فیلم زیست تخریب پذیر کامپوزیت نشاسته اصلاح شده/آلبومین حاوی نانوذرات اکسید منیزیم: بررسی فاکتورهای رنگی، شفافیت، خواص مکانیکی و گرماسنجی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-111_015

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

در این پژوهش ۱۹ نمونه فیلم خوراکی با استفاده از نشاسته اصلاح شده ( ۲ - ۰گرم)، آلبومین ( ۲ - ۰گرم)، نانو ذره اکسیدمنیزیم (۵ - ۰درصد)، تهیه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی که شامل آزمون های رنگ سنجی، شفافیت، خواص مکانیکی، گرماسنجی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی است بررسی شد. افزودن نانوذرات اکسیدمنیزیم به فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه نشاسته اصلاح شده و آلبومین باعث کاهش میزان شفافیت و افزایش ماتی فیلم ها و افزایش شاخص a، b و YI، بیانگر افزایش رنگ زرد در فیلم های حاوی غلظت های بالای نانوذرات اکسیدمنیزیم است و افزایش ΔΕ بیانگر کاهش شفافیت فیلم ها است. همچنین افزودن نانوذرات MgO به آن ها، استحکام و خصوصیات مکانیکی فیلم ها( استحکام کششی و کرنش تا نقطه شکست) بهبود یافت. فیلم های حاوی نانوذرات اکسید منیزیم، افزایش دما انتقال شیشه ای، دما ذوب و کاهش دما کریستالیزاسیون را نشان داد؛ که تایید کننده تاثیر مثبت وجود نانوذرات MgO بر افزایش پایداری حرارتی فیلم­های نانوبیوکامپوزیتی است. تصاویرSEM فیلم­های تولیدی، سطح ناهمگن در فیلم­های حاوی نانوذرات اکسید منیزیم را نسبت به فیلم­های بدون نانوذرات نشان داد.

Authors

Negar Hosseini

epartment of Food Science and Technology, Afagh Institute of Higher Education, Urmia, Iran.

sajad pirsa

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

Jafar Farzi

epartment of Food Science and Technology, Afagh Institute of Higher Education, Urmia, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Pirsa, S., T. Shamusi, and E.M. Kia, Smart films based ...
 • Farshchi, E., et al., Photocatalytic/biodegradable film based on carboxymethyl cellulose, ...
 • Investigating microbial properties of traditional Iranian white cheese packed in active LDPE films incorporating metallic and organoclay nanoparticles [مقاله ژورنالی]
 • Almasi, H., et al., Heterogeneous modification of softwoods cellulose nanofibers ...
 • Pirsa, S., et al., Selective hydrogen peroxide gas sensor based ...
 • Preparation of biodegradable composite starch/tragacanth gum/Nanoclay film and study of its physicochemical and mechanical properties [مقاله ژورنالی]
 • Pirouzifard, M., R.A. Yorghanlu, and S. Pirsa, Production of active ...
 • Pirsa, S., I. Karimi Sani, and S. Khodayvandi, Design and ...
 • Pirsa, S., H. Heidari, and J. Lotfi, Design selective gas ...
 • Pourjavaher, S., et al., Development of a colorimetric pH indicator ...
 • ZADEH, M.N., et al., Application of the Edible Coating of ...
 • Quinlan, G.J., G.S. Martin, and T.W.J.H. Evans, Albumin: biochemical properties ...
 • Chick, H. and C.J.J.B.J. Martin, The precipitation of egg-albumin by ...
 • Abeyrathne, E., H. Lee, and D.J.P.S. Ahn, Egg white proteins ...
 • ZHANG, Y.-l., W.-q. ZHOU, and L.-y.J.J.o.Z.U.o.L.I. ZHANG, Study on the ...
 • Ghasemi, S., et al., Use of bacterial cellulose film modified ...
 • Sani, I.K., S. Pirsa, and Ş. Tağı, Preparation of chitosan/zinc ...
 • Rezaei, M., S. Pirsa, and S. Chavoshizadeh, Photocatalytic/antimicrobial active film ...
 • Chavoshizadeh, S., S. Pirsa, and F. Mohtarami, Conducting/smart color film ...
 • Mohammadi, B., S. Pirsa, and M. Alizadeh, Preparing chitosan–polyaniline nanocomposite ...
 • Pirsa, S., F. Asadzadeh, and I.K. Sani, Synthesis of Magnetic ...
 • Sweedman, M.C., et al., Structure and physicochemical properties of octenyl ...
 • Pirsa, S., Biodegradable film based on pectin/Nano-clay/methylene blue: Structural and ...
 • Colussi, R., et al., Physical, mechanical, and thermal properties of ...
 • ASDAGH, A. and S. PIRSA, Investigation the Physical, Antioxidant and ...
 • PIRSA, S., T. Shamusi, and K.E. MOGHADDAS, Preparing of Bacterial ...
 • Zolfi, M., et al., The improvement of characteristics of biodegradable ...
 • Dehnad, D., et al., Optimization of physical and mechanical properties ...
 • Pereda, M., et al., Polyelectrolyte films based on chitosan/olive oil ...
 • Kampeerapappun, P., et al., Preparation of cassava starch/montmorillonite composite film. ...
 • Taskaya, L., Y.-C. Chen, and J. Jaczynski, Color improvement by ...
 • Kanmani, P. and J.-W. Rhim, Properties and characterization of bionanocomposite ...
 • Swaroop, C. and M. Shukla, Development of blown polylactic acid-MgO ...
 • Abdollahi, M., et al., Reducing water sensitivity of alginate bio-nanocomposite ...
 • Pereda, M., et al., Structure and properties of nanocomposite films ...
 • Ahmed, J., et al., Mechanical, structural and thermal properties of ...
 • Jayaramudu, J., et al., Structure and properties of highly toughened ...
 • Sothornvit, R., J.-W. Rhim, and S.-I. Hong, Effect of nano-clay ...
 • Marra, A., et al., Polylactic acid/zinc oxide biocomposite films for ...
 • Pantani, R., et al., PLA-ZnO nanocomposite films: Water vapor barrier ...
 • Wetzel, B., F. Haupert, and M.Q. Zhang, Epoxy nanocomposites with ...
 • Cao, X., et al., Green composites reinforced with hemp nanocrystals ...
 • Brown, G. and F. Ellyin, Assessing the predictive capability of ...
 • Gholami, R., B. Ghanbarzadeh, and J. Dehghannia, Potato Starch/Montmorillonite-Based Nanocomposites: ...
 • Pei, A., Q. Zhou, and L.A. Berglund, Functionalized cellulose nanocrystals ...
 • Girdthep, S., et al., Effect of plate-like particles on properties ...
 • Cao, X., et al., Starch-based nanocomposites reinforced with flax cellulose ...
 • Jegan, A., et al., Synthesis and characterization of zinc oxide–agar ...
 • Santos, T.M., et al., Fish gelatin films as affected by ...
 • Pirsa, S., T. Shamusi, & Moghaddaskia, E. (۲۰۱۸). Smart films ...
 • Farshchi, E., Pirsa, S., Roufegarinejad, L., Alizadeh, M. & Rezazad, ...
 • Investigating microbial properties of traditional Iranian white cheese packed in active LDPE films incorporating metallic and organoclay nanoparticles [مقاله ژورنالی]
 • Almasi, H., Ghanbarzadeh, B., Dehghannia, J., Pirsa, S. & Zandi, ...
 • Pirsa, S., Zandi, M., Almasi, H. & Hasanlu, S. (۲۰۱۵). ...
 • Pirsa, S., Mohtarami, F. & Kalantari, S. (۲۰۲۰). Preparation of ...
 • Pirouzifard, M., Yorghanlu, R.A. & Pirsa, S. (۲۰۲۰). Production of ...
 • Pirsa, S., Karimi Sani, I. & Khodayvandi, S. (۲۰۱۸). Design ...
 • Pirsa, S., Heidari, H. & Lotfi, J. (۲۰۱۶). Design selective ...
 • Pourjavaher, S., Almasi, H., Meshkini, S., Pirsa, S. & Parandi, ...
 • Zadeh, M.N., Pirsa, S., Amiri, S. & Bari, L.R. (۲۰۲۰). ...
 • Quinlan, G.J., Martin, G.S. & Evans, T.W.J.H. (۲۰۰۵). Albumin: biochemical ...
 • Chick, H. & Martin, C.J. (۱۹۱۳). The precipitation of egg-albumin ...
 • Abeyrathne, E.D.N.S., Lee, H.Y. & Ahn, D.U. (۲۰۱۳). Egg white ...
 • ZHANG, Y.L., ZHOU, W.Q. & ZHANG, L.Y. (۲۰۱۳). Study on ...
 • Ghasemi, S., Bari, M.R., Pirsa, S. & Amiri, S. (۲۰۲۰). ...
 • Sani, I.K., Pirsa, S. & Tağı, Ş. (۲۰۱۹). Preparation of ...
 • Rezaei, M., Pirsa, S. & Chavoshizadeh, S. (۲۰۱۹). Photocatalytic/antimicrobial active ...
 • Chavoshizadeh, S., Pirsa, S. & Mohtarami, F. (۲۰۲۰). Conducting/smart color ...
 • Mohammadi, B., Pirsa, S. & Alizadeh, M. (۲۰۱۹). Preparing chitosan–polyaniline ...
 • Pirsa, S., Asadzadeh, F. & Sani, I.K. (۲۰۲۰). Synthesis of ...
 • Sweedman, M.C., Tizzotti, M.J., Schäfer, C. & Gilbert, R.G. (۲۰۱۳). ...
 • Pirsa, S. (۲۰۲۰). Biodegradable film based on pectin/Nano-clay/methylene blue: Structural ...
 • Colussi, R., Pinto, V.Z., El Halal, S.L.M., Zavareze, E.D.R. & ...
 • ASDAGH, A. & PIRSA, S. (۲۰۱۹). Investigation the Physical, Antioxidant ...
 • Pirsa, S., Shamusi, T. & Moghaddaskia, K.E. (۲۰۱۹). Preparing of ...
 • Zolfi, M., Khodaiyan, F., Mousavi, M. & Hashemi, M. (۲۰۱۴). ...
 • Dehnad, D., Emam-Djomeh, Z., Mirzaei, H., Jafari, S.M. & Dadashi, ...
 • Pereda, M., Dufresne, A., Aranguren, M.I. & Marcovich, N.E. (۲۰۱۴). ...
 • Kampeerapappun, P., Aht-ong, D., Pentrakoon, D. & Srikulkit, K. (۲۰۰۷). ...
 • Taskaya, L., Chen, Y.C. & Jaczynski, J. (۲۰۱۰). Color improvement ...
 • Kanmani, P. & Rhim, J.W. (۲۰۱۴). Properties and characterization of ...
 • Swaroop, C. & Shukla, M. (۲۰۱۹). Development of blown polylactic ...
 • Abdollahi, M., Alboofetileh, M., Behrooz, R., Rezaei, M. & Miraki, ...
 • Pereda, M., Amica, G., Rácz, I. & Marcovich, N.E. (۲۰۱۱). ...
 • Ahmed, J., Arfat, Y.A., Castro-Aguirre, E. & Auras, R. (۲۰۱۶). ...
 • Jayaramudu, J., Das, K., Sonakshi, M., Reddy, G.S.M., Aderibigbe, B., ...
 • Sothornvit, R., Rhim, J.W. & Hong, S.I. (۲۰۰۹). Effect of ...
 • Marra, A., Silvestre, C., Duraccio, D. & Cimmino, S. (۲۰۱۶). ...
 • Pantani, R., Gorrasi, G., Vigliotta, G., Murariu, M. & Dubois, ...
 • Wetzel, B., Haupert, F. & Zhang, M.Q. (۲۰۰۳). Epoxy nanocomposites ...
 • Cao, X., Chen, Y., Chang, P.R., Stumborg, M. & Huneault, ...
 • Brown, G.M. & Ellyin, F. (۲۰۰۵). Assessing the predictive capability ...
 • Gholami, R., Ghanbarzadeh, B. & Dehghannia, J. (۲۰۱۳). Potato Starch/Montmorillonite-Based ...
 • Pei, A., Zhou, Q. & Berglund, L.A. (۲۰۱۰). Functionalized cellulose ...
 • Girdthep, S., Komrapit, N., Molloy, R., Lumyong, S., Punyodom, W. ...
 • Cao, X., Chen, Y., Chang, P.R., Muir, A.D. & Falk, ...
 • Jegan, A., Ramasubbu, A., Karunakaran, K. & Vasanthkumar, S. (۲۰۱۲). ...
 • Santos, T.M., Men de Sá Filho, M.S., Caceres, C.A., Rosa, ...
 • نمایش کامل مراجع