بررسی تطبیقی مفهوم عنف و عدم رضایت در خشونت جنسی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPRUMA02_008

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

خشونت جنسی پدیده ای شنیع و متاسفانه رایج در میان جوامع سراسر دنیاست که به دلیل گستردگی و آسیب زنندگی آن،نظام های کیفری سراسر دنیا را بر آن داشته تا اقداماتی جهت ارائه تعریف و تشریح مصادیق و شرایط ارتکاب آن بیان دارند.اما همه ی کشورها رویکرد یکسانی در ارائه ی تعریف از این جرایم اتخاذ نکرده اند.در حالی که بعضی اجبار و تهدید به اجبار را ملاک وقوع این جرم می دانند،کشورهای دیگر معتقدند که عدم رضایت بزه دیده برای صدق عنوان خشونت جنسی به رفتار دارای ماهیت جنسی کفایت می کند.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات پژوهشی ضمن بررسی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا به این نتایج دست یافت که تعریف خشونت جنسی در آمریکا مبتنی بر عدم رضایت بزه دیده بوده و صرف فقدان رضایت برای صدق این عنوان مجرمانه کفایت می کند در حالی که قوانین ایرانی جدای این خشونت جنسی را به صورت مستقل جرم انگاری نکرده و تنها به ذکر زنا و لواط به عنف و همچنین ذکر مصادیقی از عدم رضایت در حکم عنف اکتفا نموده اند،ملاک لازم در تحقیق رکن مادی این جرایم جنسی را اجبار و اکراه دانسته که در نقطه ی مقابل حقوق آمریکا قرار دارد

Authors

نیلوفر قلی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان

مهین سبحانی

استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

حسین آقابابایی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان