ریزپوشانی اسانس کاکوتی با استفاده از مالتودکسترین و صمغ عربی به روش خشک کردن پاششی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-120_021

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

انکپسولاسیون یا ریزپوشانی، یکی از روش های مهم برای محافظت اسانس ها در برابر تبخیر، تخریب و حفظ ویژگی های ضد میکروبی در کاهش جمعیت میکروارگانیسم ها در مواد غذایی است. آنالیز GC/MS اسانس کاکوتی نشان داد که بیشترین ترکیبات به ترتیب پولگون (۳۳/۱۰ %)، کارواکرول (۱۰/۶۰ %)، پیپریتنون (۹/۳۳ %)، اکالیپتول (۸/۰۱ %)، γ-ترپینئول (۵/۴۶ %)، ال-منتون (۴/۷۹ %) بود. ریزپوشانی اسانس کاکوتی با استفاده از مالتودکسترین و صمغ عربی به نسبت ۱:۱ با غلظت های مختلف ۱۰ % ، ۲۰ % و ۳۰ %  (وزنی/ وزنی) و اسانس با غلظت ۲/۵ درصد (وزنی/ وزنی) به روش خشک کردن پاششی انجام شد. ویژگی های امولسیون ۳/۸ =pH، اندازه ذرات ۴۲۹ nm، شاخص بس پاشیدگی (PDI) ۰/۶۸۱ و پتانسیل زتای ۲۵/۸- (mV)  بود. بهترین شرایط عملیاتی برای ریزپوشانی اسانس کاکوتی، انتخاب غلظت ۳۰ % (وزنی /وزنی) دیواره با نسبت ۱:۱ و غلظت ۲/۵ % (وزنی/ وزنی) اسانس به دست آمد. میکروکپسول تولید شده با ۴/۷ =pH ، میزان رطوبت  ۰/۹%، اندازه ذرات کم تر از ۲۰ µm، درصد اسانس تام ۴/۶۵۵ %، درصد اسانس سطحی (بسیار ناچیز) ۰/۰۱۸ %، درصد اسانس کپسول شده ۶۰ %، راندمان ریزپوشانی(بالا) ۹۶/۶۵ %، پتانسیل زتای ۲۲/۷- (mV)، شاخص بس پاشیدگی ۰/۳۷۵ = PDI، با خاصیت حلالیت در آب و رنگ زرد کم رنگ و بدون هیچ گونه رسوبی به دست آمد. نتایج نشان داد که روش خشک کردن پاششی یک روش مناسب برای ریزپوشانی اسانس کاکوتی است. اسانس کاکوتی در آب نامحلول است ولی با این روش می توان یک میکروکپسول محلول در آب تولید کرد که باتوجه به خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبیالی اسانس کاکوتی، می توان از آن به عنوان یک نگه دارنده طبیعی و موثر در کاهش باکتری های پاتوژن و افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی استفاده کرد.

Authors

Abbas Baygan

Department of Food Science and Technology, Faculty of Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Shila Safaeian

Department of Food Science and Technology, Faculty of Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Reza Shahinfar

Avicenna Health Incubator Center, Avicenna Research Institute, Tehran, Iran.

