بررسی اثر آنتی باکتریالی اسانس گیاه کاکوتی کوهی منطقه خراسان شمالی روی باکتری گرم منفی سالمونلا تیفی موریوم در محیط in vitro

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-19-130_027

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

امروزه بیماری های مشترک بین انسان و دام (زئونوز) وکنترل بیماری ها و مسمومیت های ناشی از غذای با منشاء دام از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت گوشت در انتقال باکتری های بیماری زا مثل سالمونلا، در این تحقیق کنترل و کاهش بار میکروبی این باکتری با استفاده از اسانس گیاه کاکوتی منطقه خراسان شمالی در محیط in vitro بررسی شد. گیاه کاکوتی کوهی از کوه های شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی تهیه و اسانس آن با استفاده از دستگاه کلونجر صنعتی استخراج شد. ترکیبات اسانس با آنالیز شیمیایی و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی GC/MS به دست آمد. نتایج آنالیز نشان داد که اسانس کاکوتی کوهی حاوی ۲۴ ترکیب شیمیایی است و بیشترین ترکیب به ترتیب پولگون (۳۳/۱۰ %)، کارواکرول (۱۰/۶۰ %)، پیپریتنون (۳۳/۹ %)، اکالیپتول (۸/۰۱ %)، γ- ترپینئول   (۵/۴۶ %)، ال- منتون (۴/۷۹ %) بود. اثرات آنتی باکتریالی اسانس کاکوتی کوهی روی باکتری گرم منفی سالمونلا تیفی موریوم با انجام آزمون های تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش رقت لوله ای انجام شد. نتیجه آزمایشات نشان داد که اسانس گیاه کاکوتی کوهی اثر ضد باکتریایی داشته و می تواند رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم را مهار کند و به عنوان نگه دارنده طبیعی به مواد غذایی اضافه شود. حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) اسانس کاکوتی کوهی برای باکتری سالمونلا تیفی موریوم معادل ۱۲۵ µL/L و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس کاکوتی کوهی برای باکتری سالمونلا تیفی موریوم معادل ۲۵۰ µL/L به دست آمد.

Authors

Abbas Baygan

۱- Department of Food Science and Technology, Faculty of Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Shila Safaeian

۱- Department of Food Science and Technology, Faculty of Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Reza Shahinfar

۱- Department of Food Science and Technology, Faculty of Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Zhaleh Khoshkhoo

