دامنه وسیع یک سوء برداشت: محاکات ناخودآگاه در تک گویی درونی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LCQFN-9-33_002

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

در تعدادی از مقالات علمی - پژوهشی فارسی در سال های اخیر، به انعکاس محتویات ناخودآگاه شخصیت در تک گویی درونی و روایت جریان سیال ذهن اشاره شده است. اما دانش روان شناسی به ما آموخته است که محتویات ضمیر ناخودآگاه ماهیتی غیرزبانی، مبهم و پنهان دارند و به دلیل مقاومت بخش آگاه روان انسان، راهی برای آگاهانه شدن ندارند و فقط شاید کسانی همچون روان کاو یا روان درمانگر بتوانند از طریق واسطه هایی مانند رویا، هیپنوتیزم، حالت خلسه یا تظاهرات روان پریشانه آن ها را استنباط کنند. از آنجا این که ادعا اغلب به مقالات و کتاب های فارسی محدود می شود، مقاله حاضر با بررسی انتقادی این مقالات و منابع آن ها به این نتیجه رسیده است که این اشتباه گاهی ناشی از فقدان تسلط کافی بر مباحث نظری و گاهی نتیجه استناد به منابع کم اعتبار و دست دوم است. براساس منابع معتبر و اصیلی که مبانی نظری داستان نویسی جریان سیال ذهن را بیان کرده اند، ادعای محاکات ضمیر ناخودآگاه در این شیوه داستان نویسی- برخلاف برخی داستان های روان شناختی و آثار سوررئالیستی- نادرست و غیرعلمی است.

