تاثیر ارتباط کلامی و غیرکلامی معلم بر یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_388

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

Abstract:

هدف این تحقیق تاثیر ارتباط کلامی و غیرکلامی معلم بر یادگیری دانش آموزان بود. نتایج تحقیق، ارتباط کلامی تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری دانش آموزان دارد. ارتباط کلامی و غیرکلامی هر دو با هم تاثیر بسزایی بر پیشرفت دانش آموزان دارد. بر اساس نتیجه تحقیق که نقش مهم ارتباط کلامی و ارتباط غیرکلامی را در فرآیند یاددهی و یادگیری نشان میدهد، معلمان برای انتقال موفقیتآمیز مطالب آموزشی به دانشآموزان نیازمند حفظ و توسعه ارتباطات موثر هستند. یک جایگزین برای توسعه آن، ترکیبی از استفاده از ارتباطات کلامی و غیرکلامی است.

Authors

حمزه خورشیدی جرجندی

کارشناسی آموزش علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم