سیستم کاری عملکرد بالا و کارآفرینی سازمانی: بررسی نقش قدرت سیستم منابع انسانی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORMR-5-4_009

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

صاحب نظران معتقدند سیستم منابع انسانی به دلیل ناملموس بودن و پیچیدگی های خود می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و بدون جایگزین موجب کسب مزیت رقابتی شود اما تحقیقاتی که این موضوع را به طور تجربی اثبات کنند،  بسیار اندک هستند. در این راستا پژوهش حاضر ضمن بررسی رابطه بین سیستم کاری عملکرد بالا و کارآفرینی سازمانی، نقش تعدیل کننده قدرت سیستم منابع انسانی را در این رابطه مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد نیاز این تحقیق از ۲۴۲ نفر از کارکنان دانشی پنج شرکت برتر تولیدکننده فرآورده های لبنی در استان مازندران گردآوری شد. روایی سازه به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ابزار گردآوری داده ها به وسیله آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق با رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و کنی آزمون شدند. براساس یافته های این پژوهش، سیستم کاری عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار می گذارد. نتایج همچنین نشان می دهد که قدرت سیستم منابع انسانی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق را تعدیل می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد توجه به طور صرف  به محتوای سیستم منابع انسانی کافی نیست بلکه سیستم منابع انسانی باید از قدرت کافی برخوردار باشد تا یک سازمان را از سازمان های دیگر متمایز سازد و موجب کسب مزیت رقابتی شود.

Keywords:

High Performance Work System , Organizational Entrepreneurship , HR System's Strength , سیستم کاری عملکرد بالا , کارآفرینی سازمانی , قدرت سیستم منابع انسانی