Authors

حسین بیات

استادیار دانشگاه خوارزمی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغری، جواد (۱۳۸۷). «نگاهی تحلیلی به تکنیک روایی سیلان ذهن». ...
 • ال. گورین، ویلفرد و دیگران (۱۳۷۰). راهنمای رویکردهای نقد ادبی. ...
 • ایدل، لئون (۱۳۶۷). قصه روان شناختی نو. ترجمه ناهید سرمد. ...
 • بیات، حسین (۱۳۸۷). داستان نویسی جریان سیال ذهن. تهران: علمی ...
 • (۱۳۹۴). «خطاهای رایج در شناخت شیوه جریان سیال ذهن». فصلنامه ...
 • بیگزبی، سی.و. ای. (۱۳۷۵). دادا و سوررئالیسم. ترجمه حسن افشار. ...
 • حری، ابوالفضل (۱۳۹۰). «وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن ...
 • حسینی، صالح (۱۳۶۶). «جریان سیال ذهن». مجله مفید. ش۱۰. صص۳۰-۳۲.. ...
 • دری، نجمه و دیگران (۱۳۹۲). «نمود ویژگی های جریان سیال ...
 • دلاشو، م. لوفلر (۱۳۶۶). زبان رمزی قصه های پری وار. ...
 • دیپل، الیزابت (۱۳۸۹). پیرنگ. ترجمه مسعود جعفری. تهران: نشر مرکز.. ...
 • شوارتس، سنفورد (۱۳۸۲). هانری برگسون. ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: ماهی.. ...
 • شاریه، ژان پل (۱۳۷۰). فروید، ناخودآگاه و روان کاوی. ترجمه ...
 • شمیسا، سیروس (۱۳۷۰). انواع ادبی. تهران: باغ آینه.. ...
 • فروید، زیگموند (۱۳۸۲). «رئوس نظریه روان کاوی». ترجمه حسین پاینده. ...
 • فلکی، محمود (۱۳۸۲). روایت داستان؛ تئوری های پایه ای داستان ...
 • مرتضایی، سیدجواد (۱۳۹۳). «از توارد تا سرقت ادبی». مجله فنون ...
 • Abrams, M.H. (۱۹۷۱). A Glossary of Literary Terms. New York: ...
 • Asghari, J. (۲۰۰۸). "Negāhi Tahlili be Teknik-e Ravāii-e Sayalān-e Zehn". ...
 • Bayāt, H. (۲۰۰۸). Dāstānnevisi-ye Jarayān-e Sayyāl-e Zehn. Tehran: 'Elmi-Farhangi. [in ...
 • ________ (۲۰۱۵). "Khatāhā-ye Rāyej dar Shenākht-e Shive-ye Jarayān-e Sayyāl-e Zehn". ...
 • Bigsby, C.W.E. (۱۹۹۶). Dādā va Surreālism. H. Afshār. Tehran: Markaz ...
 • Charrier, J.P. (۱۹۹۱). Feroid, Nākhodāgah va Ravānkāvi. S.A. Mohaddes (Trasn.). ...
 • Delachaux, M.L. (۱۹۸۷). The Symbolic Language of Fairy Tales. J. ...
 • Dipple, E. (۲۰۱۰). Peyrang. Mas'ud Ja'fari (Trans.). Tehran: Markaz Publication. ...
 • Dobie, A.B. (۱۹۷۱). "Early Stream of Consciousness Writing: Great Expectations". ...
 • Dorri, N. et. al (۲۰۱۲). "Nemood-e vijegihāye jarayān-e sayyāl-e zehn ...
 • Edel, L. (۱۹۸۸). Qesse-ye RavānshenākhtI-ye now. N. Sarmad (Trans.). Tehran: ...
 • Falaki, M. (۲۰۰۳). Ravāyat-e Dāstān: Teorihā-ye Pāyei-ye Dāstānnevisi. Tehran: Bāztābnegār. ...
 • Horri, A. (۲۰۱۰). "Vojuh-e Bāznamāyi-e Goftemān-e Ravāyi: Jarayān-e Sayyāl-e Zehn ...
 • Hosseyni, S. (۱۹۸۷). "Jarayān-e Sayyāl-e Zehn". Mofid. No. ۱۰. pp. ...
 • Freud, S. (۲۰۰۳). "Ro'us-e Nazariye-ye Ravānkāvi". H. Pāyande (Trans.). Arghanun. ...
 • Humphrey, R. (۱۹۵۹). Stream of Consciousness in the Modern Novel. ...
 • James, W. (۱۸۹۰). The Principles of Psychology. ۲ Vols. New ...
 • Joyce, J. (۱۹۶۱). Ulysses. Modern Library Edition. New York: Random ...
 • L. Guerin, W. et al. (۱۹۹۱). Rāhnemā-ye Ruykardhā-ye Naqd-e Adabi. ...
 • Mortez’yi, S.J. (۲۰۱۴). "Az Tavārod tā Serghat-e Adabi". Fonun- e ...
 • Shamis’, S. (۱۹۹۱). Anvā'e Adabi. Tehran: Bāghe Ayeneh. [in Persian.. ...
 • Schwartz, S. (۲۰۰۳). Henri Bergson. Kh. Deyhimi (Trans.). Tehran: M’hi. ...
