بررسی امکان تولید بستنی فراسودمند حاوی پودر جلبک دونالیلاسالینا

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-16-90_022

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی اثر افزودن جلبک دونالیلا سالینا در غلظت های مختلف ۱/۰، ۲۵/۰، ۵/۰، ۷۵/۰، ۱ و ۵/۱ درصد به عنوان جایگزین ۷/۶، ۷/۱۶، ۴/۳۳، ۵۰، ۷/۶۶ و ۱۰۰ درصد پایدار کننده در شیر بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه­های بستنی بود. همه نمونه­ها رفتار شل شونده با برش نشان دادند. با افزایش سطح جایگزینی جلبک دونالیلا سالینا به صورت معنی داری ویسکوزیته ظاهری نمونه­ها افزایش و سرعت ذوب کاهش یافت. روند افزایشی ضریب افزایش حجم (اورران) و کاهشی سفتی بافت با افزودن جلبک دونالیلا سالینا مشاهده شد. ارزیابی حسی نمونه های بستنی حاوی جلبک دونالیلا سالینا حاکی از معنی­دار نبودن اثر افزودن جلبک بر عطر و طعم محصول بود. نمونه­هایی که حاوی بیشترین درصد جلبک بودند، بیشترین امتیاز رنگ و شکل ظاهری و سفتی بافت را از ارزیابان حسی دریافت کردند. به طور کلی، نمونه­های حاوی درصد بالای جلبک دونالیلا سالینا بالاترین امتیاز را در پذیرش کلی نیز توسط ارزیابان کسب کردند. به عنوان نتیجه گیری کلی و با توجه به نتایج این پژوهش می­توان عنوان کرد که افزودن جلبک دونالیلا سالینا به بستنی، ضمن بهبود ویژگی­های کیفی محصول، خصوصیات حسی آن را نیز بهبود بخشیده و قابلیت پذیرش محصول را افزایش داده است.

Authors

Mitra Salimpour

NORTH TEHRAN BRANCH, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, TEHRAN, IRAN

Zhaleh Khoshkhoo

Department of Fisheries, Facuty of NaturalResources, North Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

Mojgan Emtiazjoo

NORTH TEHRAN BRANCH, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, TEHRAN, IRAN

