouri, F.M., Velasco, J.I., Tormen, L., ...
 • Nogueira, D., Marasca, N.S., Latorres, J.M., Costa, J.A.V. and Martins, ...
 • Martillanes, S., Rocha-Pimienta, J., Cabrera-Bañegil, M., Martín-Vertedor, D. and Delgado-Adámez, ...
 • Rababah, T., Hao, F., Yang, W., Eriefej, K. and Al-Omoush, ...
 • Stoll, L., Silva, A.M.D., Iahnke, A.O.E.S., Costa, T.M.H., Flores, S.H. ...
 • Chavoshizadeh, S., Pirsa, S. and Mohtarami, F., ۲۰۲۰. Sesame oil ...
 • نمایش کامل مراجع