 • اصغری، جواد (۱۳۸۷). «نگاهی تحلیلی به تکنیک روایی سیلان ذهن». ...
 • ال. گورین، ویلفرد و دیگران (۱۳۷۰). راهنمای رویکردهای نقد ادبی. ...
 • ایدل، لئون (۱۳۶۷). قصه روان شناختی نو. ترجمه ناهید سرمد. ...
 • بیات، حسین (۱۳۸۷). داستان نویسی جریان سیال ذهن. تهران: علمی ...
 • (۱۳۹۴). «خطاهای رایج در شناخت شیوه جریان سیال ذهن». فصلنامه ...
 • بیگزبی، سی.و. ای. (۱۳۷۵). دادا و سوررئالیسم. ترجمه حسن افشار. ...
 • حری، ابوالفضل (۱۳۹۰). «وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن ...
 • حسینی، صالح (۱۳۶۶). «جریان سیال ذهن». مجله مفید. ش۱۰. صص۳۰-۳۲.. ...
 • دری، نجمه و دیگران (۱۳۹۲). «نمود ویژگی های جریان سیال ...
 • دلاشو، م. لوفلر (۱۳۶۶). زبان رمزی قصه های پری وار. ...
 • دیپل، الیزابت (۱۳۸۹). پیرنگ. ترجمه مسعود جعفری. تهران: نشر مرکز.. ...
 • شوارتس، سنفورد (۱۳۸۲). هانری برگسون. ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: ماهی.. ...
 • شاریه، ژان پل (۱۳۷۰). فروید، ناخودآگاه و روان کاوی. ترجمه ...
 • شمیسا، سیروس (۱۳۷۰). انواع ادبی. تهران: باغ آینه.. ...
 • فروید، زیگموند (۱۳۸۲). «رئوس نظریه روان کاوی». ترجمه حسین پاینده. ...
 • فلکی، محمود (۱۳۸۲). روایت داستان؛ تئوری های پایه ای داستان ...
 • مرتضایی، سیدجواد (۱۳۹۳). «از توارد تا سرقت ادبی». مجله فنون ...
 • Abrams, M.H. (۱۹۷۱). A Glossary of Literary Terms. New York: ...
 • Asghari, J. (۲۰۰۸). "Negāhi Tahlili be Teknik-e Ravāii-e Sayalān-e Zehn". ...
 • Bayāt, H. (۲۰۰۸). Dāstānnevisi-ye Jarayān-e Sayyāl-e Zehn. Tehran: 'Elmi-Farhangi. [in ...
 • ________ (۲۰۱۵). "Khatāhā-ye Rāyej dar Shenākht-e Shive-ye Jarayān-e Sayyāl-e Zehn". ...
 • Bigsby, C.W.E. (۱۹۹۶). Dādā va Surreālism. H. Afshār. Tehran: Markaz ...
 • Charrier, J.P. (۱۹۹۱). Feroid, Nākhodāgah va Ravānkāvi. S.A. Mohaddes (Trasn.). ...
 • Delachaux, M.L. (۱۹۸۷). The Symbolic Language of Fairy Tales. J. ...
 • Dipple, E. (۲۰۱۰). Peyrang. Mas'ud Ja'fari (Trans.). Tehran: Markaz Publication. ...
 • Dobie, A.B. (۱۹۷۱). "Early Stream of Consciousness Writing: Great Expectations". ...
 • Dorri, N. et. al (۲۰۱۲). "Nemood-e vijegihāye jarayān-e sayyāl-e zehn ...
 • Edel, L. (۱۹۸۸). Qesse-ye RavānshenākhtI-ye now. N. Sarmad (Trans.). Tehran: ...
 • Falaki, M. (۲۰۰۳). Ravāyat-e Dāstān: Teorihā-ye Pāyei-ye Dāstānnevisi. Tehran: Bāztābnegār. ...
 • Horri, A. (۲۰۱۰). "Vojuh-e Bāznamāyi-e Goftemān-e Ravāyi: Jarayān-e Sayyāl-e Zehn ...
 • Hosseyni, S. (۱۹۸۷). "Jarayān-e Sayyāl-e Zehn". Mofid. No. ۱۰. pp. ...
 • Freud, S. (۲۰۰۳). "Ro'us-e Nazariye-ye Ravānkāvi". H. Pāyande (Trans.). Arghanun. ...
 • Humphrey, R. (۱۹۵۹). Stream of Consciousness in the Modern Novel. ...
 • James, W. (۱۸۹۰). The Principles of Psychology. ۲ Vols. New ...
 • Joyce, J. (۱۹۶۱). Ulysses. Modern Library Edition. New York: Random ...
 • L. Guerin, W. et al. (۱۹۹۱). Rāhnemā-ye Ruykardhā-ye Naqd-e Adabi. ...
 • Mortez’yi, S.J. (۲۰۱۴). "Az Tavārod tā Serghat-e Adabi". Fonun- e ...
 • Shamis’, S. (۱۹۹۱). Anvā'e Adabi. Tehran: Bāghe Ayeneh. [in Persian.. ...
 • Schwartz, S. (۲۰۰۳). Henri Bergson. Kh. Deyhimi (Trans.). Tehran: M’hi. ...
 • نمایش کامل مراجع