رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REFA-16-61_007

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1402

Abstract:

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تامین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالبا توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل موثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می­کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال ۱۹۹۶ میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره ۱۲ ساله ۲۰۱۰-۱۹۹۹ با استفاده از نرم افزار Eviews۸ انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(۲۰۰۴)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تاثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تاثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مولفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مولفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث:    هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۶تا۲۰۱۰ با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا مناسب نیست، در انتها پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت این کشورها ارائه می شود. عملکرد بلندمدت حکمرانی خوب در عادلانه شدن توزیع درآمد و کاهش نابرابری حائز اهمیت است. با توجه به سطح بالای نابرابریها در کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای جنوب غرب آسیا پیشنهاد می شود سیاستمداران و مدیران اقتصادی در این کشورها، جهت کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی، توجه بیشتری به شاخصهای حکمرانی خوب داشته باشند.

Authors

Mohamad khosroabad

دانشگاه آزاد واحد سبزوار

Mohsen Zayanderoody

دانشگاه آزاد واحد کرمان

Alireza Shakibaee

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Akram, Z. Wajid, S. & Sarwar, M. T. (۲۰۱۱). Impact ...
 • Akcay, S. (۲۰۰۶). Corruption and Human Development. Cato Journal, ۲۶, ...
 • Coase, R. (۱۹۳۷). The nature of the firm. Economica ۴(۱۶), ...
 • Cooray, A, V. (۲۰۰۹). Government expenditure, goverence and economic growth. ...
 • Gani,Azmet&Ducan,Ron,(۲۰۰۴)”Fijis goverance index”,Australian national university and the university of the ...
 • Houeninvo, G. H. (۲۰۱۴). Does good governance improve public health ...
 • Kaufmann, D. , Kraay, A. & Mastruzzi, M. (۲۰۱۰). The ...
 • Kar, S. & Saha, S. (۲۰۱۲). Corruption, Shadow Economy and ...
 • Knack, S. (۱۹۹۹). Goverance and Employment. Employment and Training papers, ...
 • Knack, S. & Philip, K. (۱۹۹۵). Institutions and economic performance: ...
 • North, D. C. (۱۹۹۰). Institutions, institutional change and economic performance. ...
 • Sumarto, S. , Suryahadi, A. & Arifianto, A. (۲۰۰۴). Governance ...
 • Shafique, S. & Haq, R. (۲۰۰۶). Governance and Income Inequality. ...
 • Uddin, A. (۲۰۱۰). Impact of good goverance on development in ...
 • Virmanim, A. , Sahu, S. & Tanwar, S. ( ۲۰۰۶). ...
 • World Bank (۲۰۰۳). Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming ...
 • Williamson, O. (۱۹۸۵). The economic institutions of capitalism. New York: ...
 • Zhang, X. , & Shenggen, F. , Linxiu, Z. & ...
 • بشیری، ع. و شقاقی شهری، و. (۱۳۹۰). حکمرانی خوب، فساد ...
 • برادران شرکاء، ح. و ملک الساداتی، س. (۱۳۸۷). حکمرانی خوب، ...
 • تودارو، م. (۱۳۸۷). توسعهیافتگی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی، ...
 • رزمی، س. م. ج. ، شهرکی، س. و وکلایی، م. ...
 • سامتی، م. ، رنجبر، ه. و محسنی، ف. (۱۳۹۰). تحلیل ...
 • شاهآبادی، ا. ، نیلفروشان، ن. و خالقی، م. (۱۳۹۲). تاثیر ...
 • صباغکرمانی، م. و باسخا، م. (۱۳۸۸). نقش حکمرانی خوب در ...
 • کمیجانی، ا. و سلاطین، پ. (۱۳۸۷). تاثیر حکمرانی خوب بر ...
 • کمیجانی، ا. و سلاطین، پ. (۱۳۸۹). بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی ...
 • میدری، ا. و خیرخواهان، ج. (۱۳۸۳). حکمرانی خوب بنیان توسعه. ...
 • میدری، ا. (۱۳۸۵). مقدمهای بر نظریه حکمرانی خوب. فصلنامه رفاه ...
 • مهرارا، م. و اسدیان، ز. (۱۳۸۸). تاثیر حکمرانی خوب بر ...
 • نادری، م. م. (۱۳۹۰). حکمرانی خوب، معرفی و نقد اجمالی. ...
 • ندیری، م. و محمدی، ت. (۱۳۹۰). بررسی تاثیر ساختارهای نهادی ...
 • نمایش کامل مراجع