ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی فیلم های خوراکی آلژینات کلسیم

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-7-27_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

در این تحقیق دو نمونه فیلم با پایه آلژینات سدیم تهیه شدند که فرمولاسیون اول شامل ۵ گرم آلژینات سدیم، ۴۵ گرم قند دکستروز منوهیدرات، ۲۷۰ میلی لیتر آب مقطر و فرمولاسیون دوم شامل تمام مواد است و فقط بجای دکستروز منوهیدرات از مالتودکسترین استفاده شده و مقدار ۲۰ گرم گلیسرول هم به آن اضافه شد. حجم های ۵۰ میلی لیتری فیلم ها روی صفحات پوشیده شده با ساران پهن شده و بعد از ۴۸ ساعت در شرایط آزمایشگاه (دمای ۲۳±۲ درجه سانتیگراد و رطوبت ۵۰±۵% ) بصورت لایه نازکی خشک شدند. سپس در محلول دیگری دارای ۲.۷۴ گرم کلرید کلسیم، ۰.۹ گرم کربوکسی متیل سلولز و ۴۹ میلی لیتر آب مقطر بمدت ۳۰ ثانیه غوطه ور شدند. ضخامت فیلم ها با میکرومتر دیجیتالی تعیین شد و با دستگاه اینستران خواص مکانیکی ارزیابی شدند که بین دو نمونه فرمولاسیون تفاوت معنی داری مشاهده نشد. خواص فیزیکی هم ارزیابی شدند که در نفوذپذیری به بخار آب تفاوت معنی دار نبود اما در سرعت انتقال اکسیژن فرمولاسیون دوم کاهش معنی داری را نشان داد.

Keywords:

Edible films , Cailcium alginate , Mechanical and Physical properties , خواص فیزیکی و مکانیکی , آلژینات کلسیم , فیلم های خوراکی