تهیه و بررسی ویژگی های کیفی برگه خرمالو

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-7-27_007

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

یکی از بهترین روش های کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش عمر انبارمانی میوه ها و محصولات کشاورزی خشک کردن آنها می باشد. میوه خرمالو (Diospyrus kaki L.) به منظور خشک کردن، تهیه برگه و بررسی ویژگی های کیفی آن در رطوبت اولیه .wb ۲۱.۷۵% مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی های کیفی مورد بررسی در این تحقیق شامل شیرینی، رنگ، نرمی، قابلیت جویدن، عدم گسی و بو بود. در این تحقیق از ۲۶ نفر در محدوده سنی بین ۲۵-۳۰ سال برای انجام آزمون چشایی استفاده شد. سپس با انتخاب ۳ سطح رطوبت ۵، ۱۰ و ۱۵% و بررسی داده های آزمون چشایی، نتایج نشان داد که اگر چه سطح رطوبت %۵ دارای بیشترین مزه شیرینی و عدم گسی است اما سطح رطوبت %۱۰ حداکثر مطلوبیت جویدن، نرمی و در نهایت بیشترین مطلوبیت کلی با امتیاز ۸۵.۱۳% را به خود اختصاص داد. در نتیجه به نظر می رسد برای تهیه برگه از میوه خرمالوی با رطوبت اولیه مشابه بهتر است از برگه های با سطح رطوبت %۱۰ استفاده شود.