۱- Department of Food Science and Technology, Faculty of Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Zahedi, M., Rahimi, E., Zahedi, M., Momtaz, H., Shojaii, H., ...
 • Shekarforoush, S.S., Kiaie, S.M.M., Karim, G., Razavi Rohani, S.M., Rokni, ...
 • Entezari, M., Hashemi. M., Ashki, M., Ebrahimian, S., Bayat, M., ...
 • Baygan, A., Safaeian, Sh., Shahinfar, R., Khoshkhoo, Zh., (۲۰۲۲), Encapsulation ...
 • Burt, S., (۲۰۰۴), Essential oils: their antibacterial properties and potential ...
 • Ebrahimzadeh, H., Yamani, Y., Sefidkon, F., Chaloosi, M., Pourmortazavi, S.M., ...
 • Farag, R.S., Ali, M.N., Taha, SH., (۱۹۹۰), Use of som ...
 • Oussalah, M., Cailletm S., Lacroix, M., (۲۰۰۶), Mechanism of action ...
 • Shahinfar, R., (۲۰۱۸), The Effect of Ziziphora clinopodioides essential oil ...
 • Batooli, H., Akhbari, M., Hosseinizadeh, S.M.J., (۲۰۱۲), Effect Of Different ...
 • Abdimoghadam, Z., Shamloo, E., Mortazavian, A.M., Atefi, M., (۲۰۱۵), Frequency ...
 • Meral, G.E., Konyalioglu, S., Ozturk, B., (۲۰۰۲), Essential oil composition ...
 • Jamzad, Z., (۲۰۰۹), Thymus and Saureja species of Iran, Publishing ...
 • Mahmoud, B.S., Yamazaki, K., Miyashita, K., Il-Shik, S., Dong-Suk, C., ...
 • Sardashti, A. R., Valizadeh J., Aldhami, Y., (۲۰۱۲), Chemical composition ...
 • Chitsaz, M., Pargar, A., Naseri, M., Kamalinejad, M., Bazargan, M., ...
 • Eshraghi, S., Soltan Dalall, M.M., Fardsanei, F., Zahraii Salehi, T., ...
 • Nosrati, Sh., Sabokbar, A., Dezfolian, M., Tabaraei, B., Falah, F., ...
 • Mirshekar, M., Badiri, P., (۲۰۱۶), Medical Microbiology, Sobhan Publications ...
 • Shaigan Nia, S., Rostami, F., Safarpour dehkordi, F., Rahimi, E., ...
 • Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., Hosseini, S. ...
 • Evaluation of the antimicrobial effect of chitosan and whey proteins isolate films containing free and nanoliposomal garlic essential oils against Listeria monocytegenes, E.coli O۱۵۷:H۷ and Staphylococcus aureus [مقاله ژورنالی]
 • Packiyasothy, E.V., Kyle, S., (۲۰۰۲), Antimicrobial properties of some herb ...
 • Richard, M., Rotem, R., Raquel F., (۲۰۰۸), Bacterial Membranes as ...
 • Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R., Habibi Najafi, ...
 • Shele, LA., (۱۹۸۴), Antimicrobial effects of spices, Journal of food ...
 • Lambert, R.J.W., Coote, P.J., Nychas, G.J.E., (۲۰۰۱), A Study of ...
 • Moreau, D.L., Rosenberg, M., (۱۹۹۸), Porosity of whey protein-based microcapsules ...
 • Gavahian, M., Farahnaky, A., Javidnia, K., Majzoobi, M., (۲۰۱۲), Comparison ...
 • Ghoshoonizade, R., Hoseini, E., Mahasty, P., Shabani, Sh., (۲۰۱۵), The ...
 • https://file.qums.ac.ir/repository/vct/azmayeshgah[۳۲] Mortazavi, S.H., Azadmard Damirchi, S., Sowti, M., Mahmudi, R., ...
 • Karim, G., Aghazadeh meshgi, M., Karimi Ababil, R., Bokaie, S., ...
 • Mejlholm O., (۲۰۰۷), Microbial Changes and Safety of Lightly Preserved ...
 • Cai, L., Cao, A, Li, Y., Song, Z., Leng, L., ...
 • Shafei, M., Sharifan, A., Aghazade Meshki, M., (۲۰۱۲), Composition of ...
 • Minooeian Haghighi, M.H., Khosravi, A., (۲۰۱۴), Effects of anti-aflatoxin of ...
 • Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R., Beiraghi Toosi, Sh., (۲۰۰۷), Study ...
 • Falahi, J., Ebadi, M.T., Rezvani Moghadam, P., Hedayati, M., Tarighi ...
 • Sokovicx, M., Glamočlija, J., Marin, P.D., Brkić, D., Van Griensven, ...
 • Nazzaro, F., Fratianni, F., De Martino, L., (۲۰۱۳), Coppola R, ...
 • Calo, J.R., Crandall, P.G., O'Bryan, C.A., Ricke, S.C., (۲۰۱۵), Essential ...
 • Zahedi, M., Rahimi, E., Zahedi, M., Momtaz, H., Shojaii, H., ...
 • Shekarforoush, S.S., Kiaie, S.M.M., Karim, G., Razavi Rohani, S.M., Rokni, ...
 • Entezari, M., Hashemi. M., Ashki, M., Ebrahimian, S., Bayat, M., ...
 • Baygan, A., Safaeian, Sh., Shahinfar, R., Khoshkhoo, Zh., (۲۰۲۲), Encapsulation ...
 • Burt, S., (۲۰۰۴), Essential oils: their antibacterial properties and potential ...
 • Ebrahimzadeh, H., Yamani, Y., Sefidkon, F., Chaloosi, M., Pourmortazavi, S.M., ...
 • Farag, R.S., Ali, M.N., Taha, SH., (۱۹۹۰), Use of som ...
 • Oussalah, M., Cailletm S., Lacroix, M., (۲۰۰۶), Mechanism of action ...
 • Shahinfar, R., (۲۰۱۸), The Effect of Ziziphora clinopodioides essential oil ...
 • Batooli, H., Akhbari, M., Hosseinizadeh, S.M.J., (۲۰۱۲), Effect Of Different ...
 • Abdimoghadam, Z., Shamloo, E., Mortazavian, A.M., Atefi, M., (۲۰۱۵), Frequency ...
 • Meral, G.E., Konyalioglu, S., Ozturk, B., (۲۰۰۲), Essential oil composition ...
 • Jamzad, Z., (۲۰۰۹), Thymus and Saureja species of Iran, Publishing ...
 • Mahmoud, B.S., Yamazaki, K., Miyashita, K., Il-Shik, S., Dong-Suk, C., ...
 • Sardashti, A. R., Valizadeh J., Aldhami, Y., (۲۰۱۲), Chemical composition ...
 • Chitsaz, M., Pargar, A., Naseri, M., Kamalinejad, M., Bazargan, M., ...
 • Eshraghi, S., Soltan Dalall, M.M., Fardsanei, F., Zahraii Salehi, T., ...
 • Nosrati, Sh., Sabokbar, A., Dezfolian, M., Tabaraei, B., Falah, F., ...
 • Mirshekar, M., Badiri, P., (۲۰۱۶), Medical Microbiology, Sobhan Publications ...
 • Shaigan Nia, S., Rostami, F., Safarpour dehkordi, F., Rahimi, E., ...
 • Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., Hosseini, S. ...
 • Evaluation of the antimicrobial effect of chitosan and whey proteins isolate films containing free and nanoliposomal garlic essential oils against Listeria monocytegenes, E.coli O۱۵۷:H۷ and Staphylococcus aureus [مقاله ژورنالی]
 • Packiyasothy, E.V., Kyle, S., (۲۰۰۲), Antimicrobial properties of some herb ...
 • Richard, M., Rotem, R., Raquel F., (۲۰۰۸), Bacterial Membranes as ...
 • Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R., Habibi Najafi, ...
 • Shele, LA., (۱۹۸۴), Antimicrobial effects of spices, Journal of food ...
 • Lambert, R.J.W., Coote, P.J., Nychas, G.J.E., (۲۰۰۱), A Study of ...
 • Moreau, D.L., Rosenberg, M., (۱۹۹۸), Porosity of whey protein-based microcapsules ...
 • Gavahian, M., Farahnaky, A., Javidnia, K., Majzoobi, M., (۲۰۱۲), Comparison ...
 • Ghoshoonizade, R., Hoseini, E., Mahasty, P., Shabani, Sh., (۲۰۱۵), The ...
 • https://file.qums.ac.ir/repository/vct/azmayeshgah[۳۲] Mortazavi, S.H., Azadmard Damirchi, S., Sowti, M., Mahmudi, R., ...
 • Karim, G., Aghazadeh meshgi, M., Karimi Ababil, R., Bokaie, S., ...
 • Mejlholm O., (۲۰۰۷), Microbial Changes and Safety of Lightly Preserved ...
 • Cai, L., Cao, A, Li, Y., Song, Z., Leng, L., ...
 • Shafei, M., Sharifan, A., Aghazade Meshki, M., (۲۰۱۲), Composition of ...
 • Minooeian Haghighi, M.H., Khosravi, A., (۲۰۱۴), Effects of anti-aflatoxin of ...
 • Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R., Beiraghi Toosi, Sh., (۲۰۰۷), Study ...
 • Falahi, J., Ebadi, M.T., Rezvani Moghadam, P., Hedayati, M., Tarighi ...
 • Sokovicx, M., Glamočlija, J., Marin, P.D., Brkić, D., Van Griensven, ...
 • Nazzaro, F., Fratianni, F., De Martino, L., (۲۰۱۳), Coppola R, ...
 • Calo, J.R., Crandall, P.G., O'Bryan, C.A., Ricke, S.C., (۲۰۱۵), Essential ...
 • نمایش کامل مراجع