Authors

اسداله گنجعلی

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

سعید رضایی

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Wei L.Q. (۲۰۱۳) "The impact of human resource management practices ...
 • Patel P. G., Gonklin B. (۲۰۱۰) "Perceived labor productivity in ...
 • Zanko M., Badham R., Couchman P., Schubert M. (۲۰۰۸) "Innovation ...
 • Kehoe R. R., Wright P. M. (۲۰۱۳) "The impact of ...
 • Koster F. (۲۰۱۱) "Able, willing, and knowing: The effects of ...
 • Barney J. B. (۲۰۰۱) "Is the resource-based “view” a useful ...
 • Colbert B. (۲۰۰۴) "The complex resource-based view: Implications for theory ...
 • Zhang Z., Jia M. (۲۰۱۰) "Using social exchange theory to ...
 • Nishii L.H., Lepak D.P. Schneider B. (۲۰۰۸) "Employee attributions of ...
 • Bowen D., Ostroff C. (۲۰۰۴) "Understanding HRM – performance linkages: ...
 • Delmotte J., De Winne S., Sels L. (۲۰۱۲) "Toward an ...
 • Lepak D. P., Snell S. A. (۲۰۰۲) "Examining the human ...
 • Takeuchi R., Chen G., Lepak D.P. (۲۰۰۹) "Through the looking ...
 • Chuang C.H., Liao H. (۲۰۱۰) "Strategic human resource management in ...
 • Iverson R.D., Zatzick C.D. (۲۰۱۱) "The effects of downsizing on ...
 • Messersmith J.G., Guthrie J.P. (۲۰۱۰) "High performance work systems in ...
 • Zacharatos A., Barling J., Iverson R. D. (۲۰۰۵)" High performance ...
 • Jackson S.E., Schuler R.S., Jiang K. (۲۰۱۴), "An aspirational framework ...
 • Messersmith J.G., Patel, P.C., Lepak, D.P., Williams J.S.G. (۲۰۱۱) " ...
 • Hayton J. C., Kelley D. J. (۲۰۰۶)"A competency based framework ...
 • Schmelter R., Mauer R., Borsch C., Brettel M. (۲۰۱۰) "Boosting ...
 • Zahra, S. A., Neubaum, D. O., Huse M. (۲۰۰۰) "Entrepreneurship ...
 • Hayton J. C. (۲۰۰۵) "Promoting corporate entrepreneurship through human resource ...
 • Wong A., D. Tjosvold, C Liu (۲۰۰۹) "Innovation by teams ...
 • Perdomo-Ortiz J., Gonzalez-Benito J., Galende J. (۲۰۰۹) "An analysis of ...
 • Laursen K., Foss N. J. (۲۰۰۳) "New HRM practices, complementarities, ...
 • Wei L.Q., Lau C.M. (۲۰۱۰) "High performance work systems and ...
 • Lepak D. P., Takeuchi R., Snell S. A. (۲۰۰۳)"Employment flexibility ...
 • Amabile T. M. (۱۹۹۶) Creativity in Context: Update to the ...
 • Crawford E. R., Le Pine J. A., Rich B. L. ...
 • Rees C., Alfes K., Gatenby M. (۲۰۱۳) "Employee voice and ...
 • Patel P.C., Messersmith, J.G., Lepak D.P. (۲۰۱۳) "Walking the tightrope: ...
 • Morris M. G., Kuratko D. F., Covin J. G. (۲۰۰۸) ...
 • Covin, J. G. & Slevin, D. P. (۱۹۸۹), Strategic management ...
 • Ndubisi N.O., Iftikhar K. (۲۰۱۲) "Relationship between entrepreneurship, innovation and ...
 • Baron R.M., Kenny D.A. (۱۹۸۶) "The moderator-mediator distinction in social ...
 • Warner R. M. (۲۰۰۸) Applied Statistics: From bivariate through multivariate ...
 • Wei L.Q. (۲۰۱۳) "The impact of human resource management practices ...
 • Patel P. G., Gonklin B. (۲۰۱۰) "Perceived labor productivity in ...
 • Zanko M., Badham R., Couchman P., Schubert M. (۲۰۰۸) "Innovation ...
 • Kehoe R. R., Wright P. M. (۲۰۱۳) "The impact of ...
 • Koster F. (۲۰۱۱) "Able, willing, and knowing: The effects of ...
 • Barney J. B. (۲۰۰۱) "Is the resource-based “view” a useful ...
 • Colbert B. (۲۰۰۴) "The complex resource-based view: Implications for theory ...
 • Zhang Z., Jia M. (۲۰۱۰) "Using social exchange theory to ...
 • Nishii L.H., Lepak D.P. Schneider B. (۲۰۰۸) "Employee attributions of ...
 • Bowen D., Ostroff C. (۲۰۰۴) "Understanding HRM – performance linkages: ...
 • Delmotte J., De Winne S., Sels L. (۲۰۱۲) "Toward an ...
 • Lepak D. P., Snell S. A. (۲۰۰۲) "Examining the human ...
 • Takeuchi R., Chen G., Lepak D.P. (۲۰۰۹) "Through the looking ...
 • Chuang C.H., Liao H. (۲۰۱۰) "Strategic human resource management in ...
 • Iverson R.D., Zatzick C.D. (۲۰۱۱) "The effects of downsizing on ...
 • Messersmith J.G., Guthrie J.P. (۲۰۱۰) "High performance work systems in ...
 • Zacharatos A., Barling J., Iverson R. D. (۲۰۰۵)" High performance ...
 • Jackson S.E., Schuler R.S., Jiang K. (۲۰۱۴), "An aspirational framework ...
 • Messersmith J.G., Patel, P.C., Lepak, D.P., Williams J.S.G. (۲۰۱۱) " ...
 • Hayton J. C., Kelley D. J. (۲۰۰۶)"A competency based framework ...
 • Schmelter R., Mauer R., Borsch C., Brettel M. (۲۰۱۰) "Boosting ...
 • Zahra, S. A., Neubaum, D. O., Huse M. (۲۰۰۰) "Entrepreneurship ...
 • Hayton J. C. (۲۰۰۵) "Promoting corporate entrepreneurship through human resource ...
 • Wong A., D. Tjosvold, C Liu (۲۰۰۹) "Innovation by teams ...
 • Perdomo-Ortiz J., Gonzalez-Benito J., Galende J. (۲۰۰۹) "An analysis of ...
 • Laursen K., Foss N. J. (۲۰۰۳) "New HRM practices, complementarities, ...
 • Wei L.Q., Lau C.M. (۲۰۱۰) "High performance work systems and ...
 • Lepak D. P., Takeuchi R., Snell S. A. (۲۰۰۳)"Employment flexibility ...
 • Amabile T. M. (۱۹۹۶) Creativity in Context: Update to the ...
 • Crawford E. R., Le Pine J. A., Rich B. L. ...
 • Rees C., Alfes K., Gatenby M. (۲۰۱۳) "Employee voice and ...
 • Patel P.C., Messersmith, J.G., Lepak D.P. (۲۰۱۳) "Walking the tightrope: ...
 • Morris M. G., Kuratko D. F., Covin J. G. (۲۰۰۸) ...
 • Covin, J. G. & Slevin, D. P. (۱۹۸۹), Strategic management ...
 • Ndubisi N.O., Iftikhar K. (۲۰۱۲) "Relationship between entrepreneurship, innovation and ...
 • Baron R.M., Kenny D.A. (۱۹۸۶) "The moderator-mediator distinction in social ...
 • Warner R. M. (۲۰۰۸) Applied Statistics: From bivariate through multivariate ...
 • نمایش کامل مراجع