تحلیل واژه «ضرب» در ایه ۳۴ سوره نساء از منظر تفسیر اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPRUMA02_203

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

در فرازی از آیه ۳۴ سوره نساء خداوند با فرمان «واضربهن» امر به زدن بانوان کرده در حالیکه چنین فرمانی، با اصول نوع دوستی و عدالت خواهی و مهرورزی مغایرت دارد و فمنیست ها آن را در تضاد با شئونات زن مسلمان و عدالت قرآنی در عصر حاضر می دانند اما مفسران قرآن بیشتر آن را به معنای ضرب خفیف و غیر مبرح و گروهی از قرآن پژوهان «ضرب» را در معنایی به غیر از مفهوم زدن معنا کرده اند. این پژوهش پس از بیان این دیدگاه ها «براساس بافت برون متنی و درون متنی به نقد و بررسی آنها پرداخته. در پایان نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که اگر چه واژه «ضرب» در قرآن دارای وجوه معنایی گوناگون است ولی در این آیه به معنای زدن آمده و آیه به تحریم تدریجی این عمل که در فرهنگ عرب جاهلی عادتی مستمر به شمار می آمده اشاره دارد. البته مردان مسلمان در ادامه و با نزول آیات دیگر و توجه به سیره نبوی از این کار نهی شده اند.

Authors

نرگس کافی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

محمدرضا حاجی اسماعیلی

استاددانشکده الهیات دانشگاه اصفهان، گروه علوم قرآن و حدیث