تاثیر فرم آزاد و ریزپوشانی با نانولیپوزوم عصاره گیاهان برگ بو و رزماری بر رفتار برخی از شاخص های شیمیایی مواد فساد در ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در دمای یخچال

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-19-131_022

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

در این مطالعه تاثیر عصاره گیاهان برگ بو و رزماری به دو فرم آزاد و ریزپوشانی شده با لیپوزوم، بر شاخص های شیمیایی مولد فساد (TVB-N و TBA) در ماهی کپور نقره­ای چرخ کرده، موردبررسی قرار گرفت. پس از استخراج، عصاره ها از نظر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهای مورد بررسی در ماهی کپور نقره­ای چرخ کرده شامل تیمار شاهد، تیمارهای حاوی ۱ و ۵/۱ درصد از عصاره آزاد گیاهان برگ بو و رزماری و تیمارهای حاوی ۱ و ۵/۱ درصد از عصاره های ریزپوشانی شده با لیپوزوم بوده که در دمای یخچال و در زمان های صفر، ۴، ۸ و ۱۲ روز با ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در عصاره رزماری مطلوب تر از برگ بو بوده است. میزان ترکیبات فنلی در عصاره رزماری ۶۶/۳۴۴ و در عصاره برگ بو ۶۶/۲۵۷ میلی گرم اسید گالیک/ گرم عصاره بود. همچنین میزان ترکیبات فلاونوئیدی در عصاره رزماری ۳۳/۲۴۵ و در عصاره برگ بو ۲۶/۱۵۱ میلی گرم روتین/ گرم عصاره بود. نتایج تغییرات شیمیایی در ماهی کپور نقره­ای چرخ کرده، نشان داد که با افزایش زمان نگهداری ماهی در دمای یخچال، پارامترهای مذکور افزایش یافته ولی بااین وجود، در تیمار حاوی فرم ریزپوشانی شده دو گیاه برگ بو و رزماری (غلظت ۵/۱ درصد)، تغییرات به طور معنی داری کندتر از سایر تیمارها بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که به طورکلی افزودن عصاره گیاهان برگ بو و رزماری در غلظت ۵/۱ درصد، باعث حفظ کیفیت ماهی کپور نقره­ای ازلحاظ شاخص های کیفی شیمیایی می شود.

Authors

Jalal Aala

Department of Food Hygiene, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University

Mohammad Ahmadi

Department of Food Hygiene, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol

Leila Golestan

Department of Food Hygiene, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University

Seyed-Ahmad Shahidi

Department of Food Science and Technology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University

