اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مسئولیت پذیری و کیفیت روابط بین فردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPAP-18-1_010

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مسئولیت پذیری و کیفیت روابط بین فردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام گردید.روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل، ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر نیشابور به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. افراد گروه آزمایش  در معرض مداخله ی ۸ جلسه ای درمان پذیرش و تعهد (هیز، استروسال و ویلسون، ۲۰۰۳) قرارگرفتند، در حالی که گروه کنترل در معرض چنین مداخله ای قرار نگرفتند. پرسشنامه مسئولیت پذیری روانشناختی کالیفرنیا و پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران در مورد شرکت کنند گان اجرا گردید. داده های پژوهش به کمک نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر مسئولیت پذیری و کیفیت روابط بین فردی دانش آموزان دختر تاثیرگذار بوده است.بحث و نتیجه گیری: درمان پذیرش و تعهد تاثیر بسزایی در افزایش مسئولیت پذیری و کیفیت روابط بین فردی دانش آموزان دارد و درمان گران می توانند از این رویکرد درمانی جهت بهبود مسئولیت پذیری و کیفیت روابط بین فردی دانش آموزان استفاده کنند.

Keywords:

درمان پذیرش و تعهد , مسئولیت پذیری , کیفیت روابط بین فردی , دانش آموزان

Authors

سمیه خطیبی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

زهرا باقرزاده گلمکانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bernard, H. W. (۲۰۰۸). Adolescent development scranton. Interactional Text Book ...
 • Spitzberg, B. H. (۲۰۰۳). Methods of interpersonal skill assessment. In Handbook ...
 • نصیرزاده، راضیه و روشن.، رسول. (۱۳۸۹). تاثیر قصه گویی در ...
 • Glasser, W. (۲۰۰۸). Station of the mind: New direction for ...
 • Palo Alto, C. A., & satir, V. M. (۲۰۰۸). Conjoint ...
 • گینات.، حیم. (۲۰۰۷). رابطه بین والدین و کودکان. ترجمه ی ...
 • Schwartz, C. E., Andresen, E. M., Nosek, M. A., Krahn, ...
 • گنجی.، حمزه. (۱۳۹۳). نظریه های شخصیت. تهران: ساوالان۱۰- Taylor, S., ...
 • نداف شرق.، هدی. (۱۳۹۲). مقایسه دو شیوه گروه درمانی شناختی ...
 • پورزاد، اکرم؛ زارع، مهدی.، و شفیع آبادی، عبدالله.(۱۳۹۱). اثربخشی درمان ...
 • تعویقی، میترا.، و کراسکیان، ادریس. (۱۳۹۲). رابطه مسئولیت پذیری با ...
 • خدیوی، اسداله.، و الهی، ایران. (۱۳۹۲). بررسی رابطه بین مسئولیت ...
 • Brewer, M. (۲۰۰۸). Teaching your child responsibility. Page Wise. Ice ...
 • Hayes, S .C , Stroshal, K. D. (۱۹۹۹). Acceptanced commitment ...
 • Hayes, S. C., Strosahl, K. D. (۲۰۱۰). A practical guide ...
 • Forman, E. M., & Herbert, J. D. (۲۰۰۹). New directions ...
 • مارنات، گری گراث. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی، جلد دوم، ترجمه ...
 • پاشا، غلامرضا.، و گودرزیان، مهدی. (۱۳۸۸). رابطه سبک­های هویت و ...
 • Pierce, G. R., Sarason, I. G., & Sarason, B. R. ...
 • حسینی قدمگاهی.، جواد. (۱۳۷۶). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و ...
 • خسروی، زهره.، رحمتی نژاد، پروین.، و فرح بیجاری، اعظم (۱۳۹۴). ...
 • Hayes, S . C ., Wilson, K. G., Gilfford, L., ...
 • Eifert, G. H. & Forsyth, J. P. (۲۰۱۲). Acceptance and ...
 • Hayes, S. C., Pistorello, J. & Levin, M. E. (۲۰۱۲). ...
 • Nakamura, M., & Watanabe-Muraoka, A. M. (۲۰۰۶). Global social responsibility: ...
 • Schlenker, B. R. (۱۹۹۴). “The Trigangle model of Responsibility”. Psychological ...
 • Muto, T., Hayes, S., & Jeffcott, T. (۲۰۱۲). Acceptance and ...
 • O'Donohue, W. T., & Fisher, J. E. (Eds.). (۲۰۰۹). General principles ...
 • Band, E. B. (۱۹۹۰). Children's coping with diabetes: Understanding the ...
 • گل­محمدی، کریم؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری­مقدم، محمدعلی و ظهرایی شیما. (۱۳۹۵). ...
 • میری، سمانه و منصوری، احمد. (۱۳۹۶). اثربخشی درمان مبتنی بر ...
 • نمایش کامل مراجع