تعیین غلظت بحرانی میسل (CMC) به روش کشش سطحی و محاسبه برخی از پارامترهای ترمودینامیکی آنها برای دو ماده CTAB و DTAB

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 6,614

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDTC03_083

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391

Abstract:

؛CMC (غلظت بحرانی میسل) برای دو ماده CTAB( ستیل تری متیل آمونیوم برمید) و DTAB (دودسیل تری متیل آمونیم برمید) در دو دمای 25 و 45 درجه سانتیگراد به روش کشش سطحی تعیین شد. غلظت بحرانی میسل برای مخلوط دو ماده CTAB و DTAB در دو دمای ذکر شده مشخص شد. با استفاده از کشش سطحی، غلظت اضافی سطح ((Γ(max)، فشار سطحی ((Π(cmc) و حداقل مساحت سطح اشغال شده توسط مولکولهای ماده فعال سطحی ارزیابی شدند.

Keywords:

غلظت بحرانی میسل- کشش سطحی

Authors

سیده فاطمه عدل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

شیدا احمدی

دانشگاه کرمان

سیدعلی اکبر سالاری

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

محسن شعبانی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین