نگهداری فیله ی فیل ماهی با پوشش حاوی عصاره جلبک Spirulinaدردمای ۱±۴ درجه ی سانتیگراد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-121_027

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

ماهی یکی از منابع مهم و با ارزش پروتیین، چربی و انرژی به شمار می آید ولی بسیار فسادپذیر است و نسبت به سایر غذاهای گوشتی سریع تر فاسد می شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر پوشش کیتوزان حاوی عصاره ی جلبک Spirulina بر حفظ کیفیت فیله تازه ماهی Huso huso در زمان نگهداری در یخچال انجام شد. فیله های تازه ماهی با محلول کیتوزان (۱ درصد) حاوی ۱ درصد عصاره جلبک، تیمار شده و در یخچال ذخیره شدند. آزمایشات میکروبی و شیمیایی شامل بار کل باکتریایی و باکتری های سرمادوست، pH، TBA و همچنین ارزیابی حسی به صورت دوره ای برای همه نمونه ها انجام شد و برای عصاره ی جلبک DPPH اندازه­گیری شد. برای نمونه های دارای پوشش حاوی عصاره ی جلبک، میزان بار باکتریایی کل cfu/ml ۱۰۶ ۵۶/۲ بود و در روز پنج هنوز در دامنه قابل قبول برای مصارف انسانی قرار داشت ولی در نمونه های شاهد cfu/ml ۱۰۷ ۸۱/۳ در روز پنج بود که فراتر از حد مجاز می باشد. مﻘادیر باکتریهای سرمادوست برای تیمار شاهد به صورت معنی داری افزایش بیشتری نسبت به تیمار دارای پوشش کیتوزان حاوی عصاره داشت و مﻘادیر TBA در فیله های شاهد از تیمار اول به طور معنی­داری بیشتر بود در صورتی که مﻘادیر pH در نمونه شاهد با نمونه تیمار شده، افزایش معنی­دار نداشت. این بررسی نشان داد که با استفاده از پوشش کیتوزان حاوی عصاره جلبک می توان از رشد باکتریها در فیلههای تازه ماهی جلوگیری کرده و ویژگیهای حسی آن شامل بافت، بو، رنگ و پذیرش کلی را نیز تا حدود زیادی حفظ کرده و موجب افزایش دوره نگهداری ماهی در یخچال شد.

Authors

Zeinab Abdolahi-Cheleh bary

Graduated of the Masters Degree, Department of Food Science and Technology,North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

yasamin latifi

Ph.D. Student, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Noor Branch, Mazandaran, Iran.

Nargess Mooraki

Member of Scientific Board of Fisheries Department of Islamic Azad University, North Tehran Branch

