بررسی یادگیری اثربخش درنظام آموزشی مدرن با توجه به دیدگاه های یادگیری سنتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCCONF09_375

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی یادگیری اثربخش در نظام آموزشی مدرن با توجه به دیدگاه های سنتی معلماندر سطح مدارس و سیستم آموزش و پرورش ما است، روش پژوهش کتابخانه ای می باشد. این پژوهش بر حسبهدف از نوع تحلیلی و از جدیدترین مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با راهبردهای یادگیری اثربخش مطابق بانقطه نظرات آندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت انجام گرفته شده است. در ادامه، ما به تشریح تجربه های جهانیبه کارگیری یادگیری اثربخش در آموزش, نقش هیجان و انگیزش در یادگیری، معیارهای اثربخش در بهسازییادگیری، وظایف معلمان در قبال یادگیری دانش آموزان, تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری اثربخش در جهتبهبود تدریس و مدیریت کلاس برای معلمان. ضرورت توجه به یادگیری اثربخش در نظام آموزش و پرورشتربیتی می پردازیم.یافته های پژوهش نشان می دهد که معیارهایی در جهت اثربخشی در بهسازی یادگیری در نظام آموزشیمدرن وجود دارد که به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد: دانش آموز محور باشد ( فعالیت های یادگیری درارتباط با دغدغه ها و دنیای ذهنی دانش آموزان باشد)، چالش برانگیز باشد (چالش قابل مدیریت یادگیری را تقویتمی کند و توجه را به خود جلب می کنند. به یاد ماندنی هستند و به یادگیرنده احساس پیشرفت می دهند)،واقعی (اصیل) باشند (فعالیت ها با توجه تجارب گذشته دانش آموزان یا با زندگی واقعی دانش آموزان ارتباط داشتهباشند) تاملی باشند (فرصت هایی را برای تفکر و تامل در آنچه آموخته یا انجام می شود. امکان بازسازی و بازآراییمفاهیم و یادگیری عمیق را فراهم کند). بیانگر باشند (بیانگر بودن باعث افزایش توجه می شود و می تواند شاملگفت وگوهای گروهی, نوشتن درباره ایده هاه ارائه رسمی یک گزارش و با ساخت یک وسیله باشد)، همیارانه باشد(همیارانه به معنی کار کردن افراد در کنار یکدیگر نیست بلکه در آن اهداف روشنی باید تعیین شود و افراد گروه با تعامل با یکدیگر به آن اهداف برسند. این نوع فعالیت، امکان دریافت حمایت و بازخورد اعضای گروه از یکدیگر را فراهم می کند).

Authors

ساحله رضایی

کارشناسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

نیر درویشی

کارشناسی ارشد برنامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

زینب کرمی

کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه

مهسا فیروزی

کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان