میکروانکپسولاسیون نانوامولسیون اسانس دارچین پایدار شده توسط بتا سیکلودکسترین و کازئینات سدیم

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-16-91_009

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

امروزه اسانس دارچین به دلیل دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی جهت افزودن به سامانه های غذایی و زیستی موردتوجه زیادی قرارگرفته است. استفاده از این اسانس به صورت آزاد برای نگهداری مواد غذایی عموما به دلیل محلولیت پایین در آب، فشار بخار بالا و ناپایداری فیزیکی و شیمیایی با دشواری هایی همراه است. یکی از روش های کاهش این محدودیت ها، ریز پوشانی اسانس ها در حامل های لیپیدی ازجمله میکرو کپسول ها است. هدف از این پژوهش درون پوشانی اسانس دارچین در میکرو کپسول های پایدار شده با کازئینات سدیم (Nacs) و بتا سیکلودکسترین (β-cy) و بررسی خواص آنتی اکسیدانی آن می باشد. در این مطالعه، به منظور ریز پوشانی فرمولاسیون های مختلف، نانو امولسیون حاوی اسانس دارچین به روش اولتراسوند تولید و تاثیر پلیمر های مختلف بر روی اندازه ذرات، کارایی درون پوشانی، خاصیت آنتی اکسیدانی و کدورت نانو امولسیون بررسی گردید. بررسی آماری نتایج نشان داد که برهمکنش نانو امولسیون ها و نمونه های انکپسوله شده بر روی اندازه ذرات موثر بود (۰۵/۰p<). اندازه ذرات کازئینات سدیم با بتا سیکلودکسترین(S۱)  در محدوده ۲۳۷-۲۳۴ نانومتر متفاوت بود. همچنین اندازه ذرات بتا سیکلودکسترین (S۲) در محدوده ۷۱۷-۷۱۳ نانومتر و اندازه ذرات اسانس (S۳) در محدوده ۸۵-۸۴ نانومتر بود. پتانسیل زتا برای نمونه کازئینات سدیم با بتا سیکلودکسترین و نمونه اسانس آزاد منفی بود و سیستم از بار منفی قابل توجهی برخوردار است. اثر پلیمرهای مختلف و اسانس بر روی کارایی انکپسولاسیون و خاصیت آنتی اکسیدانی تفاوت معنی داری داشت (۰۵/۰>p). کارایی درون پوشانی همه فرمولاسیون ها بالای ۷۰ درصد بودند. بررسی های میکروسکوپ الکترونی روبشی میکرو کپسول های بهینه سازی شده به وسیله SEM، شکل های  همگن و کروی دارای منافذ را نشان داد. آنالیز FT-IR تاثیر نیروهای واندروالسی را در شکل گیری میکروکپسول ها به طور مشخص تایید کرد.

Authors

Aref Erfani

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University

Mirkhalil Pirouzifard

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University

Hadi Almasi

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University

Nesa Gheybi

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Guerra-Rosas, M. I. Morales-Castro, J. Ochoa-Martínez, L. A. Salvia-Trujillo, L. ...
 • McClements, D. J. (۲۰۱۱). Edible nanoemulsions: fabrication, properties, and functional ...
 • Chen, L. Remondetto, G. E. & Subirade, M. (۲۰۰۶). Food ...
 • Klinkesorn, U. Sophanodora, P. Chinachoti, P. & McClements, D. J. ...
 • Coleman, A. W. Nicolis, I. Keller, N. & Dalbiez, J. ...
 • Namazi, H. Bahrami, S. & Entezami, A. A. (۲۰۰۵). Synthesis ...
 • Faix, Š. Faixová, Z. Plachá, I. & Koppel, J. (۲۰۰۹). ...
 • Ravindran, P. N. Nirmal-Babu, K. & Shylaja, M. (Eds). (۲۰۰۳). ...
 • Moghimi, R. Ghaderi, L. Rafati, H.Aliahmadi, A. and McClements, D. ...
 • Ebrahimabadi, A. H., Mazoochi, A., Kashi, F. J., Djafari-Bidgoli, Z., ...
 • Pirsa, S. Karimi Sani, I. & Khodayvandi, S. (۲۰۱۸). Design ...
 • Silva, E. K. Azevedo, V. M. Cunha, R. L. Hubinger, ...
 • Gardouh, A. R. Ghorab, M. M. & Abdel-Rahman, S. G. ...
 • Pan, K. Zhong, Q. & Baek, S. J. (۲۰۱۳). Enhanced ...
 • Acevedo-Fani, A. Salvia-Trujillo, L. Rojas-Graü, M. A. & Martín-Belloso, O. ...
 • Hosseinnia, M. Khaledabad, M. A. & Almasi, H. (۲۰۱۷). Optimization ...
 • Zorzi, G. K. Caregnato, F. Moreira, J. C. F. Teixeira, ...
 • Munhuweyi, K. Caleb, O. J. van Reenen, A. J. & ...
 • Anandharamakrishnan, C. Rielly, C. D. & Stapley, A. G. F. ...
 • Jiménez, A. Sánchez-González, L. Desobry, S. Chiralt, A. & Tehrany, ...
 • Wen, P. Zhu, D. H. Wu, H. Zong, M. H. ...
 • Guerra-Rosas, M. I. Morales-Castro, J. Ochoa-Martínez, L. A. Salvia-Trujillo, L. ...
 • McClements, D. J. (۲۰۱۱). Edible nanoemulsions: fabrication, properties, and functional ...
 • Chen, L. Remondetto, G. E. & Subirade, M. (۲۰۰۶). Food ...
 • Klinkesorn, U. Sophanodora, P. Chinachoti, P. & McClements, D. J. ...
 • Coleman, A. W. Nicolis, I. Keller, N. & Dalbiez, J. ...
 • Namazi, H. Bahrami, S. & Entezami, A. A. (۲۰۰۵). Synthesis ...
 • Faix, Š. Faixová, Z. Plachá, I. & Koppel, J. (۲۰۰۹). ...
 • Ravindran, P. N. Nirmal-Babu, K. & Shylaja, M. (Eds). (۲۰۰۳). ...
 • Moghimi, R. Ghaderi, L. Rafati, H.Aliahmadi, A. and McClements, D. ...
 • Ebrahimabadi, A. H., Mazoochi, A., Kashi, F. J., Djafari-Bidgoli, Z., ...
 • Pirsa, S. Karimi Sani, I. & Khodayvandi, S. (۲۰۱۸). Design ...
 • Silva, E. K. Azevedo, V. M. Cunha, R. L. Hubinger, ...
 • Gardouh, A. R. Ghorab, M. M. & Abdel-Rahman, S. G. ...
 • Pan, K. Zhong, Q. & Baek, S. J. (۲۰۱۳). Enhanced ...
 • Acevedo-Fani, A. Salvia-Trujillo, L. Rojas-Graü, M. A. & Martín-Belloso, O. ...
 • Hosseinnia, M. Khaledabad, M. A. & Almasi, H. (۲۰۱۷). Optimization ...
 • Zorzi, G. K. Caregnato, F. Moreira, J. C. F. Teixeira, ...
 • Munhuweyi, K. Caleb, O. J. van Reenen, A. J. & ...
 • Anandharamakrishnan, C. Rielly, C. D. & Stapley, A. G. F. ...
 • Jiménez, A. Sánchez-González, L. Desobry, S. Chiralt, A. & Tehrany, ...
 • Wen, P. Zhu, D. H. Wu, H. Zong, M. H. ...
 • نمایش کامل مراجع