Zhaleh Khoshkhoo

Department of Food Science and Technology, Faculty of Biological Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Seow,Y. X., Yeo, C.R., Chung, H.L., Yuk, H.G. (۲۰۱۴). Plant ...
 • Shahbazi, Y. (۲۰۱۶). Effects of Ziziphora clinopodioides Essential Oil and ...
 • Mazhar, S.F., Aliakbari, F., Karami-Osboo, R., Morshedi, D., Shariati, P., ...
 • Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., Hosseini, S. ...
 • Wiwanitkit, V., Ebrahimi Khoosfi, M. (۲۰۱۵). Safety Aspects of Local ...
 • Sonboli, A., Atri, M., Shafiei, S. (۲۰۱۰). Intraspecific Variability of ...
 • Zargari, A. (۱۹۹۵). “Medicinal Plants", Publishing Tehran University, ۵(۴) ...
 • Shahinfar, R., Khanzadi, S., Hashemi, M., Azizzadeh, M., Boston, A. ...
 • Hosseinzadeh, S., Haddad Khodaparast, M. H., Bostan, A., Mohebbi, M. ...
 • Hosseinzadeh, S., Haddad Khodaparast, M. H., Bostan, A., Mohebbi, M. ...
 • Baygan, A., Shahinfar, R. (۲۰۲۱). Encapsulation and Technology of Microcapsules ...
 • Agnihotri, N., Ravinesh, M., Chirag, G., Manu, A. (۲۰۱۲). Microencapsulation ...
 • Taylor, A. (۱۹۸۳). Encapsulation systems and their applications in the ...
 • Desai, K. G. H., Park, H. J. (۲۰۰۵). Recent Developments ...
 • Adamiec, J., Kalemba, D. (۲۰۰۴). Microencapsulation of peppermint oil during ...
 • Toure, A., Bo Lu, H., Zhang, X., Xueming, X. (۲۰۱۱). ...
 • Frascareli, E. C., Silvaa, V. M., Tonon, R. V., Hubingera, ...
 • Shahinfar, R. (۲۰۱۸). The Effect of Ziziphora clinopodioides essential oil ...
 • Najaf Najafi, M., Kadkhodaee, R., (۲۰۱۱). Microencapsulation of Limonene by ...
 • Bayramoglu, B., Sahin, S., Sumnu, G. (۲۰۰۸). Solvent-free microwave extraction ...
 • Gavahian, M., Farahnaky, A., Javidnia, K., Majzoobi, M. (۲۰۱۲). Comparison ...
 • Batooli, H., Akhbari, M., Hoseinizadeh, S. M. J. (۲۰۱۲). The ...
 • Shafeqat, A. (۲۰۱۲). “Chemistry of Essential Oils and Aromatherapy”, Publisher: ...
 • Rennie, K. L., Hughes, J., Lang, R., Jebb, S. A. ...
 • Badee, A. Z. M., Amal, E., El-Kader, A., Hanan, M. ...
 • Sadeghian, A. (۲۰۱۳). Investigation of the effect of intermolecular interactions ...
 • Baranauskiene, R., Bylaite, E., Zukauskaite, J., Venskutonis, R. P. (۲۰۰۷). ...
 • McNamee, B. F., White, L. E., O'Riordan, E. D., O'Sullivan, ...
 • Ghahramanifar, A., Mohammadi Sani, A., Najaf Najafi, M., Ghahramanifar, M. ...
 • Jafari, S. M., He, Y., Bhandari, B. (۲۰۰۷). Encapsulation of ...
 • Soottitantawat, A., Yoshii, H., Furuta, T., Ohkawara, M., Linko, P. ...
 • Soottitantawat, A., Bigeard, F., Yoshii, H., Furuta, T., Ohkawara, M., ...
 • Jafari, S. M., Assadooor, E., He, Y., Bhandari, B. (۲۰۰۸). ...
 • Ahn, J. H., Kim, Y. P., Lee, Y. M., Seo, ...
 • Barbosa, M. I. M. J., Borcarelii, C. D., Mercadante, A. ...
 • Ferguson, L.J. C., Lebetkin, E. H., Lih, F. B., Tomer, ...
 • Fernandes, L. P., Turatti, I. C., Lopes, N. P., Ferreira, ...
 • Hogan, S. A., McNamee, B. F., O'Riordan, D., O’Sullivan, M., ...
 • Bhandari, B. R., Dumoulin, E. D., Richard, H.M.J., Noleau, I., ...
