CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی سیستم خبره فازی به منظور استخدام کارکنان فناوری اطلاعات

عنوان مقاله: طراحی سیستم خبره فازی به منظور استخدام کارکنان فناوری اطلاعات
شناسه ملی مقاله: JR_ORMR-2-2_005
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا رزمی - عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا
آمنه خدیور - عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا
سارا آقابابایی - مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
چکیده قرار دادن نیروهای مرتبط با فناوری اطلاعات در جایگاه شغلی مناسب، با توجه به توانایی ها و دانش آنها، مسئله ای است که هرچند در اهمیت آن هیچ شکی نیست، اما دشوار پنداشتن و یا عدم توانایی در پرداختن به آن باعث تصمیم گیری های سطحی، غیر علمی و بدون برنامه ریزی در این امر شده است. آنچه در این میان اهمیت فوق العاده ای دارد، تعداد زیاد و تنوع شاخص های تاثیرگذار در استخدام کارکنان فناوری اطلاعات است، هم چنان که ماهیت کیفی، مبهم و فازی آنها تصمیم گیری درباره استخدام فرد را با مشکل روبه رو می سازد. در این مقاله پس از جمع آوری موارد مهم در ارزیابی گروه های شغلی هشت گانه فناوری اطلاعات، با نظرسنجی از خبرگان امر، به تعیین میزان لازم برای هر یک از مهارت ها در گروه های شغلی گوناگون در زمینه فناوری اطلاعات به شیوه دلفی فازی پرداخته شد و سپس سیستم خبره فازی استخدام طراحی شد که ورودی های آن امتیاز فرد در هر یک از مهارت ها و خروجی آن نمره نهایی فرد برای استخدام در آن گروه شغلی می باشد. یافته های این پژوهش را می توان در تصمیم گیری مدیران در امر استخدام کارکنان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی هدف مند آموزشی آنها برای گروه های شغلی فناوری اطلاعات به کار گرفت.

کلمات کلیدی:
Key words: Selection, General Skills, IT Personnal, Fuzzy Delphi, Fuzzy Expert system, واژه های کلیدی: استخدام, مهارت های عمومی, کارکنان فناوری اطلاعات, دلفی فازی, سیستم خبره فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1835633/