سینیتیک خشک کردن دانه های انار و میزان انرژی مصرفی در خشک کردن به روش مایکروویو

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-7-27_005

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

در این مطالعه رفتار خشک شدن و تاثیر شرایط مختلف خشک کردن بر تمایل به از دست دادن رطوبت و ضریب نفوذ موثر، تعیین بهترین مدل ریاضی خشک شدن، تعیین مقادیر انرژی فعال سازی و میزان انرژی مصرفی در دو گونه انار شیرین و ترش با استفاده از خشک کن مایکروویو مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل رگرسیونی برای مدل های مورد بررسی، مشخص شد که مدل پیج بهترین برازش را با داده های بدست آمده نشان می دهد. ضریب نفوذ موثر دانه های انار در خشک کن مایکروویو بین ۱۰-۱۰×۳.۳۴ تا ۱۰-۱۰×۳۲.۰۵ متر مربع بر ثانیه بدست آمد. انرژی فعال سازی در خشک کن مایکروویو به ترتیب برای انار شیرین و ترش برابر با ۱۷.۲۲ و ۲۳.۸۳ کیلوژول محاسبه شد. میزان انرژی مصرفی برای خشک کردن دانه های انار شیرین و ترش بین ۰.۱۶۷ تا ۰.۳۸۳ کیلووات بر کیلوگرم بدست آمد.