بررسی پتانسیل رنگبری اکسیدهای آلومینیوم و منیزیم در صنعت روغن خوراکی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-117_003

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1402

Abstract:

در مرحله رنگبری روغن خوراکی، رنگ و بسیاری از ناخالصی های موجود از طریق جاذب که معمولا خاک رنگبر است، از روغن خارج می شوند. جاذب های حاوی سیلیس قابلیت رنگبری بالایی دارند اما در این تحقیق نقش اکسیدهای آلومینیوم و منیزیم در کنار سیلیس بعنوان جزء اصلی جاذب بررسی شد. فرایند رنگبری روغن سویا با مقادیر ۱ و ۲ درصد جاذب های متشکل از نسبت های مختلف سیلیس، اکسیدهای آلومینیوم و منیزیم انجام شد. میزان اندیس های پراکسید و اسیدی، کلروفیل، کاروتنوئید، رنگ قرمز و زرد ، مقادیر مس و آهن نمونه­های رنگبری شده تعیین گردید. نتایج نشان داد تاثیر نسبت ۲ درصد وزنی جاذب در کاهش کلیه فاکتورهای مورد بررسی بیشتر از نسبت ۱ درصد بود. در مقادیر ۲ درصد، جاذب متشکل از ۹۰ درصد سیلیس و ۱۰ درصد اکسید منیزیم باعث کاهش ۸۲/۷۴ درصدی اندیس پراکسید شد و جاذب متشکل از۷۰ درصد سیلیس و ۳۰ درصد اکسید آلومینیوم، اندیس اسیدی را به میزان ۵۰ درصد کاهش داد (۰۵/۰˂p). در کاهش میزان کلروفیل، جاذب های ترکیبی حاوی اکسیدهای آلومینیوم و منیزیم به ویژه انواع دارای ۱۰ یا ۱۵ درصد اکسید منیزیم موثر بودند. در رابطه با کاهش میزان کاروتنوئید جاذب های متشکل از مقادیر بیشتر اکسید آلومینیوم موثرتر از سایر جاذب ها بودند. افزودن اکسیدهای آلومینیوم و منیزیم اثر معنی داری بر کاهش میزان رنگ قرمز در مقایسه با نمونه شاهد داشت. میزان مس نسبت به نمونه شاهد حدود ۵۰ درصد کاهش یافت (۰۵/۰˂p). بیشترین کاهش در میزان آهن با استفاده از جاذب حاوی۷۰ درصد سیلیس، ۱۰درصد اکسید آلومینیوم و ۲۰ درصد اکسید منیزیم حاصل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که جاذب های مورد بررسی طی فرآیند رنگبری روغن سویا عملکرد مناسبی را نشان دادند و تفاوت قدرت رنگبری به میزان مصرفی، ترکیبات موجود در جاذب به ویژه اکسیدهای آلومینیوم و منیزیم و نوع ناخالصی بستگی دارد.

Authors

Bahareh Khaligh

۱- MSc Graduated of the Department of Food Science & Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد هیدج، دانشگاه آزاد اسلامی، هیدج، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Hussin, F., Aroua, M., Daud, W. (۲۰۱۱). Textural characteristics, surface ...
 • Ajemba, R.O., Onukwuli, O.D. (۲۰۱۲). Investigation of the Effects of ...
 • O'brien, R. (۲۰۰۸). Fats and oils: formulating and processing for ...
 • Shokrchizad, H., Goli, S. U. H., Daghighi, H. (۲۰۱۲). Recovery ...
 • Prokopov, T., Mechenov, G. (۲۰۱۳). Utilization of spent bleaching earth ...
 • Norisetty, A., Kumar Basu, J., Sengupta, S. (۲۰۱۱). Application of ...
 • Zhang, H., Hu, J., Xie, J., Wang, S., Cao, Y. ...
 • Skevin, D., Domijan, T., Kraljic, K., Gajdos Kljusuric, J., Nederal, ...
 • Topkafa, M., Ayyildiz, H. F., Arslan, F. N., Kucukkolbasi, S., ...
 • Bhargavi, R. J., Maheshwari, U., Gupta, S. (۲۰۱۵). Synthesis and ...
 • Khaligh, B., Gharachorloo, M., Ghasemi Afshar, P. (۲۰۲۱). Physical and ...
 • Ghavami, M., Gharachorloo, M., Ghiassi Tarzi, B. (۲۰۰۸). Laboratory Techniques ...
 • Ghasemi Afshar, P., Honarvar, M., Gharachorloo, M., Eshratabadi, P., Bazyar, ...
 • AOCS. (۲۰۰۷). Official methods and recommended practice of the American ...
 • AOCS. (۲۰۰۴). Official methods and recommended practice of the American ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (۲۰۰۱). Edible ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (۲۰۰۱). Edible ...
 • De, B.K., Patel, J. D., Patel, J. B., Patel, V.K., ...
 • Tai, Y. H., Lin, C. I., (۲۰۰۷). Variation of peroxide ...
 • Dusler, W., Bauer, C. D., (۱۹۴۶). Removal of Peroxides from ...
 • Krewski, D., Yokel, R.A., Nieboer, E., Borchelt, D., Cohen, J., ...
 • Ghavami, M., Gharachorloo, M., Mahasti, P. (۲۰۰۳). The Effect of ...
 • Farhoosh, R., Einafshar, S., Sharayei, P. (۲۰۰۹). The Effect of ...
 • Silva, S.M., Sampaio, K.A., Ceriani, R., Verhé, R., Stevens, C., ...
 • Okolo, J.C., Adejumo, B.A. (۲۰۱۴). Effect of Bleaching on Some ...
 • Abbasi, R., Gharachorloo, M., Ghavami, M., Asadi, Gh .(۲۰۱۴). Appilication ...
 • Foletto, E.L., Colazzo G.C., Volzone C., Porto L.M. (۲۰۱۱). Sunflower ...
 • Kaynak, G., Ersoz, M., Kara, H. (۲۰۰۴). Investigation of the ...
 • Rodriguez, D. B., Tanaka, Y., Katayama, T., Simpson, K. L., ...
 • Gibon, V., Greyt, D.W., Kellens, M. (۲۰۰۷). Palm oil refining. ...
 • Rabia, A. R., Ibrahim, A. H.& Zulkepli, N. N. (۲۰۱۸). ...
 • Rossi, M., Gianazza, M., Alamprese, C., Stanga, F. (۲۰۰۱). The ...
 • Saneei, M., Goli, S. A. H., Keramat, J., Shirvani, M. ...
 • Makhoukhi, B., Didi, M.A., Villemin, D. (۲۰۰۹). Acid activation of ...
 • Jung, M. Y., Yoon, S. H., & Min, D. B. ...
 • Naji, M., Ghavami, M., Lari, A. (۲۰۱۰). The Effect of ...
 • Szatyłowicz, E., Skoczko, I.(۲۰۱۸). The use of activated alumina and ...
 • Hussin, F., Aroua, M., Daud, W. (۲۰۱۱). Textural characteristics, surface ...
 • Ajemba, R.O., Onukwuli, O.D. (۲۰۱۲). Investigation of the Effects of ...
 • O'brien, R. (۲۰۰۸). Fats and oils: formulating and processing for ...
 • Shokrchizad, H., Goli, S. U. H., Daghighi, H. (۲۰۱۲). Recovery ...
 • Prokopov, T., Mechenov, G. (۲۰۱۳). Utilization of spent bleaching earth ...
 • Norisetty, A., Kumar Basu, J., Sengupta, S. (۲۰۱۱). Application of ...
 • Karabulut, I., Topcu, A., Akmil-Basar, A. (۲۰۰۸). Obtaining Butter Oil ...
 • Zhang, H., Hu, J., Xie, J., Wang, S., Cao, Y. ...
 • Skevin, D., Domijan, T., Kraljic, K., Gajdos Kljusuric, J., Nederal, ...
 • Topkafa, M., Ayyildiz, H. F., Arslan, F. N., Kucukkolbasi, S., ...
 • Bhargavi, R. J., Maheshwari, U., Gupta, S. (۲۰۱۵). Synthesis and ...
 • Khaligh, B., Gharachorloo, M., Ghasemi Afshar, P. (۲۰۲۱). Physical and ...
 • Ghavami, M., Gharachorloo, M., Ghiassi Tarzi, B. (۲۰۰۸). Laboratory Techniques ...
 • Ghasemi Afshar, P., Honarvar, M., Gharachorloo, M., Eshratabadi, P., Bazyar, ...
 • AOCS. (۲۰۰۷). Official methods and recommended practice of the American ...
 • AOCS. (۲۰۰۴). Official methods and recommended practice of the American ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (۲۰۰۱). Edible ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (۲۰۰۱). Edible ...
 • De, B.K., Patel, J. D., Patel, J. B., Patel, V.K., ...
 • Tai, Y. H., Lin, C. I., (۲۰۰۷). Variation of peroxide ...
 • Dusler, W., Bauer, C. D., (۱۹۴۶). Removal of Peroxides from ...
 • Krewski, D., Yokel, R.A., Nieboer, E., Borchelt, D., Cohen, J., ...
 • Ghavami, M., Gharachorloo, M., Mahasti, P. (۲۰۰۳). The Effect of ...
 • Farhoosh, R., Einafshar, S., Sharayei, P. (۲۰۰۹). The Effect of ...
 • Silva, S.M., Sampaio, K.A., Ceriani, R., Verhé, R., Stevens, C., ...
 • Okolo, J.C., Adejumo, B.A. (۲۰۱۴). Effect of Bleaching on Some ...
 • Abbasi, R., Gharachorloo, M., Ghavami, M., Asadi, Gh .(۲۰۱۴). Appilication ...
 • Foletto, E.L., Colazzo G.C., Volzone C., Porto L.M. (۲۰۱۱). Sunflower ...
 • Kaynak, G., Ersoz, M., Kara, H. (۲۰۰۴). Investigation of the ...
 • Rodriguez, D. B., Tanaka, Y., Katayama, T., Simpson, K. L., ...
 • Gibon, V., Greyt, D.W., Kellens, M. (۲۰۰۷). Palm oil refining. ...
 • Rabia, A. R., Ibrahim, A. H.& Zulkepli, N. N. (۲۰۱۸). ...
 • Rossi, M., Gianazza, M., Alamprese, C., Stanga, F. (۲۰۰۱). The ...
 • Saneei, M., Goli, S. A. H., Keramat, J., Shirvani, M. ...
 • Makhoukhi, B., Didi, M.A., Villemin, D. (۲۰۰۹). Acid activation of ...
 • Jung, M. Y., Yoon, S. H., & Min, D. B. ...
 • Naji, M., Ghavami, M., Lari, A. (۲۰۱۰). The Effect of ...
 • Szatyłowicz, E., Skoczko, I.(۲۰۱۸). The use of activated alumina and ...
 • نمایش کامل مراجع