عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر ریسک های نوظهور و ایجاد فرهنگ آمادگی در مواجهه با آن با رویکردی نوآورانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMH-4-10_013

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

هدف مقاله پیش رو بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر ریسک های نوظهور در جامعه و ایجاد فرهنگ آمادگی در مواجهه با آن مبتنی بر رویکردی نوآورانه است، چرا که شناخت فرهنگ جامعه و نحوه آمادگی در مواجهه با ریسک های نوظهور می تواند تاثیرگذاری منفی شوک ها و ریسک ها را به حداقل برساند و جامعه در برخورد با آن دچار چالش کمتری شود. بر این اساس، سیاست گذاری و ارائه راهکار در پیشبرد این هدف در جامعه میسر می شود. روش مورد بررسی در این مقاله مطالعات کتابخانه ای، بررسی مدارک، اسناد و مبتنی بر دستاوردهای مقالات خارجی است. یافته های تحقیق موید این امر است که عوامل فرهنگی نظیر محیط های فرهنگی،رسانه های اجتماعی، کارگزاران فرهنگی، نحوه آموزش، جهان بینی، ارتباطات، نوآوری، یادگیری، اعتماد به محیط و مقامات و میزان آمادگی ، هر کدام نقش کارا و موثری در تبیین ریسک های نوظهور در جامعه ایفا می کنند و با بهره گیری و تکیه بر عوامل یاد شده ، می توان آسیب های ناشی از آن را به حداقل رساند و میزان تاثیر گذاری آن را کمرنگ تر کرد. صنعت بیمه هم به عنوان نهادی پویا ، سیاست گذار و تصمیم گیر در جامعه می تواند از طریق فرهنگ سازی متناسب با ظرفیت و پتانسیل های موجود، برنامه ریزی موثری در جهت رویارویی با ریسک های نوظهور را مدنظر قرار دهد تا علاوه بر پوشش ریسک های مذکور، از این چالش به عنوان فرصت سازی در جهت اهداف خویش نیز بهره گیرد.

Authors

مرجان حبیبی

کارشناس مطالعات میان رشته ای مدیریت آموزش، پژ وهش و توسعه، بیمه دانا، دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور، تهران، ایران