Zhaleh Khoshkhoo

Faculty Member of Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Rezaei, M., Montazeri Jovebari, N.H. Heidari, M. (۲۰۰۵). A study ...
 • Jeon YI., Kamil J., Shahidi F. (۲۰۰۲). Chitosan as an ...
 • Gennadious, R., Hanna, M.A., Kurth, L.B., ۱۹۹۷.Application of edible coatings ...
 • Gholamzadeh, Marzieh, Hosseini, Ibrahim, Eskandari, Soheil and Hosseini, Hedayat. (۱۳۹۲). ...
 • Song, Y., Liu, L., Shen, H., You, J., Luo, Y.۲۰۱۱.Effect ...
 • Sathivel, S., Liu, Q., Huang, J., & Prinyawiwatkul, W. (۲۰۰۷). ...
 • No, H.K. and Meyers, S.P., ۱۹۹۵. Preparation and characterization of ...
 • Jeon YI., Kamil J., Shahidi F. ۲۰۰۲. Chitosan as an ...
 • Toloei, H., Mahtadi Niya, J., Aref Hosseyni,S.R., Asghari Jafar abadi, ...
 • Miranda, M., Cintra, R., Barros, S., S.,Mancini-Filho, J., ۱۹۹۸. Antioxidant ...
 • Denekbasi S., Unal H., Karayucel I.and Aral,D. (۲۰۱۰) Effect of ...
 • Kubo, I., Himejima, M., and Tsujimoto, K. ۱۹۹۲. Antibacterial activity ...
 • Burits M, Asres K, Bucar F. ۲۰۰۱. The antioxidant activity ...
 • Egan, H., Kipk, R. S.,Sawyer, R. ۱۹۸۱. Pearson's Chemical Analysis ...
 • Rehbein, H., & Oehlenschläger, J. (۲۰۰۹). Fishery Products: Quality, Safety ...
 • Rehbein, H., & Oehlenschläger, J. (۲۰۰۹). Fishery Products: Quality, Safety ...
 • McFaddin, J. F. ۲۰۰۰. Biochemical Tests for Identification of Medical ...
 • Sudha A,Vetrimani R, Leelavathi K. Influnce of fibre from different ...
 • Dernekbasi, S., Unal, H., Karayucel, I. and Aral, O., ۲۰۱۰. ...
 • Lopez-Rubio A, Almener E, Hernandez-Munoz P, Lagardon JM, Catala R, ...
 • Fan, W., Sun, J., Chen, Y., Qiu, J., Zhang, Y., ...
 • Hassanzadeh, P.Tajik, H.Razavi Rouhani, M.J. ۱۹۸۱. Application of Edible Chitosan ...
 • Kashiri, H., Haghparast, S. and Shabanpour, B., ۲۰۱۱. Effects of ...
 • Ojagh SM, Rezaei M, Razavi SH, Hosseini SMH. Effect of ...
 • Bremner, H.A. ۲۰۰۲. Safety and quality issues in fish processing ...
 • Gómez-Estaca, J., Montero, P., Giménez, B., and Gómez-Guillén, M.C. ۲۰۰۷. ...
 • Lee, K.Y., Shim, J., and Lee, H.G. ۲۰۰۳. Mechanical properties ...
 • Hubbs.۱۹۹۱.Fumigant toxicity of essential oils against four major stored product ...
 • Khezri Ahmadabadi, M., Rezaei, M., Ojagh, M.S. (۱۳۹۴). Effect of ...
 • Hamza, Ali and Rezai, Massoud. ۱۳۹۰. Antioxidant effects of sodium ...
 • Gram L, Huss HH. Microbiological spoilage of fish and fish ...
 • Silliker, J.H., Elliot, R.P., BAIR-PARKER, A.C. and BRAYAN, F., ۱۹۸۵. ...
 • Hassanzadeh, P.Tajik, H.Razavi Rouhani, M.J. ۱۹۸۱. Application of Edible Chitosan ...
 • Tsai GJ, Su WH, Chen HC and Pan Cl.۲۰۰۲. Antimicrobial ...
 • Sallam KI. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium ...
 • Tall, J. and Harris, P. ۱۹۹۵.Rancidity in frozen fish .In: ...
 • Fan, W., Sun, J., Chen, Y., Qiu, J., Zhang, Y., ...
 • Rezaei, M., Montazeri Jovebari, N.H. Heidari, M. (۲۰۰۵). A study ...
 • Jeon YI., Kamil J., Shahidi F. (۲۰۰۲). Chitosan as an ...
 • Gennadious, R., Hanna, M.A., Kurth, L.B., ۱۹۹۷.Application of edible coatings ...
 • Gholamzadeh, Marzieh, Hosseini, Ibrahim, Eskandari, Soheil and Hosseini, Hedayat. (۱۳۹۲). ...
 • Song, Y., Liu, L., Shen, H., You, J., Luo, Y.۲۰۱۱.Effect ...
 • Sathivel, S., Liu, Q., Huang, J., & Prinyawiwatkul, W. (۲۰۰۷). ...
 • No, H.K. and Meyers, S.P., ۱۹۹۵. Preparation and characterization of ...
 • Jeon YI., Kamil J., Shahidi F. ۲۰۰۲. Chitosan as an ...
 • Toloei, H., Mahtadi Niya, J., Aref Hosseyni,S.R., Asghari Jafar abadi, ...
 • Miranda, M., Cintra, R., Barros, S., S.,Mancini-Filho, J., ۱۹۹۸. Antioxidant ...
 • Denekbasi S., Unal H., Karayucel I.and Aral,D. (۲۰۱۰) Effect of ...
 • Kubo, I., Himejima, M., and Tsujimoto, K. ۱۹۹۲. Antibacterial activity ...
 • Burits M, Asres K, Bucar F. ۲۰۰۱. The antioxidant activity ...
 • Egan, H., Kipk, R. S.,Sawyer, R. ۱۹۸۱. Pearson's Chemical Analysis ...
 • Rehbein, H., & Oehlenschläger, J. (۲۰۰۹). Fishery Products: Quality, Safety ...
 • Rehbein, H., & Oehlenschläger, J. (۲۰۰۹). Fishery Products: Quality, Safety ...
 • McFaddin, J. F. ۲۰۰۰. Biochemical Tests for Identification of Medical ...
 • Sudha A,Vetrimani R, Leelavathi K. Influnce of fibre from different ...
 • Dernekbasi, S., Unal, H., Karayucel, I. and Aral, O., ۲۰۱۰. ...
 • Lopez-Rubio A, Almener E, Hernandez-Munoz P, Lagardon JM, Catala R, ...
 • Fan, W., Sun, J., Chen, Y., Qiu, J., Zhang, Y., ...
 • Hassanzadeh, P.Tajik, H.Razavi Rouhani, M.J. ۱۹۸۱. Application of Edible Chitosan ...
 • Kashiri, H., Haghparast, S. and Shabanpour, B., ۲۰۱۱. Effects of ...
 • Ojagh SM, Rezaei M, Razavi SH, Hosseini SMH. Effect of ...
 • Bremner, H.A. ۲۰۰۲. Safety and quality issues in fish processing ...
 • Gómez-Estaca, J., Montero, P., Giménez, B., and Gómez-Guillén, M.C. ۲۰۰۷. ...
 • Lee, K.Y., Shim, J., and Lee, H.G. ۲۰۰۳. Mechanical properties ...
 • Hubbs.۱۹۹۱.Fumigant toxicity of essential oils against four major stored product ...
 • Khezri Ahmadabadi, M., Rezaei, M., Ojagh, M.S. (۱۳۹۴). Effect of ...
 • Hamza, Ali and Rezai, Massoud. ۱۳۹۰. Antioxidant effects of sodium ...
 • Gram L, Huss HH. Microbiological spoilage of fish and fish ...
 • Silliker, J.H., Elliot, R.P., BAIR-PARKER, A.C. and BRAYAN, F., ۱۹۸۵. ...
 • Hassanzadeh, P.Tajik, H.Razavi Rouhani, M.J. ۱۹۸۱. Application of Edible Chitosan ...
 • Tsai GJ, Su WH, Chen HC and Pan Cl.۲۰۰۲. Antimicrobial ...
 • Sallam KI. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium ...
 • Tall, J. and Harris, P. ۱۹۹۵.Rancidity in frozen fish .In: ...
 • Fan, W., Sun, J., Chen, Y., Qiu, J., Zhang, Y., ...
 • نمایش کامل مراجع