مدلسازی و بهینهسازی عوامل موثر در خشک کردن بر خصوصیات کیفی تمشک سیاه Rabus fruticocus L.)) با روش سطح پاسخ

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-13-50_006

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

چکیده در این پژوهش، خشک‎کردن تمشک در یک خشک کن ترکیبی بستر سیال تحت مایکروویو مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی و پیشبینی خصوصیات کیفی این میوه از روش سطح پاسخ استفاده گردید. در این تحقیق تاثیر پنج متغیر توان مایکروویو (۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ وات)، دمای هوا (۵۵، ۷۰ و ۸۵ درجه سلسیوس)، سرعت جریان هوا (۱۵، ۲۰ و ۲۵ متر بر ثانیه)، زمان شروع مایکروویودهی (از لحظهای که محتوای رطوبتی به میزان ۳۳۴، ۴۰۰ و۴۶۶ درصد گرم آب بر گرم ماده خشک کاهش یافت) و مقدار ماده در محفظه بستر خشککن (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ گرم) بر روی ظرفیت جذب مجدد آب و میزان افت محتوای آنتوسیانین مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش ها بر اساس طرح کامپوزیت مرکزی با در نظر گرفتن سه سطح شامل نقاط مرکزی و محوری برای هر یک از فاکتورهای یاد شده، انجام شد. نتایج بهدست آمده حاکی از این بود که تاثیرات خطی و درجه دو هرپنج متغیر مستقل بر روی ظرفیت جذب مجدد آب و میزان افت ترکیبات آنتوسیانینی معنی دار بود. برای هر پاسخ با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چندگانه، مدل های چند جمله ای درجه دوم به دست آمد. آنالیز واریانس(ANOVA)  به منظور ارزیابی صحت و دقت مدل های به دست آمده اجرا گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، نقطه بهینه به دست آمده برای هر دو ویژگی مورد مطالعه عبارت است از: توان مایکروویو ۶۰۰ وات، دما C°۷۴، سرعت جریان هوا ۳/۲۲ متر بر ثانیه و مقدار ماده در ۵۳ گرم، زمان شروع مایکروویو از لحضهای که ۴۶۶ درصد محتوای رطوبتی کاهش یافت. مدل ارائه شده برای پیش بینی مقادیر متغیرهای وابسته نتایج بسیار نزدیکی با یافته های تجربی بدست آمده داشت.