Nabi shariatifar

Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Hamzeh, S., Motamedzadegan, A., Shahidi, S. A., Ahmadi, M., & ...
 • Pouryousef, N., Ahmady, M., Shariatifar, N., Jafarian, S., & Shahidi, ...
 • Ovissipour, M., Kenari, A. A., Motamedzadegan, A., Rasco, B., & ...
 • Aubourg, S. P., Rodríguez, A., & Gallardo, J. M. (۲۰۰۵). ...
 • Gómez-Estaca, J., Giménez, B., Montero, P., & Gómez-Guillén, M. C. ...
 • Hamzeh, A., Rezaei, M., Khodabandeh, S., Motamedzadegan, A., & Noruzinia, ...
 • Kenari, R. E., Amiri, Z. R., Motamedzadegan, A., Milani, J. ...
 • Mehdizadeh, A., Shahidi, S. A., Shariatifar, N., Shiran, M., & ...
 • Mohamed, H. M., & Mansour, H. A. (۲۰۱۲). Incorporating essential ...
 • Shahidi, Y. S., Mazandarani, M., Ghorbani, H. S. A., Ghorbani, ...
 • Shafizadeh, A., Golestan, L., Ahmadi, M., Darjani, P., & Ghorbani-HasanSaraei, ...
 • Shaviklo, A. R., Moradinezhad, N., Abolghasemi, S. J., Motamedzadegan, A., ...
 • Motamedzadegan, A., & Khaosravi Rad, T. (۲۰۲۱). The effect of ...
 • Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., & Hosseini, ...
 • Sallam, K. I. (۲۰۰۷). Antimicrobial and antioxidant effects of sodium ...
 • A gallic acid food electrochemical sensor based on amplification of paste electrode by Cdo/CNTs nanocomposite and ionic liquid [مقاله ژورنالی]
 • Afshar, P., Shokrzadeh, M., Roozbeh Nasiraie, L., Ghorbani-HasanSaraei, A., Naghizadeh ...
 • Azarashkan, Z., Motamedzadegan, A., Ghorbani-HasanSaraei, A., Biparva, P., & Rahaiee, ...
 • Shan, B., Cai, Y. Z., Brooks, J. D., & Corke, ...
 • Gortzi, O., Lalas, S., Chinou, I., & Tsaknis, J. (۲۰۰۶). ...
 • Kong, B., Zhang, H., & Xiong, Y. L. (۲۰۱۰). Antioxidant ...
 • Muñiz-Márquez, D. B., Rodríguez, R., Balagurusamy, N., Carrillo, M. L., ...
 • Bendjersi, F. Z., Tazerouti, F., Belkhelfa-Slimani, R., Djerdjouri, B., & ...
 • Ahmed, E. O., Ali, M. E., & Aziz, A. A. ...
 • Jiménez, A., Sánchez-González, L., Desobry, S., Chiralt, A., & Tehrany, ...
 • Pouryousef, N., Ahmady, M., Shariatifar, N., Jafarian, S., & Shahidi, ...
 • Natseba, A., Lwalinda, I., Kakura, E., Muyanja, C. K., & ...
 • Tometri, S. S., Ahmady, M., Ariaii, P., & Soltani, M. ...
 • Rashidaie Abandansarie, S. S., Ariaii, P., & Charmchian Langerodi, M. ...
 • Kothari, V., Gupta, A., & Naraniwal, M. (۲۰۱۲). Comparative study ...
 • Wang, L., & Weller, C. L. (۲۰۰۶). Recent advances in ...
 • Maleki, M., Ariaii, P., & Fallah, H. (۲۰۱۶). Effects of ...
 • Cedeño-Pinos, C., Martínez-Tomé, M., Murcia, M. A., Jordán, M. J., ...
 • Naveena, B. M., Vaithiyanathan, S., Muthukumar, M., Sen, A. R., ...
 • Mak, Y. W., Chuah, L. O., Ahmad, R., & Bhat, ...
 • Oke, F., Aslim, B., Ozturk, S., & Altundag, S. (۲۰۰۹). ...
 • Muñiz-Márquez, D. B., Martínez-Ávila, G. C., Wong-Paz, J. E., Belmares-Cerda, ...
 • Lagha-Benamrouche, S., & Madani, K. (۲۰۱۳). Phenolic contents and antioxidant ...
 • Yousfbeyk, F., Esmaiili, T., Pashna, Z., Hozori, Z., Ghohari, A. ...
 • Do, Q. D., Angkawijaya, A. E., Tran-Nguyen, P. L., Huynh, ...
 • Mexis, S. F., Chouliara, E., & Kontominas, M. G. (۲۰۰۹). ...
 • Keshri, R. C., & Sanyal, M. K. (۲۰۰۹). Effect of ...
 • Viuda-Martos, M., Mohamady, M. A., Fernández-López, J., Abd ElRazik, K. ...
 • Badee, A. Z. M., El-Akel A.T., and Abuhlega, T.A. (۲۰۱۳). ...
 • Fijelu, F., Yanshun, X. U., Qixing, J. I. A. N. ...
 • Mazandrani, H. A., Javadian, S., & Bahram, S. (۲۰۱۶). The ...
 • Uçak, İ., Özogul, Y., & Durmuş, M. (۲۰۱۱). The effects ...
 • Nieto, G., Ros, G., & Castillo, J. (۲۰۱۸). Antioxidant and ...
 • Campo, M. M., Nute, G. R., Hughes, S. I., Enser, ...
 • Valipour Kootenaie, F., Ariaii, P., Khademi Shurmasti, D., & Nemati, ...
 • Pezeshk, S., Rezaei, M., Rashedi, H., & Hosseini, H. (۲۰۱۲). ...
 • Hamzeh, S., Motamedzadegan, A., Shahidi, S. A., Ahmadi, M., & ...
 • Pouryousef, N., Ahmady, M., Shariatifar, N., Jafarian, S., & Shahidi, ...
 • Ovissipour, M., Kenari, A. A., Motamedzadegan, A., Rasco, B., & ...
 • Aubourg, S. P., Rodríguez, A., & Gallardo, J. M. (۲۰۰۵). ...
 • Gómez-Estaca, J., Giménez, B., Montero, P., & Gómez-Guillén, M. C. ...
 • Hamzeh, A., Rezaei, M., Khodabandeh, S., Motamedzadegan, A., & Noruzinia, ...
 • Kenari, R. E., Amiri, Z. R., Motamedzadegan, A., Milani, J. ...
 • Mehdizadeh, A., Shahidi, S. A., Shariatifar, N., Shiran, M., & ...
 • Mohamed, H. M., & Mansour, H. A. (۲۰۱۲). Incorporating essential ...
 • Shahidi, Y. S., Mazandarani, M., Ghorbani, H. S. A., Ghorbani, ...
 • Shafizadeh, A., Golestan, L., Ahmadi, M., Darjani, P., & Ghorbani-HasanSaraei, ...
 • Shaviklo, A. R., Moradinezhad, N., Abolghasemi, S. J., Motamedzadegan, A., ...
 • Motamedzadegan, A., & Khaosravi Rad, T. (۲۰۲۱). The effect of ...
 • Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., & Hosseini, ...
 • Sallam, K. I. (۲۰۰۷). Antimicrobial and antioxidant effects of sodium ...
 • A gallic acid food electrochemical sensor based on amplification of paste electrode by Cdo/CNTs nanocomposite and ionic liquid [مقاله ژورنالی]
 • Afshar, P., Shokrzadeh, M., Roozbeh Nasiraie, L., Ghorbani-HasanSaraei, A., Naghizadeh ...
 • Azarashkan, Z., Motamedzadegan, A., Ghorbani-HasanSaraei, A., Biparva, P., & Rahaiee, ...
 • Shan, B., Cai, Y. Z., Brooks, J. D., & Corke, ...
 • Gortzi, O., Lalas, S., Chinou, I., & Tsaknis, J. (۲۰۰۶). ...
 • Kong, B., Zhang, H., & Xiong, Y. L. (۲۰۱۰). Antioxidant ...
 • Muñiz-Márquez, D. B., Rodríguez, R., Balagurusamy, N., Carrillo, M. L., ...
 • Bendjersi, F. Z., Tazerouti, F., Belkhelfa-Slimani, R., Djerdjouri, B., & ...
 • Ahmed, E. O., Ali, M. E., & Aziz, A. A. ...
 • Jiménez, A., Sánchez-González, L., Desobry, S., Chiralt, A., & Tehrany, ...
 • Pouryousef, N., Ahmady, M., Shariatifar, N., Jafarian, S., & Shahidi, ...
 • Natseba, A., Lwalinda, I., Kakura, E., Muyanja, C. K., & ...
 • Tometri, S. S., Ahmady, M., Ariaii, P., & Soltani, M. ...
 • Rashidaie Abandansarie, S. S., Ariaii, P., & Charmchian Langerodi, M. ...
 • Kothari, V., Gupta, A., & Naraniwal, M. (۲۰۱۲). Comparative study ...
 • Wang, L., & Weller, C. L. (۲۰۰۶). Recent advances in ...
 • Maleki, M., Ariaii, P., & Fallah, H. (۲۰۱۶). Effects of ...
 • Cedeño-Pinos, C., Martínez-Tomé, M., Murcia, M. A., Jordán, M. J., ...
 • Naveena, B. M., Vaithiyanathan, S., Muthukumar, M., Sen, A. R., ...
 • Mak, Y. W., Chuah, L. O., Ahmad, R., & Bhat, ...
 • Oke, F., Aslim, B., Ozturk, S., & Altundag, S. (۲۰۰۹). ...
 • Muñiz-Márquez, D. B., Martínez-Ávila, G. C., Wong-Paz, J. E., Belmares-Cerda, ...
 • Lagha-Benamrouche, S., & Madani, K. (۲۰۱۳). Phenolic contents and antioxidant ...
 • Yousfbeyk, F., Esmaiili, T., Pashna, Z., Hozori, Z., Ghohari, A. ...
 • Do, Q. D., Angkawijaya, A. E., Tran-Nguyen, P. L., Huynh, ...
 • Mexis, S. F., Chouliara, E., & Kontominas, M. G. (۲۰۰۹). ...
 • Keshri, R. C., & Sanyal, M. K. (۲۰۰۹). Effect of ...
 • Viuda-Martos, M., Mohamady, M. A., Fernández-López, J., Abd ElRazik, K. ...
 • Badee, A. Z. M., El-Akel A.T., and Abuhlega, T.A. (۲۰۱۳). ...
 • Fijelu, F., Yanshun, X. U., Qixing, J. I. A. N. ...
 • Mazandrani, H. A., Javadian, S., & Bahram, S. (۲۰۱۶). The ...
 • Uçak, İ., Özogul, Y., & Durmuş, M. (۲۰۱۱). The effects ...
 • Nieto, G., Ros, G., & Castillo, J. (۲۰۱۸). Antioxidant and ...
 • Campo, M. M., Nute, G. R., Hughes, S. I., Enser, ...
 • Valipour Kootenaie, F., Ariaii, P., Khademi Shurmasti, D., & Nemati, ...
 • Pezeshk, S., Rezaei, M., Rashedi, H., & Hosseini, H. (۲۰۱۲). ...
 • نمایش کامل مراجع