بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره اکالیپتوس و کاربرد آن در تولید فیلم نشاسته سیب زمینی جهت بسته بندی گوشت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-113_017

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

در این تحقیق اثر ضدباکتریایی عصاره اکالیپتوس بر روی باکتری های مختلف نشان داد که قسمت عمده ای از ترکیبات موجود در عصاره برگ اکالیپتوس را ترکیبات فنولی تشکیل می دهند. جهت تهیه فیلم نشاسته سیب زمینی، نشاسته خریداری و به روش قالبی فیلم تهیه شد. جهت بهبود کیفیت فیلم از ۱۰ درصد حجمی گلیسرول استفاده شد. با افزودن میزان ۰.۵ و ۱.۵ درصد عصاره اکالیپتوس به فیلم خواص مکانیکی و ساختاری فیلم مورد ارزیابی قرار گرفت سپس گوشت گوسفند چرخ شده با فیلم بسته بندی شد و ویژگی های میکروبی و شیمیایی و رنگ و شفافیت گوشت پس از نگهداری در یخچال در زمان های ۱ و ۳ و ۶ روز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله درصد مهار DPPH با افزایش درصد عصاره افزایش یافت و بیشترین درصد در روز ۳ گزارش شد. همچنین نتایج حاصله میزان TBA با افزایش درصد عصاره کاهش یافته و بیشترین میزان کاهش در روز ۳ گزارش شد. بر اساس نتایج حاصله میزان شمارش کلی میکروارگانیسم ها با افزایش درصد عصاره کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش در روز ۳ گزارش شد اما در روز ۶ با گسترش فساد میزان شمارش کلی با نمونه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. (P>۰.۰۵) بر اساس نتایج حاصله میزان استافیلوکوکوس اورئوس با افزایش درصد عصاره کاهش یافته است و بیشترین میزان کاهش در روز ۳ گزارش شده است. اما در روز ۳ در سطح عصاره ۰.۵ درصد و در روز ۶ در تمام درصد عصاره ها با گسترش فساد میزان  شمارش کلی با نمونه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. (P>۰.۰۵) بر اساس نتایج حاصله میزان شفافیت و طیف رنگی با افزایش عصاره کاهش یافته است و با نمونه شاهد تفاوت معنی دار داشت. (P<۰.۰۵)

Authors

Masoud Habibi Najafi

North branch of Islamic Azad university

Ebrahim Hoseini

Sciences and Researches branch of Islamic Azad university

Seyed Ali Yasini Ardakani

Yazd branch of Islamic Azad university

Zhaleh Khoshkhoo

North Tehran branch of Islamic Azad university

Nargess Mooraki

North Tehran branch of Islamic Azad university

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Moreno, O. et all ,Effect of the incorporation of antimicrobial/antioxidant ...
 • Hao lu et all, Antimicrobial activity of eucalyptus essential oil ...
 • Granato, D., Nunes, D. S., & Barba. (۲۰۱۷). An integrated ...
 • Alvandi, K. et. al, Chemical composition and anti-microbial effect of ...
 • Gilles M, Zhao J, An M, Agboola S. Chemical composition ...
 • Elaissi, A. Rouis, Z. Salem, N. A. B. Mabrouk, S. ...
 • Jouki, M., Mortazavi, S. A., Yazdi, F. T., & Koocheki, ...
 • Elaissi, A. Rouis, Z. Salem, N. A. B. Mabrouk, S. ...
 • BONILLA, J., FORTUNATI, E., ATARÉS, L., CHIRALT, A. and KENNY, ...
 • Sharafati, F.etall,۲۰۱۵, Effect Of Chitosan Incorporated With Cumin And Eucalyptus ...
 • Radha krishnan, K., Sivarajan, M., Babuskin, S., Archana, G., Azhagu ...
 • Jung H. Han. Edible Films and Coatings: A Review. Chapter ...
 • Ojagh, S. M. Rezaei, M. Razavi, S. H. & Hosseini, ...
 • Ojagh, S. M. Rezaei, M. Razavi, S. H. & Hosseini, ...
 • Yang, H. J., Lee, J. H., Won, M., & Song, ...
 • Predy, G. et. al (۲۰۱۵). Immunogenicity and safety of ۳-dose ...
 • García, M. Beldarraín, T. Fornaris, L. & Díaz, R. (۲۰۱۱). ...
 • Hao Lu,etall,۲۰۱۵, Antimicrobial activity of eucalyptus essential oil against Pseudomonas ...
 • Moreno, O. etall ,Effect of the incorporation of antimicrobial/antioxidant proteins ...
 • Hao lu etall, Antimicrobial activity of eucalyptus essential oil against ...
 • Alvandi, K. et. al, Chemical composition and anti-microbial effect of ...
 • Gilles M, Zhao J, An M, Agboola S. Chemical composition ...
 • Elaissi, A. Rouis, Z. Salem, N. A. B. Mabrouk, S. ...
 • Jouki, M., Mortazavi, S. A., Yazdi, F. T., & Koocheki, ...
 • Elaissi, A. Rouis, Z. Salem, N. A. B. Mabrouk, S. ...
 • Bonilla, J., Fortunati, E., Atares, L., Chiralt, A. and Kenny, ...
 • Sharafati, F.etall,۲۰۱۵, Effect Of Chitosan Incorporated With Cumin And Eucalyptus ...
 • Radha krishnan, K., Sivarajan, M., Babuskin, S., Archana, G., Azhagu ...
 • Jung H. Han. Edible Films and Coatings: A Review. Chapter ...
 • Ojagh, S. M. Rezaei, M. Razavi, S. H. & Hosseini, ...
 • Ojagh, S. M. Rezaei, M. Razavi, S. H. & Hosseini, ...
 • Yang, H. J., Lee, J. H., Won, M., & Song, ...
 • Predy, G. et. al (۲۰۱۵). Immunogenicity and safety of ۳-dose ...
 • García, M. Beldarraín, T. Fornaris, L. & Díaz, R. (۲۰۱۱). ...
 • Hao Lu,etall,۲۰۱۵, Antimicrobial activity of eucalyptus essential oil against Pseudomonas ...
 • نمایش کامل مراجع