تناقض در مفهوم استرس :چگونه استرس می تواند برای یادگیری مفید باشد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE06_207

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

این مقاله قصد دارد تا درباره این باور اشتباه که استرس همیشه برای یادگیری مضر است تحقیق و بررسی به عمل آورد . اصطلاح استرس به صورت مصطلح و عام مترادف با اصطلاح دیسترس یا همان استرس منفی در نظر گرفته شده است . این مقاله یک رویکرد جدیدی را مدنظر قرار داده است تا دیدگاهی را که استرس را اهریمن جلوه می دهد را رد کند . در اینکه می بایست از دیسترس یا استرس منفی دوری کرد بحثی نیست اما می بایست حساب استرس منفی را از حساب استرس مثبت جدا کرد . این مقاله این گونه فرض می کند که استرس مثبت باعث رشد و توسعه یادگیری می شود . در این پژوهش تاکید بر اصطلاح کمتر اشاره شده یوسترس یا همان استرس خوب است که در مقابل اصطلاحی که برای همگان بیشتر آشناست که همان دیسترس است می باشد . و سپس به این اشاره می شود که ارتباط منفی و تصور بد درباره استرس مضر است مثلا ترس ازاسترس و تصور از اینکه استرس ، منتج به نتایج و پیامد بد میشود ممکن است این تصور و پیش فرض ، خود عملکرد فرد تاثیر داشته باشد .تاثیر استرس بر یادگیری باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد . در این پژوهش یک فرضیه درباره این است که چگونه میشود عامل استرس زا را به عنوان یک عامل تعدیلگری که ایجاد چالش می کند و به یادگیری کمک می کند ملاحظه کنیم و یا یک تعدیل گری که مانع تمرکز می شود و از یادگیری جلوگیری می کند در نظر بگیریم .

Authors

سیده محدثه هاشمی

-دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مرتضی عطائی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر