نقش رسانه ها در تغییرات اجتماعی و فرهنگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESCSSCONG02_051

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

این مقاله مروری نقش بسیار مهم رسانه ها در تغییرات اجتماعی و فرهنگی را بررسی می کند. رسانه ها به عنوان پلتفرم های قدرتمند ارتباطی و اطلاع رسانی تاثیرات چشمگیری بر زندگی ما دارند و ابزاری برای شکل دهی به اولویت ها و انتقال ارزش ها و ایده ها به جامعه به شمار می آیند. در این مقاله، ابتدا تاثیر رسانه ها در تعیین مسائل اجتماعی و ترویج ارزش ها و ایده ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، نقش رسانه ها در تغییر فرهنگ و انتقال اطلاعات و دانش مورد توجه قرار می گیرد.در ادامه، تاثیر رسانه ها در تغییر عادات و رفتارها و حفظ یا تغییر مقادیر فرهنگی توضیح داده می شود. همچنین، اهمیت رسانه ها در انتقال اخبار و ترویج دانش به جامعه بررسی می شود. با توجه به تحولات جدید، نقش رسانه ها در تغییرات اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. به طور خاص، تاثیر تکنولوژی های نوین و فرصت های تعامل مردمی بر جامعه مورد توجه قرار می گیرند.این مقاله به تاکید بر اهمیت فهم درست و هوشمندانه نقش رسانه ها در تغییرات اجتماعی و فرهنگی می پردازد. پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آینده در این حوزه ارائه می شود.

Authors

نرجس گلشن

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،ایران

احسان نگینی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،ایران

فاطمه شمس

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،ایران