Authors

Ghasem Yousefi

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

Zahra Emam Jomeh

استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

Zohre Karami

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه گرگان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Tulio Jr, Reese RN, Wyzgoski FJ, Rinaldi PL, Scheerens JC, ...
 • Crandall PC, Daubeny HA, Raspberry management ۱۹۹۰; ۱۵۷–۲۱۳. In: G.J. ...
 • Seeram NP, Adams LS, ZhangY, Lee RSD, Scheuller HS, Heber ...
 • Pantelidis GE, Vasilakakis M, Manganaris GA, Diamantidis Gr. Antioxidant capacity, ...
 • Suthanthangjai W, Kajda P, Zabetakis I. The effect of high ...
 • Bower C. Postharvest handling, storage, and treatment of fresh market ...
 • Woodford JAT, Williamson B, Gordon SC. Raspberry beetle damage decreases ...
 • Perkins-Veazie P, Collins JK, Clark JR. Shelf-life and quality of ...
 • Van der Hoef MA, van Sint Annaland M, Deen NG, ...
 • Kunii D, Levenspiel O. Fluidization engineer Stoneham: Butterworth- Heinemann, U. ...
 • Alibas I, Akbudak B, Akbudak N. Microwave drying charac-teristics of ...
 • Piotrowski D, Lenart A, Wardzynski A. Influence of osmotic dehydration ...
 • Schiffmann R. Microwave processes for the food industry. In: Datta, ...
 • Ruiz-Diaz G, Martinez-Monzo J, Fito P, Chiralt A. Modelling of ...
 • Funebo T, Ohlsson T. Microwave-assisted air dehydration of apple and ...
 • Laguerre HC, Tauzin V, Grenier E. Hot air and microwave ...
 • Krokida MK, Philippopoulos C. Rehydration of Dehydrated Foods. Drying Technology ...
 • Krokida MK, Maroulis ZB. The effect of drying method on ...
 • McMinn WAM, Magee TRA. Physical characteristics of dehydrated potatoes Part ...
 • [۲۰. Lewicki PP. Effect of pre-drying treatment, drying and rehydration ...
 • Reis FR, Lenzi MK, Muniz GIB, Nisgoski S, Masson ML. ...
 • Stojanovic J, Silva J. Influence of osmotic concentration, continuous high ...
 • Tibor F. Development of quantitative methods for individual anthocyanins in ...
 • Kargozari M, Moini S, Emam Djomeh Z. Prediction of some ...
 • Khraisheh MAM, Cooper TJR, Magee TRA. Shrinkage Characteristics of Potatoes ...
 • Lyons DW, Hatcher JD, Sundelrland JE. Drying of a Porous ...
 • Pappas C, Tsami E, Marinos-Kouris D. The effect of process ...
 • Tulio Jr, Reese RN, Wyzgoski FJ, Rinaldi PL, Scheerens JC, ...
 • Crandall PC, Daubeny HA, Raspberry management ۱۹۹۰; ۱۵۷–۲۱۳. In: G.J. ...
 • Seeram NP, Adams LS, ZhangY, Lee RSD, Scheuller HS, Heber ...
 • Pantelidis GE, Vasilakakis M, Manganaris GA, Diamantidis Gr. Antioxidant capacity, ...
 • Suthanthangjai W, Kajda P, Zabetakis I. The effect of high ...
 • Bower C. Postharvest handling, storage, and treatment of fresh market ...
 • Woodford JAT, Williamson B, Gordon SC. Raspberry beetle damage decreases ...
 • Perkins-Veazie P, Collins JK, Clark JR. Shelf-life and quality of ...
 • Van der Hoef MA, van Sint Annaland M, Deen NG, ...
 • Kunii D, Levenspiel O. Fluidization engineer Stoneham: Butterworth- Heinemann, U. ...
 • Alibas I, Akbudak B, Akbudak N. Microwave drying charac-teristics of ...
 • Piotrowski D, Lenart A, Wardzynski A. Influence of osmotic dehydration ...
 • Schiffmann R. Microwave processes for the food industry. In: Datta, ...
 • Ruiz-Diaz G, Martinez-Monzo J, Fito P, Chiralt A. Modelling of ...
 • Funebo T, Ohlsson T. Microwave-assisted air dehydration of apple and ...
 • Laguerre HC, Tauzin V, Grenier E. Hot air and microwave ...
 • Krokida MK, Philippopoulos C. Rehydration of Dehydrated Foods. Drying Technology ...
 • Krokida MK, Maroulis ZB. The effect of drying method on ...
 • McMinn WAM, Magee TRA. Physical characteristics of dehydrated potatoes Part ...
 • [۲۰. Lewicki PP. Effect of pre-drying treatment, drying and rehydration ...
 • Reis FR, Lenzi MK, Muniz GIB, Nisgoski S, Masson ML. ...
 • Stojanovic J, Silva J. Influence of osmotic concentration, continuous high ...
 • Tibor F. Development of quantitative methods for individual anthocyanins in ...
 • Kargozari M, Moini S, Emam Djomeh Z. Prediction of some ...
 • Khraisheh MAM, Cooper TJR, Magee TRA. Shrinkage Characteristics of Potatoes ...
 • Lyons DW, Hatcher JD, Sundelrland JE. Drying of a Porous ...
 • Pappas C, Tsami E, Marinos-Kouris D. The effect of process ...
 • نمایش کامل مراجع