اثر آتش سوزی بر شاخص ­های تنوع گونه­ های گیاهی، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی سیراچال

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NBR-7-1_011

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

آتش­ سوزی بر پوشش گیاهی اثر گذاشته و موجب تغییر مسیر توالی در آن می­ گردد. در این مقاله، پوشش گیاهی ایستگاه تحقیقات سیراچال که در تابستان ۱۳۹۳ دچار آتش­ سوزی شد، بر اساس شاخص­ های تنوع با مناطق سالم مانده از آتش مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. طرح به­ صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شده است. ابتدا پوشش گیاهی منطقه از نظر فیزیونومی به سه بخش مشجر، مرتع مشجر و مرتع تقسیم گردید. سپس هر بخش به دو قسمت شامل بخش سوخته و بخش نسوخته (شاهد) که در مجاورت آن قرار دارد تفکیک گردید. درون هر بخش (سوخته و نسوخته) سه واحد نمونه­ برداری با استفاده از روش PNP به­ طور تصادفی مستقر شده و اندازه گیری های مربوط به پوشش گیاهی انجام گردید. بر اساس تحلیل داده ­ها، در مجموع ۱۴۱ آرایه در قالب ۲۸ تیره، ۹۵ سرده شامل یک گونه بازدانه، ۱۹ آرایه تک­ لپه ­ای و ۱۲۱ آرایه دولپه­ای در دو بخش سوخته و نسوخته ایستگاه سیراچال شناسایی گردید. براساس تحلیل­ های آماری انجام شده با نرم­ افزارهای Past۳ و SPSS، هیچ اختلاف معنی­ داری از نظر تعداد آرایه­ ها بین پوشش گیاهی بخش­ های مختلف سوخته و نسوخته وجود نداشت. از میان شاخص­ های بررسی شده در نرم افزار Past۳، تعداد افراد و شاخص غنای منهینیک و تا حد زیادی شاخص تنوع شانون در بین تیمارهای مختلف در بخش­ های سوخته و نسوخته تفاوت معنی­ دار وجود دارد. طبق مقایسات میانگین دانکن تعداد افراد در بخش نسوخته با تاج پوشش زیر ۲۵ درصد، بیش­تر از بخش سوخته با این تاج پوشش است اما بین بخش سوخته با تاج بیش از ۲۵ درصد و بخش نسوخته با تاج بیش از ۲۵ درصد اختلاف معنی­ داری در تعداد افراد وجود ندارد. همچنین غنای ­گونه ­ای در بخش سوخته با تاج پوشش کم­تر از ۵ درصد به­ طور معنی­ داری بیش­تر از بخش نسوخته با همین تاج پوشش است.

Authors

Behnam Hamzeh’ee

Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran

Mostafa Koshnevis

Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran

Parvaneh Ashouri

Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran

Vailolah Mozaffarian

Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran

Hooman Ravanbakhsh

Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Akbarzadeh, M. ۱۹۹۴. Preparation of vegetation map of Sirachal region ...
 • Assadi, M. (ed.) ۱۹۸۸-۲۰۱۸. Flora of Iran, vols. ۱-۱۴۸. RIFR. ...
 • Assadi, M. ۱۹۹۸. Pinaceae, Taxaceae, Cupressaceae and Ephedraceae. In Assadi, ...
 • Auld, T.D. & Denham, A.J. ۲۰۰۶. How much seed remains ...
 • Baghestani Maybodi, N., Farahpour, M. & Zare, M.T. ۲۰۱۰. Effect ...
 • Bailey, A.W. ۱۹۸۸. Understanding fire ecology for range management. In ...
 • Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R. & Spurr, S.H. ۱۹۹۸. ...
 • Barnes, T.A. & Van Lear, D.H. ۱۹۹۸. Prescribed fire effects ...
 • Bond, W.J. & Keeley, J.E. ۲۰۰۵. Fire as a global ...
 • Brooks, M., Ostoja, S. & Klinger, R. ۲۰۱۳. Fire effects ...
 • Capitanio, R. & Carcaillet, C. ۲۰۰۸. Post-fire Mediterranean vegetation dynamics ...
 • Fattahi, B. & Tahmasebi, A. ۲۰۱۰. Fire influence on vegetation ...
 • Ghorbani, J., Safaeian, N. & Tamartash, R. ۲۰۱۱. Vegetation changes ...
 • Galatowitsch S. ۲۰۰۸. Seedling establishment in restored ecosystems. In Leck., ...
 • Grime J.P., Mason G., Curtis A.V., Rod man J., Band ...
 • Guevara, J.C., Stasi, C.R., Wuilloud, C.F. & Estevez, O.R. ۱۹۹۹. ...
 • Hammer, Ø. ۱۹۹۹-۲۰۱۸. Manual of Past version ۳.۱۹. Natural History ...
 • Hamzehee, B. ۲۰۱۹. Investigation of fire effects on soil seed ...
 • Hamzeh'ee, B. & Jalili, A. ۲۰۱۸. The importance of Poaceae ...
 • Jamshidi Bakhtar, A., Marvie Mohadjer, R.M., Sagheb-Talebi, K. Namiranian, M. ...
 • Javadi, S.A. & Mamoon, Z. ۲۰۱۱. Natural burning effects on ...
 • Kalkhan, M.A., Stafford, E. & Stohlgren, T. ۲۰۰۷. Rapid plant ...
 • Keeley, J.E. & Keeley, S.C. ۱۹۸۱. Post-fire regeneration of southern ...
 • Khalilpoor, M., Jalilvand, H., pourmajidian, M. & Hojati, S.M. ۲۰۱۳. ...
 • Koutsias, N. & Karteris, M. ۲۰۰۰. Burned areas mapping using ...
 • Kwiatkowska-Falińska, A., Jankowska-Błaszczuk, M. & Jaroszewicz, B. ۲۰۱۴. Post-fire changes ...
 • Maringera, J., Wohlgemuth, T., Nef, C., Pezzatti, G.B. & Conedera, ...
 • Metlen, K. L. & Fiedler, C. E. ۲۰۰۵. Restoration treatment ...
 • Moradi, B., Ravanbakhsh, H., Moshki, A. & Shabanian, N. ۲۰۱۶. ...
 • Mazraeh, M., Habashi, H., Kavousi, M. & Shafiei, A. ۲۰۱۱. ...
 • Moreira, F., Delgado, A., Ferreira, S., Borralho, R., Oliveira, N., ...
 • Ortmann, J., Beran, D.D., Masters, R.A. & Stubbendieck, J.L. ۲۰۰۸. ...
 • Rafiee, F., Ejtahadi, H. & Jankju, M. ۲۰۱۵. Study of ...
 • Ravanbakhsh, H., Hamzeh'ee, B., Etemad, V., Marvie Mohadjer, M.R. & ...
 • Rechinger, K.H. (ed.). ۱۹۶۳-۲۰۱۵. Flora Iranica, vols. ۱-۱۷۴. Akademische Druck- ...
 • Sanghoon, C., Woen, K. & Che, S. ۱۹۹۷. Comparison of ...
 • Shahlai, A., Javadi, S.A., Saedi, K. & Afaridegan, A. ۲۰۱۲. ...
 • Shokri, M., Safayian, N., & Atrakchali, A. ۲۰۰۱. Fire effect ...
 • Talai Tabar, S.M., Tataeian, M.R. & Tamartash, R. ۲۰۱۷. The ...
 • Zohary, M. ۱۹۷۳. Geobotanical fundations of the Middle East. vols. ...
 • نمایش کامل مراجع