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Giordano M, Pezzoni V, Hell R. Strategies for the allocation ...
 • Markovits A, Gianelli MP, Conejeros R, Erazo S. Strain selection ...
 • Raja R, Hemaiswarya S, Rengasamy R. Exploitation of Dunaliella for ...
 • Gunde-Cimerman N, Oren A, Plemenitaš A. Adaptation to life at ...
 • Brown AD, Borowitzka LJ. Halotolerance of Dunaliella. Biochem Physiol protozoa. ...
 • Alishahi M, Karamifar M, Mesbah M, Zarei M. Comparison of ...
 • Raja R, Hemaiswarya S, Balasubramanyam D, Rengasamy R. Protective effect ...
 • Karaman S, Toker ÖS, Yüksel F, Çam M, Kayacier A, ...
 • Akalın AS, Karagözlü C, Ünal G. Rheological properties of reduced-fat ...
 • Schmidt K, Lundy A, Reynolds J, Yee LN. Carbohydrate or ...
 • Mehditabar H. The effect of pumpkin puree on the physico-chemical, ...
 • Razi S mirarab. Effect of SodiumCaseinate,Whey ProteinIsolate,Albuminand Gelatin on Sensory ...
 • Goff HD, Hartel RW. Ice cream. Springer Science & Business ...
 • Bahramparvar M, HADAD KMH, MOHAMMAD AA. Effect of substitution of ...
 • Erkaya T, Dağdemir E, Şengül M. Influence of Cape gooseberry ...
 • Patel AS, Jana AH, Aparnathi KD, Pinto S V. Evaluating ...
 • Soukoulis C, Lebesi D, Tzia C. Enrichment of ice cream ...
 • El-Samahy SK, Youssef KM, Moussa-Ayoub TE. Producing ice cream with ...
 • Soukoulis C, Chandrinos I, Tzia C. Study of the functionality ...
 • Alvarez VB, Wolters CL, Vodovotz Y, Ji T. Physical properties ...
 • Marshall RT, Goff HD, Hartel RW. Ice cream. Springer; ۲۰۱۲ ...
 • Muse MR, Hartel RW. Ice cream structural elements that affect ...
 • Varela P, Pintor A, Fiszman S. How hydrocolloids affect the ...
 • Goff HD, Freslon B, Sahagian ME, Hauber TD, Stone AP, ...
 • Knudsen JC, Karlsson AO, Ipsen R, Skibsted LH. Rheology of ...
 • Fox Jr JB, Ackerman SA, Jenkins RK. Effect of anionic ...
 • Whiting RC. Addition of phosphates, proteins, and gums to reduced‐salt ...
 • Foegeding EA, Ramsey SR. Effect of gums on low‐fat meat ...
 • Lin KC, Keeton JT, Gilchrist CL, Cross HR. Comparisons of ...
 • Klesment T, Stekolstsikova J, Laos K. The influence of hydrocolloids ...
 • Bahramparvar M, Mazaheri Tehrani M. Application and functions of stabilizers ...
 • GOUHARI AA, HABIBI NMB, HADAD KMH. Effect of date syrup ...
 • Damodaran S, Parkin KL. Fennema’s food chemistry. CRC press; ۲۰۱۷ ...
 • Bahramparvar M. Optimization of Formulation for Ice cream Stabilizers Mixture ...
 • Hwang J-Y, Shyu Y-S, Hsu C-K. Grape wine lees improves ...
 • Sun-Waterhouse D, Edmonds L, Wadhwa SS, Wibisono R. Producing ice ...
 • Santana IA, Ribeiro EP, Iguti AM. Evaluation of green coconut ...
 • Hegenbart S. The ice cream evolution. Food Prod Des. ۱۹۹۶;۶(۷):۲۹–۴۴ ...
 • El‐Nagar G, Clowes G, Tudoricǎ CM, Kuri V, Brennan CS. ...
 • Mortazavi, S.A., Ghods Rouhani, M., and Jooyandeh H. Milk and ...
 • Güven M, Karaca OB. The effects of varying sugar content ...
 • BahramParvar M, Razavi SMA, Khodaparast MHH. Rheological characterization and sensory ...
 • Regand A, Goff HD. Ice recrystallization inhibition in ice cream ...
 • Clarke C. Ice cream: A complex composite material. In: The ...
 • Hejrani, T., Sheikholeslami, Z., Mortazavi, A. & Ghiyafe Davoodi, M. ...
 • Matuda, T.G., Chevallier, S., Filho, P.A., LeBail, A. & Tadini, ...
 • Nasehi, B., Azizi, M.H. & Hadian, Z. (۲۰۰۹). Different approaches ...
 • Gomes-Ruffi, C.R., Cunha, R.H., Almeida, E. L., Chang, Y.K. & ...
 • Mettler, E. & Seibel, W. (۱۹۹۳). Effects ofemulsifiers and hydrocolloids ...
 • Rodge, A.B., Ghatge, P.U., Wankhede,D.B., & Kokate R.K. ۲۰۰۶. Isolation,purification ...
 • Bárcenas, M.E. & Rosell, C.M. (۲۰۰۵). Effect of HPMC addition ...
 • Hattori, K., Abe, E., Yoshida, T. & Cuculo, J.A.(۲۰۰۴). New ...
 • Olivas, G.I. & Barbosa-Canovas G.V. (۲۰۰۵). Ediblecoatings for fresh-cut fruits. ...
 • Hussain, P.R., Suradkar, P.P., Wani, A.M. & Dar, M.A. (۲۰۱۵). ...
 • Costantino, A.J., & Romanchick-Cerpoviez, J.E. (۲۰۰۴). Physical and sensory measuresindicate ...
 • Romanchik-Cerpovicz, J.E., Costantino, A.C. & Laura, H.G. (۲۰۰۶). Sensory evaluation ...
 • Romanchik-Cerpovicz, J.E., Tilmon, R.W. & Baldree, K.A. (۲۰۰۲). Moisture retention ...
 • Linlaud, N.E., Puppo, M.C. & Ferrero, C.(۲۰۰۹). Effect of hydrocolloids ...
 • Rosell, C.M., Rojas, J.A. & Benedito, B.D. (۲۰۰۳). Influence of ...
 • Nasehi, B., Razavi, M.A. & Ghodsi, M. (۲۰۱۶). Investigation of ...
 • Ozkoc, S.O., Sumnu, G. & Sahin, S. (۲۰۰۹). The effects ...
 • AACC. (۱۹۹۹). Approved method the AmericanAssociation of cereal chemists. The ...
 • Alamri, M.S., Mohamed, A.A. & Hussain, Sh. (۲۰۱۲). Effect of ...
 • Rajabzadeh, N. (۱۹۹۱). Iranian Flat Breads Evaluation. Iranian Cereal and ...
 • Roberts, K.T., Allen-Vercoec, E., Williamsd, S.A., Grahamb, T. & Cuia, ...
 • Mariotti, M., Lucisano, M. & Pagani, A. (۲۰۰۶). Development of ...
 • Peyghambardoost, S. H., Azadmard, D. S., Fathnejhad,R., Neamatti, M. & ...
 • Anil, M. (۲۰۰۷). Using of hazelnut testa as a source ...
 • Gharaie, Z., Azizi, M. H., Barzegar, M. & Aghagholizade, R. ...
 • Sim, S.Y, Noor Aziah, A.A. & Chen,gL.H.(۲۰۱۱). Characteristics of wheat ...
 • Rosell, C.M., Collar, C. & Haros, M.(۲۰۰۷). Assessment of hydrocolloid ...
 • Sahari, M.A. Mohammadi, R. & Hamidi Esfehani, Z. (۲۰۱۴). Rheological ...
 • Roberts, K.T., Cui, S.W., Chang, Y.H., Ng, P.K.W. & Graham, ...
 • Guarda, A., Rosell, C.M., Benedito, C. & Galotto, M.J. (۲۰۰۴). ...
 • Ghanbari, M. & Farmani, J. (۲۰۱۳). Influence of hydrocolloids on ...
 • Tavakolipour, H. & Kalbasi-Ashtari, A. (۲۰۰۶). Influence of gums on ...
 • Smitha, S., Rajiv, J., Begum, K. & Indrani, D. (۲۰۰۸). ...
 • Moayedi, S., Sadegi, M. A., Azizi, M. H. & Maghsoudlou, ...
 • Peressini, D., Pin, M. & Sensidoni, A. (۲۰۱۱). Rheology and ...
 • Shittu, T.A., Rashidat, A.A. & Abuloude, E.O. (۲۰۰۹). Functional effect ...
 • Das, L., Raychaudhuri, U. & Chakraborty, R. (۲۰۱۵). Effects of ...
 • López, E., Pérez, G., Erramouspe, P.L.J. & Cuevas, C. (۲۰۱۳). ...
 • Lopez, E.P.& Jimenez P.L. (۲۰۱۵). Effect of different proportions of ...
 • Eduardo, M., Svanberg, U. & Ahrne, L. (۲۰۱۴). Effect of ...
 • Angioloni, A. & Collar, C. (۲۰۰۹) Gel, dough and fiber ...
 • Kohajdova, Z. & Karovicova, J. (۲۰۰۹). Application of hydrocolloid as ...
 • Martin, M.L., Zeleznak, K.J. & Hoseney, R.C. (۱۹۹۱). A mechanism ...
 • نمایش کامل مراجع