 • Webb. P. A., (۲۰۰۱). Volume and Density Determinations for Particle ...
 • Seow,Y. X., Yeo, C.R., Chung, H.L., Yuk, H.G. (۲۰۱۴). Plant ...
 • Shahbazi, Y. (۲۰۱۶). Effects of Ziziphora clinopodioides Essential Oil and ...
 • Mazhar, S.F., Aliakbari, F., Karami-Osboo, R., Morshedi, D., Shariati, P., ...
 • Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H., Hosseini, S. ...
 • Wiwanitkit, V., Ebrahimi Khoosfi, M. (۲۰۱۵). Safety Aspects of Local ...
 • Sonboli, A., Atri, M., Shafiei, S. (۲۰۱۰). Intraspecific Variability of ...
 • Zargari, A. (۱۹۹۵). “Medicinal Plants", Publishing Tehran University, ۵(۴) ...
 • Shahinfar, R., Khanzadi, S., Hashemi, M., Azizzadeh, M., Boston, A. ...
 • Hosseinzadeh, S., Haddad Khodaparast, M. H., Bostan, A., Mohebbi, M. ...
 • Hosseinzadeh, S., Haddad Khodaparast, M. H., Bostan, A., Mohebbi, M. ...
 • Baygan, A., Shahinfar, R. (۲۰۲۱). Encapsulation and Technology of Microcapsules ...
 • Agnihotri, N., Ravinesh, M., Chirag, G., Manu, A. (۲۰۱۲). Microencapsulation ...
 • Taylor, A. (۱۹۸۳). Encapsulation systems and their applications in the ...
 • Desai, K. G. H., Park, H. J. (۲۰۰۵). Recent Developments ...
 • Adamiec, J., Kalemba, D. (۲۰۰۴). Microencapsulation of peppermint oil during ...
 • Toure, A., Bo Lu, H., Zhang, X., Xueming, X. (۲۰۱۱). ...
 • Frascareli, E. C., Silvaa, V. M., Tonon, R. V., Hubingera, ...
 • Shahinfar, R. (۲۰۱۸). The Effect of Ziziphora clinopodioides essential oil ...
 • Najaf Najafi, M., Kadkhodaee, R., (۲۰۱۱). Microencapsulation of Limonene by ...
 • Bayramoglu, B., Sahin, S., Sumnu, G. (۲۰۰۸). Solvent-free microwave extraction ...
 • Gavahian, M., Farahnaky, A., Javidnia, K., Majzoobi, M. (۲۰۱۲). Comparison ...
 • Batooli, H., Akhbari, M., Hoseinizadeh, S. M. J. (۲۰۱۲). The ...
 • Shafeqat, A. (۲۰۱۲). “Chemistry of Essential Oils and Aromatherapy”, Publisher: ...
 • Rennie, K. L., Hughes, J., Lang, R., Jebb, S. A. ...
 • Badee, A. Z. M., Amal, E., El-Kader, A., Hanan, M. ...
 • Sadeghian, A. (۲۰۱۳). Investigation of the effect of intermolecular interactions ...
 • Baranauskiene, R., Bylaite, E., Zukauskaite, J., Venskutonis, R. P. (۲۰۰۷). ...
 • McNamee, B. F., White, L. E., O'Riordan, E. D., O'Sullivan, ...
 • Ghahramanifar, A., Mohammadi Sani, A., Najaf Najafi, M., Ghahramanifar, M. ...
 • Jafari, S. M., He, Y., Bhandari, B. (۲۰۰۷). Encapsulation of ...
 • Soottitantawat, A., Yoshii, H., Furuta, T., Ohkawara, M., Linko, P. ...
 • Soottitantawat, A., Bigeard, F., Yoshii, H., Furuta, T., Ohkawara, M., ...
 • Jafari, S. M., Assadooor, E., He, Y., Bhandari, B. (۲۰۰۸). ...
 • Ahn, J. H., Kim, Y. P., Lee, Y. M., Seo, ...
 • Barbosa, M. I. M. J., Borcarelii, C. D., Mercadante, A. ...
 • Ferguson, L.J. C., Lebetkin, E. H., Lih, F. B., Tomer, ...
 • Fernandes, L. P., Turatti, I. C., Lopes, N. P., Ferreira, ...
 • Hogan, S. A., McNamee, B. F., O'Riordan, D., O’Sullivan, M., ...
 • Bhandari, B. R., Dumoulin, E. D., Richard, H.M.J., Noleau, I., ...
 • Webb. P. A., (۲۰۰۱). Volume and Density Determinations for Particle ...
 • نمایش کامل مراجع