ویژگی های «جامعه سالم» بر اساس تجارب و ادراکات شهروندان تهرانی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REFA-15-56_012

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1402

Abstract:

مقدمه: به دلیل اهمیت موضوع سلامت اجتماعی و ضرورت دستیابی به شاخصها ی آن، پژوهشها ی متعددی در جهان صورت گرفته است که تعاریف موجود معمولا براساس نظر متخصصین تبیین شده و کمتر به تجارب مردم عادی توجه شده و گاه از آن غفلت شده است. بنا به این ضرورت، مطالعه حاضر در پی صورت بندی تعریفی از سلامت اجتماعی براساس تجارب و ادراکات مردم است. روش: با برگزاری ۳ جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور ۲۲ نفر از شهروندان ساکن تهران همچنین با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگیها و ابعاد جامعه سالم استخراج شد. یافته ها : مطالعه حاضر، براساس تجارب و ادراکات شهروندان تهرانی، ۱۴ ویژگی ذیل را برای جامعه سالم شناسایی و تبیین کرده است: انجام مناسب تکالیف توسط حکومت (در حوزه برنامه ریزی، رفاه اجتماعی، برقراری آزادیها ی دموکراتیک، حوزه قوانین و عدالت قضایی، شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، برقراری امنیت اجتماعی)، سلامت ذهنی، روانی و معنوی، فرهنگ و ارزشها ی اجتماعی، خانواده سالم، پایین بودن مشکلات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت اقتصادی، سلامت نظام آموزش و پرورش، نشاط اجتماعی، محیط زیست سالم، امنیت سیاسی، بی طرفی حکومت در برابر عقاید مردم، سلامت جسمی و امنیت غذایی. بحث: بخشی از تجارب و ادراکات مردم به عنوان ویژگیها ی جامعه سالم، اشتراکاتی با تجارب سایر کشورها دارد از جمله سلامت ذهنی، روانی و معنوی، محیط زیست سالم، سلامت جسمی، امنیت غذایی، سرمایه اجتماعی، پایین بودن مشکلات اجتماعی. اما تعدادی از مشخصات، ویژه جامعه ماست از جمله انجام مناسب تکالیف توسط حکومت (آزادیها ی دموکراتیک، عدالت قضایی، شایسته سالاری)، سلامت نظام آموزش و پرورش و بی طرفی حکومت در برابر عقاید مردم.

Authors

Fariba Derakhshannia

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

Hassan Rafiey

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

Hamidreza Khankeh

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

Mostafa Eghlima

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

Mehdi Rahgozar

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adler,P.A & Adler,P.(۱۹۹۸).Observational techniques. In: Denzin, N. K. & Lincoln, ...
 • Baxter,L.A.(۱۹۹۱).Content analysis. In: Montgomery, B.M. & Duch, S. (Eds.). Studying ...
 • Beader,E.(۲۰۰۵).Index of Healthy Community. A collection of Papers, Canadian Population ...
 • Bordieu,P.(۱۹۸۶).The forms of capital, in Handbook of Theory & Research ...
 • Boyce,W.(۲۰۰۵).Community –Level Social Indicators of youth-Healthy Communities. A collection of ...
 • Colorado Index (۲۰۰۱).Underatanding & Tracking Quality of Life. Colorado Center ...
 • Coleman,J. (۱۹۹۳).Social capital in the creation of human capital. American ...
 • Colman,R.(۲۰۰۵).Indicators for a Healthy Community. A collection of Papers, Canadian ...
 • Eisen,S.N.et al.(۱۹۹۴).The Revised Behavioral Symptom Identification Scale , in the ...
 • Given, Lisa M. (۲۰۰۸).The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Method. ...
 • Graneheim,U.H. & Lundman,B. (۲۰۰۴).Qualitative content analysis in nursing research: Nurse ...
 • Henderson,N.R.,(۲۰۰۹).Managing Moderator Stress: Take a Deep Breath. You Can Do ...
 • Kovach,C.R.,(۱۹۹۱).Content analysis of reminiscences of elderly women. Research in Nursing ...
 • Kripendorff. K.,(۱۹۸۰).Content Analysis. An Introduction to its Methodology. London: Sage ...
 • Lichstein,P.R.& Young,G.(۱۹۹۶).My most meaningful patient. Reflective learning on a general ...
 • Lincoln,Y. S. & Guba,E. G.(۱۹۸۵).Naturalistic Inquiry. London: Sage Publication.. ...
 • Manitoba’s Spiritual Health Care Strategic Plan (۲۰۱۲). Health & Human ...
 • Mueller,P.S.,Plevak,D.J.&Rummans,T.A.(۲۰۰۱).Religious involvement, spirituality & medicine: Implications for clinical practice. Mayo ...
 • Oliver,P.(۲۰۰۸).Purposive sampling. Sage research methods. Retrived from: Srmo.sagepub.com. ...
 • Palys,Ted.(۲۰۰۸).Purposive Sampling, Simon Frazer University from http://knowledge.sagepub.com. ...
 • Patton,Q.M.(۱۹۹۰).Qualitative Evaluation & Research Methods. Second ed. London: Sage Publication.. ...
 • Polit,D.F.&Hungler,B.P.)۱۹۹۱).Nursing Research: Principles & Methods. Fourth ed, Philadelphia: J. B. ...
 • Putnam,R.(۱۹۹۳).The prosperous community: social capital & public life. The American ...
 • Putnam,R.(۱۹۹۵).Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. New Jersey: ...
 • Statistics Canada (۱۹۹۶).Census of Population. Ottawa: Statistic Canada.. ...
 • Thompson,A.H.,Howard,A.W.& Jin,Y.(۲۰۰۱).Social Problem Index. University of Alberta. In PubMed.. ...
 • UNDP (۲۰۰۰) .Characteristics of Good governance. The Urban Governance.. ...
 • World Health Organization (۱۹۴۸).Preamble to the Constitution of the World ...
 • World Health Organization (۱۹۹۸). Executive Board ۱۰۱ st session, Resolutions ...
 • آرایی، و. (۱۳۸۸). حکمرانی خوب الگویی جدید در سیاست گذاری ...
 • رفیعی، ح. (۱۳۸۸). تدوین شاخص ترکیبی سلامت اجتماعی در ایران. ...
 • شریعتی، ت. ن. (۱۳۸۱). شاخص ترکیبی سلامت اجتماعی. تهران، دانشگاه ...
 • سازمان ملل (۱۳۸۲). گزارش توسعه انسانی. ترجمه حسین غفرانی، تهران: ...
 • موسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان (۱۳۸۹). سلامت اجتماعی و قلمرو ...
 • نجات، س و احمدوند. (۱۳۹۰). ترسیم جایگاه سلامت اجتماعی در ...
 • نوبری، نا و رحیمی، م. (۱۳۸۹). حکمرانی خوب شهری (یک ...
 • نوروزی جوینانی، س. (۱۳۸۸). بحث گروهی متمرکز. تهران: نشر دانژه ...
 • نمایش کامل مراجع