جداسازی و شناسایی عوامل میکروبی ایجاد کننده لکه زرد در کالباس مرغ به روش های مبتنی بر کشت و مولکولی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-114_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

در حال حاضر یکی از مشکلات مربوط به ماندگاری فراورده­های گوشتی، ایجاد لکه زرد ناشی از آلودگی میکروبی در کالباس است. هدف از این پژوهش جداسازی عوامل میکروبی ایجاد کننده لکه زرد از کالباس توسط روش های مبتنی برکشت و مولکولی بوده است. بدین منظور از از نواحی لکه زرد ۱۵ نمونه کالباس مرغ نمونه­برداری و جداسازی انجام شد. در مجموع ۴۴ پرگنه که روی محیط­های  کشت ,[۱] M۱۷ MRS,[۲] YGC [۳] و PDB [۴] رشد کرده بودند، به کالباس­های برش خورده قبل از بسته بندی تلقیح و پس از بسته بندی و پدیدار شدن لکه زرد در ۹ نمونه، جدایه­های مورد نظر با روش­ مبتنی بر کشت و تعیین توالی دو طرفه ناحیه V۳ ژن ۱۶S rRNA و نیز ناحیه ITS۴ ژن rRNA  ۱۸Sشناسایی شدند. نتایج حاصل از روش مبتنی بر کشت و مولکولی، نشان داد که عامل اصلی ایجاد کننده لکه زرد در کالباس مرغ بسته بندی شده تحت خلاء،   Enterococcus faecium، Enterococcus faecalis ، Streptococcus faecium و  Candida saitoanaبودند. علاوه بر آن یک گونه Enterococcus و یک گونهCandida  نیز در حد جنس شناسایی شدند. همچنین بررسی نمونه­های دارای لکه زرد نشان داد که میکروارگانیسم­های عامل لکه زرد، باعث تغییر pH ، شاخص­های رنگی L* ، a* ، b*  و سینرسیس در مقایسه با نمونه شاهد می­گردند، اما میزان تغییرات تنها در  میزان سینرسیس و a* معنی دار بوده است.   [۱] Broth acc to Terzaghi [۲] Yeast Extract Chloramphenicol Agar [۳] De Man Rogasa and Sharpe. [۴] Potato Dextrose Agar

Authors

Atefeh Soradeghi Toopkanloo

MSc, Department of Food Science & Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

fakhri shahidi

Professor, Department of Food Science & Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Ali Javadmanesh

Associate Professor, Department of Animal Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Seyed Ali Mortazavi

Professor, Department of Food Science & Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Mohammad javad Varidi

Professor, Department of Food Science & Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Sahar Roshanak

Ph.D. student, Department of Food Science & Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran,

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Molanejad, M., Hedayati Fard, M., Ahmadi, M., Ghanbari, M. and ...
 • Rokni. N. D. ۲۰۱۴. Book of Meat Sciences and Industries, ...
 • Iranian Institute of Standards and Industrial Research. ۱۳۸۷. Sausages and ...
 • Davies, A.R., Board, R.J. and Board, R.G. eds.۱۹۹۸. Microbiology of ...
 • Falkow, S., Rosenberg, E., Schleifer, K. H., Stackebrandt, E.۲۰۰۶.The prokaryotes ...
 • Marilyn.J., Dowdel and Board R.G.۱۹۷۱. The Microbial Associations in British ...
 • Varnam, A.H and Sutherland, J.P. ۱۹۹۵. Chapan & Hall Glasgow ...
 • Whiteley, A and Dsouza, M. D. ۱۹۸۹. A Yellow Discoloration ...
 • www.science.org, Science Gateway Protocols Cell Biology Protocols- Table of Contents ...
 • Hu, P., Zhou, G., Xu, X., Li, C. and Han, ...
 • Shad, A., Eskandari, M, H and Golmakani, M, H. ۲۰۱۵. ...
 • Badis, A., Guetarni, D., Moussa Boudjema, B., Henni, D. E., ...
 • Giraffa, G. & Neviani, E. ۲۰۰۰. Molecular identification and characterization ...
 • Kovacs, N. ۱۹۵۶. Identification of Pseudomonas pyocyanea by the oxidase ...
 • Akabanda, F., Owusu-Kwarteng, J.R.L.K., Glover, R.L.K. and Tano-Debrah, K. ۲۰۱۰. ...
 • Hu, P., Zhou, G., Xu, X., Li, C. and Han, ...
 • Ebrahimi, M, A., Alahyar Parsa, SH., Piraish, S. ۲۰۱۵. Direct ...
 • Vali Poori, Ruhollah., Majid Goodarzi and Shahram Neneh Krani. ۲۰۱۵. ...
 • Garman, R.D., Doherty, P.J. and Raulet, D.H. ۱۹۸۶. Diversity, rearrangement, ...
 • Shankar, S., Rao, M. and Laxman, R.S. ۲۰۱۱. Purification and ...
 • Javadmanesh, A. ۲۰۱۳. Contribution of Contribution of IGF system and ...
 • Lobo, I. ۲۰۰۸. Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Nature ...
 • Pankaj, B. P., Opera,U. L,. ۲۰۱۳. Colour Measurement and Analysis ...
 • Garcı́a-Esteban, M., Ansorena, D. and Astiasarán, I. ۲۰۰۴. Comparison of ...
 • Sepulveda Cossio, C. A., Restrepo Molina, D. A., & Cabrera ...
 • Schaeffer, A. B., and Fulton. M. D. (۱۹۹۳). A simplified ...
 • JF MacFaddin, Philadelphia, Baltimore, Meryland; Lippincott Williams & Wilkins. ۲۰۰۰. ...
 • Holley, R.A. ۱۹۹۷. Impact of slicing hygiene upon shelf life ...
 • Broda, D.M., Saul, D.J., Lawson, P.A., Bell, R.G. and Musgrave, ...
 • Hugas, M., Garriga, M. and Aymerich, M.T. ۲۰۰۳. Functionalty of ...
 • Moreno, M.F., Sarantinopoulos, P., Tsakalidou, E. and De Vuyst, L. ...
 • Deak, T. ۲۰۰۷. Handbook of food spoilage yeasts. CRC press., ...
 • Mushtaq, A., Smith, D.G. And Mahboob, S. ۲۰۱۳. Effect of ...
 • Stamatis, N. and Arkoudelos, J. ۲۰۰۷. Quality assessment of Scomber ...
 • Effect of vacuum-packing method on the shelf – life of Capoeta umbla sausages [مقاله ژورنالی]
 • Paludan-Müller, C., Huss, H.H. and Gram, L.۱۹۹۹. Characterization of lactic ...
 • Rubio, B., Martínez, B., García-Cachán, M.D., Rovira, J. and Jaime, ...
 • Harms, C., Fuhrmann, H., Nowak, B., Wenzel, S. and Sallmann, ...
 • Jo, C., Jin, S.K. and Ahn, D.U. ۲۰۰۰. Color changes ...
 • Slavica, V.M., Dragica, K., Dejana, T., Djordje, O., Natalija, D. ...
 • Molanejad, M., Hedayati Fard, M., Ahmadi, M., Ghanbari, M. and ...
 • Rokni. N. D. ۲۰۱۴. Book of Meat Sciences and Industries, ...
 • Iranian Institute of Standards and Industrial Research. ۱۳۸۷. Sausages and ...
 • Davies, A.R., Board, R.J. and Board, R.G. eds.۱۹۹۸. Microbiology of ...
 • Falkow, S., Rosenberg, E., Schleifer, K. H., Stackebrandt, E.۲۰۰۶.The prokaryotes ...
 • Marilyn.J., Dowdel and Board R.G.۱۹۷۱. The Microbial Associations in British ...
 • Varnam, A.H and Sutherland, J.P. ۱۹۹۵. Chapan & Hall Glasgow ...
 • Whiteley, A and Dsouza, M. D. ۱۹۸۹. A Yellow Discoloration ...
 • www.science.org, Science Gateway Protocols Cell Biology Protocols- Table of Contents ...
 • Hu, P., Zhou, G., Xu, X., Li, C. and Han, ...
 • Shad, A., Eskandari, M, H and Golmakani, M, H. ۲۰۱۵. ...
 • Badis, A., Guetarni, D., Moussa Boudjema, B., Henni, D. E., ...
 • Giraffa, G. & Neviani, E. ۲۰۰۰. Molecular identification and characterization ...
 • Kovacs, N. ۱۹۵۶. Identification of Pseudomonas pyocyanea by the oxidase ...
 • Akabanda, F., Owusu-Kwarteng, J.R.L.K., Glover, R.L.K. and Tano-Debrah, K. ۲۰۱۰. ...
 • Hu, P., Zhou, G., Xu, X., Li, C. and Han, ...
 • Ebrahimi, M, A., Alahyar Parsa, SH., Piraish, S. ۲۰۱۵. Direct ...
 • Vali Poori, Ruhollah., Majid Goodarzi and Shahram Neneh Krani. ۲۰۱۵. ...
 • Garman, R.D., Doherty, P.J. and Raulet, D.H. ۱۹۸۶. Diversity, rearrangement, ...
 • Shankar, S., Rao, M. and Laxman, R.S. ۲۰۱۱. Purification and ...
 • Javadmanesh, A. ۲۰۱۳. Contribution of Contribution of IGF system and ...
 • Lobo, I. ۲۰۰۸. Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Nature ...
 • Pankaj, B. P., Opera,U. L,. ۲۰۱۳. Colour Measurement and Analysis ...
 • Garcı́a-Esteban, M., Ansorena, D. and Astiasarán, I. ۲۰۰۴. Comparison of ...
 • Sepulveda Cossio, C. A., Restrepo Molina, D. A., & Cabrera ...
 • Schaeffer, A. B., and Fulton. M. D. (۱۹۹۳). A simplified ...
 • JF MacFaddin, Philadelphia, Baltimore, Meryland; Lippincott Williams & Wilkins. ۲۰۰۰. ...
 • Holley, R.A. ۱۹۹۷. Impact of slicing hygiene upon shelf life ...
 • Broda, D.M., Saul, D.J., Lawson, P.A., Bell, R.G. and Musgrave, ...
 • Hugas, M., Garriga, M. and Aymerich, M.T. ۲۰۰۳. Functionalty of ...
 • Moreno, M.F., Sarantinopoulos, P., Tsakalidou, E. and De Vuyst, L. ...
 • Deak, T. ۲۰۰۷. Handbook of food spoilage yeasts. CRC press., ...
 • Mushtaq, A., Smith, D.G. And Mahboob, S. ۲۰۱۳. Effect of ...
 • Stamatis, N. and Arkoudelos, J. ۲۰۰۷. Quality assessment of Scomber ...
 • Effect of vacuum-packing method on the shelf – life of Capoeta umbla sausages [مقاله ژورنالی]
 • Paludan-Müller, C., Huss, H.H. and Gram, L.۱۹۹۹. Characterization of lactic ...
 • Rubio, B., Martínez, B., García-Cachán, M.D., Rovira, J. and Jaime, ...
 • Harms, C., Fuhrmann, H., Nowak, B., Wenzel, S. and Sallmann, ...
 • Jo, C., Jin, S.K. and Ahn, D.U. ۲۰۰۰. Color changes ...
 • Slavica, V.M., Dragica, K., Dejana, T., Djordje, O., Natalija, D. ...
 • نمایش کامل مراجع